Försvarsadvokaten som gick på offensiven mot Kinas regim
Yu Wensheng har "ett svärd i ena handen och en sköld i den andra"
Advokaten Yu Wensheng i Peking 2017. Foto: Fred Dufour/AFP/Getty Images


Yu Wensheng är en av de advokater som gått längst när det gäller att utmana Kinesiska kommunistpartiets förföljelse av den andliga metoden falungong. I den här intervjun berättar han om hur han kommit att anta en offensiv strategi när han försvarade falungong-utövare – han påpekar för domstolen och åklagaren att de faktiskt är delaktiga i ett brott.

Yu försökte besöka sin klient i ett häkte i Peking i oktober 2014. När polisen inte ville släppa in honom började Yu protestera, både utanför häktet och på nätet.

Två dagar senare greps han. Han fick inte träffa någon advokat under de 99 dagar han satt inspärrad, och han torterades svårt. Vid ett tillfälle satt han i handbojor med händerna bakom ryggen på en järnstol.

– Mina händer var svullna och smärtan var så svår att jag inte ville leva. De två poliserna drog ofta i handbojorna, och jag skrek varje gång de gjorde det, berättade Yu i Amnesty Internationals rapport om tortyr 2015.

Den här polisbrutaliteten har dock inte hindrat 50-årige Yu Wensheng att ta sig an fler människorättsfall och civilfall.

I år har Yu tillsammans med andra advokater försökt dra igång rättsprocesser mot Pekings och andra närbelägna städers kommunala myndigheter för att de inte kontrollerar luftföroreningarna. Tidigare har Yu representerar flera rättsaktivister och utövare av den andliga metoden falungong, som förföljs systematiskt i Kina sedan snart 18 år.

I ett uppmärksammat fall i mars 2016 försvarade Yu och tre andra advokater falungong-utövare i kuststaden Tianjin. Yu försvarade då i rätten också falungongs själva principer – sanning, godhet och tålamod. Advokaterna utsattes för förvånansvärt få trakasserier från de kinesiska myndigheterna med tanke på hur det brukar se ut i falungong-fall, och hur deras försvar såg ut.

– Under det dryga årtionde jag har framhållit falungongs oskuld har det varit tydligt vilka som följer lagen och vilka det är som egentligen begår brott, sade Yu Wensheng i en längre intervju med Epoch Times nyligen, som följer nedan, i en något kortad version.

***

Epoch Times: Du representerade nyligen falungong-utövaren Qin Wei från Peking. Kan du bekräfta att han dömdes till två och ett halvt års fängelse för att ha gett någon en bok?

Yu Wensheng: Så vitt jag vet dömdes han till två och ett halvt års fängelse för att han gav en förbipasserande ett exemplar av ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” [en artikelserie som skrivits av Epoch Times].

”Nio kommentarer” diskuterar de årtionden som kommunistpartiet styrt Kina. Jag har bläddrat igenom boken och läst vissa delar. Allt som den tar upp är sant, och inget är påhittat. Att publicera och sprida boken är normalt och lagligt nyttjande av yttrandefriheten. Att använda ”nio kommentarer” som ”bevis” för att döma Qin Wei för att ”underminera lagen genom att använda en heterodox religion” är absurt

Kina har ingen lag där det står att falungong är en så kallad ”heterodox religion”. Den kinesiska regimen använder artikel 300 i brottsbalken för att döma falungong-utövare utan någon grund i lagen.

Myndigheterna säger att Qin Wei underminerade lagen. Vilken lag underminerade han? Han var överhuvudtaget inte inblandad i något kriminellt. Jag kan inte tolerera den här sortens förtryck från myndigheternas sida. Domen mot Qin Wei är politisk förföljelse.

Qin Wei är en troende människa. Den kinesiska grundlagen skyddar trosfriheten. Religions- och trosfrihet är mycket tydligt inskriven i deklarationen om mänskliga rättigheter. Jag anser att Qin Wei inte var inblandad i politik, och han utgör inget hot mot varken landet eller samhället. Under hela processen med att försvara honom har jag inte hittat ett enda bevis mot honom. Åklagarsidan presenterade inte heller ett enda bevis i det här avseendet.

Självklart, i politiska fall spelar det ibland ingen roll hur mycket bevis det finns. ”Nio kommentarer” presenterar historiska sanningar. Myndigheterna vill emellertid inte att Kinas medborgare ska känna till sanningen.

ET: Har du varit med om något fall där folk dömts på grund av en bok?

Yu: Ja, det har jag. Jag har till och med hört talas om någon som dömdes på grund av en dikt. För ett tag sedan försvarade jag Yu Yanjie, som greps och åtalades för att ha lagt upp en kort dikt på nätet. En rad i dikten löd: ”Den röda scarfen är blodfläckad, och bakom den finns onda andar.”

Vid den tiden sade jag i rätten: ”’Den röda scarfen är blodfläckad’ är något som vi alla fick lära oss som barn i den kommunistiska utbildningen. När det gäller frasen ’bakom den finns onda andar’ så minns jag att Karl Marx skriver i ”Det kommunistiska manifestet’ att ’ett spöke hemsöker Europa – kommunismens spöke’. Så sade Marx. Ett spöke. Vad är skillnaden mellan ett spöke och en ond ande?”

När jag sade det här sade de till mig i domstolen att sluta prata, att att jag höll på att sprida min egen ”reaktionära propaganda”. Det här är ”Det kommunistiska manifestet”. Det är vad ni själva har sagt. Ni säger till och med att den kinesiska röda flaggan är blodfläckad. Ägnar jag mig åt reaktionär propaganda för att jag upprepar Kinesiska kommunistpartiets ord?! Får jag inte använda deras egna ord? Är det reaktionär propaganda om det kommer från min mun? Är det positiv publicitet om det kommer från deras mun?

