Färre skjutningar i Malmö kan bero på specialinsats
NY rapport utvärderar brottsbekämpande projekt
Projektet Sluta skjut som pågått i Malmö sedan 2018 förlängs fram till 2023 i staden, och kommer dessutom prövas i flera orter och städer runtom i Sverige framöver. Foto: Tony Lingefors


En kraftig minskning av det grova våldet i Malmö kan vara kopplat till projektet ”Sluta skjut”, men går inte helt att säkerställa, säger forskare som nyligen utvärderat satsningen. Samtidigt har Göteborg haft bättre resultat i flera år utan insatsen.

– Under de senaste åren har det skett en tydligt positiv utveckling när det gäller skjutningar i Malmö, antalet har minskat markant, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet, och en av forskarna som utvärderat projektet.

Sluta skjut är en satsning som startade som ett pilotprojekt i Malmö 2018, med syfte att minska det grova våldet och skjutningarna. Strategin bygger på en beprövad amerikansk metod, Group Violence Intervention (GVI), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA.

Vi ser väldigt positivt på den utveckling som har skett i Malmö under pilotprojektet Sluta skjut.

Håkan Jarborg Eriksson, chef för utvecklingscentrum syd, NOA

Osäker orsak till minskning

Det totala antalet skjutningar i Malmö har minskat med 37 procent sedan oktober 2018, men enligt Anna-Karin Ivert kan man inte säkert säga vad minskningen beror på.

– Redan innan Sluta skjut implementerades fanns en nedåtgående trend avseende skjutningar i Malmö, vilket gör det svårt att med säkerhet koppla nedgången till Sluta skjut, säger hon till Epoch Times. 

Utvärderingen tar inte heller hänsyn till vilka åtgärder som fanns på plats innan Sluta skjut infördes. 

Forskarna ser ändå att strategin haft en positiv inverkan, och deras resultat visar att det finns goda förutsättningar att arbeta utifrån GVI-strategin i Sverige. 

Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet har tillsammans med sin kollega Caroline Mellgren utvärderat projektet Sluta skjut i Malmö, på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Sluta skjut tas till fler platser

Även regeringen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) ser stora fördelar med GVI-strategin, och säger under ett presseminarium den 17 februari att de planerar att gå vidare med projektet i andra delar av landet.

– Vi ser väldigt positivt på den utveckling som har skett i Malmö under pilotprojektet Sluta skjut, säger Håkan Jarborg Eriksson, chef för utvecklingscentrum syd på NOA.

Han menar dock att det krävs en tydlig struktur med kompetens för att stödja orter och städer i nästa steg, och en stark vilja till samarbete mellan polis, kommun och kriminalvård. 

– Utan ett gemensamt engagemang så är vår bedömning att strategin inte kommer att fungera.

Göteborg sticker ut

Antalet skjutningar i Malmö har minskat mer än i både Stockholm och Uppsala. Däremot sticker Göteborg ut, där siffrorna är lägre, och har varit så i flera år innan Sluta skjut startade i Malmö.

– Man har haft ett framgångsrikt arbete mot kriminaliteten och fått mycket stora delar av den kriminella sfären inlåsta i form av lagföring och frihetsberövanden, säger Håkan Jarborg Eriksson.

Erik Nord, chef för polisområdet storgöteborg, menar att deras strategi främst handlar om gediget, grundläggande och långsiktigt polisarbete.

– Vi jobbar mycket med att finnas på plats och ha hög polisnärvaro ute i områdena, säger han till Epoch Times.

På så sätt har de bra koll på vad som pågår inom de kriminella nätverken, och kan snabbt plocka bort de grövsta brottslingarna. Därmed minskar också skjutningarna.

Erik Nord, chef för polisområdet storgöteborg, säger att de redan arbetar med flera av delarna som ingår i strategin Sluta skjut.

Bättre avhopparprogram

Politikerna i Göteborg vill nu införa Sluta skjut i regionen, och Erik Nord är positiv. Han säger att om det tas till Göteborg läggs det ovanpå den strategi som polisen redan arbetar med, och kommer inte att påverka deras arbete nämnvärt. 

Han ser också stora fördelar med kommunens ökade engagemang.

– Det bästa med det här är att vi förhoppningsvis kommer att få en väl fungerande och utvecklad avhopparverksamhet, säger han.

 

Fakta

Projektet Sluta skjut

– Sluta skjut är en satsning med syfte att förebygga skjutningar och grovt våld. Det startades som ett pilotprojekt i Malmö 2018.

– Sluta skjut utgår från en amerikansk metod, Group Violence Intervention, som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA, och har anpassats efter svenska förhållanden.

– Strategin bygger på så kallad fokuserad avskräckning, där samhället specifikt riktar sina resurser mot det fåtal individer som driver det grova våldet samt de grupper som de tillhör. 

– Genom möten förmedlar myndigheter, kommun och civilsamhället ett tydligt budskap till representanter för de våldsdrivande grupperna att våldet måste upphöra, att det blir hårda straff för dem som begår våldshandlingar, men att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten. 

– Satsningen är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och civilsamhället. Det genomförs också i samverkan med Brottsförebyggande rådet.

Källa: polisen.se