Ordet ”reaktionär” finns inte i lagen. I vilken del av brottsbalken står det att det är ett brott att vara emot partiet? Om ni har fel måste man kunna göra motstånd mot er, men ni tillåter inte ens kritik eller en avvikande röst. Då behövs inte ”folkkongressen”, lagar kring offentligt åtal, advokater, inspektionsinstitut eller domstolar. Allt som behövs är säkerhetspolisen.

Om en vanlig medborgare är missnöjd med regeringen kommer ingenting allvarligt att hända. De släpps efter ett par dagar i häkte. Men falungong-utövare åtalas. Det blir en politisk fråga, och myndigheterna håller fram en bok eller en dikt som en ursäkt för att åtala någon, gripa dem och förfölja dem politiskt.

Om det är så här det fungerar, vad ska vi med lagar till?

ET: De kinesiska myndigheterna har åtalat falungong-utövare med förklaringen att man måste ”upprätthålla stabiliteten” i samhället. Anser du att utövarna är ett hot mot samhället?

Yu: Det här är ett land som styrs av ateister. Kommunistpartiet förbjuder folk att tro på Gud. De tillåter inte att du avviker från ateismen. De har bildat organisationer för alla traditionella religioner, som ”Tre-själv-patriotiska katolska kyrkan” och Buddhistiska förbundet. Det finns munkar på divisions- och sektionsnivå. Religionen styrs i praktiken av partiet.

Jag har pratat med många falungong-utövare. Min upplevelse är att om alla trodde på falungong skulle samhället, med partiets ord, bli alltför harmoniskt. Jag har bara respekt för falungong-utövare. De mäter sig mot en extremt hög standard som jag inte kan mäta mig mot, för det är många världsliga saker jag inte kan ge upp. Falungong lär ut hur man blir en bättre människa, att släppa egoistiska begär.

Många av oss skyller på andra när det blir problem, för att själva slippa ta ansvar. Falungong-utövare är annorlunda. När det blir problem tittar de inåt och funderar över vad de själva har för brister. De tar ansvar för sina egna handlingar, och mer därtill. Det här har verkligen berört mig.

Ibland har jag blivit osams med falungong-utövare, men vad problemet än är så letar de alltid inom sig själva först. Efter att ha haft med dem att göra har jag också lärt mig att titta på mina egna problem innan jag skyller på andra. först när jag är säker på att felet inte är mitt börjar jag fundera på om det är någon annans fel. Jag är dock inte där än att jag kan släppa mitt ego.

ET: Du har tagit dig an många falungong-fall. Är den logik du använder i ditt försvar annorlunda jämfört med andra advokaters?

Yu: Från och med 2016 tog jag mig an många falungong-fall från hela landet. Till att börja med trodde jag att jag skulle kunna ta ett par fall och sedan jobba med annat. Men jag hade inte väntat mig att myndigheterna skulle gripa så många falungong-utövare det året.

För tio år sedan hade advokater i första hand en försvars- och skyddsstrategi. Åklagarna kom med svärden och advokaterna med sköldarna. Men en sköld kan bara skydda. Jag tycker att den här strategin inte längre duger. Skölden kan skydda, men fastän du inte kan göra illa mig så kan den inte hota de myndigheter som förföljer falungong.

Nu tänker jag att advokater som ska upp i rätten måste ha en sköld i ena handen och ett svärd i den andra. Om du kommer med ett svärd och pekar ut sanningen bakom hur de faktiskt begår brott, så kommer åklagarna att bli rädda för att de själva ska bli skadade. Vare sig det är polisen, åklagarna eller domstolarna så måste de ta med i beräkningen att om de fortsätter att förfölja falungong så kommer de att hållas ansvariga för det i framtiden.

Jag observerar åklagare hela tiden. De har hanterat många falungong-fall, så när man talar i rätten lyssnar de inte, utan pysslar med något annat på sidan. Men så fort du nämner att de är inblandade i ett brott får du deras uppmärksamhet. Plötsligt lyfter åklagaren blicken och lyssnar. Domaren lyssnar också. De förstår det här tydligt i sina hjärtan: de som förföljer falungong kommer att hållas ansvariga i framtiden!

De måste tydligt förstå att det är ett brott att förfölja falungong! Vi måste påpeka det här, inte bara ur ett rent tekniskt perspektiv, utan ur en fundamental, legal synvinkel.

Rent legalt finns det inga lagar i Kina som specifikt gör det olagligt att utöva falungong. Falungong är inte en av de 14 ”kultorganisationer” som partiet har identifierat. Det är faktiskt illegalt att ens kalla de där 14 organisationerna för kulter, eftersom varken ministeriet för offentlig säkerhet eller statsrådet har makten att definiera vad en kult är.

Mitt förändrade tänkande kring att gå på offensiven i mitt försvar av mina klienter ledde till sist till mitt försvar av Zhou Xiangyang och Li Shanshan i Tianjin. Det var bara ett fall, men jag kände faktiskt att det är ett försvar av hela falungong. Försvaret summerade allting som har hänt sedan 1999, myndigheternas politiskt motiverade förföljelse av falungong, och påpekade att det här myndigheterna som begår brott här.

Det fallet gav mig tillfälle att ge den hjälp jag borde till den här gruppen människor. Falungong-utövare har verkligen gått igenom mycket. Jag tror att falungong har skapat en öppning för det kinesiska folket. Utan dem kunde Kinas människorättssituation ha varit mycket värre.