loading
Nio kommentarer om kommunistpartiet

Nio kommentarer om kommunistpartiet - Inledning

Epoch Times
Publicerad 2015-08-07

Denna bok är en översättning av en serie artiklar som först publicerades som ledare i Daijiyuan, den kinesiska versionen av The Epoch Times. På grunder som blir uppenbara vid läsning av boken måste författarnamnen förbli anonyma.

Daijiyuan publicerade den första av dessa ledare den 19 november 2004. De har sedan dess haft en kraftig effekt på kineser utanför Kina och alltmer även innanför Kinas gränser. De nio kommentarerna har startat en diskussion kineser emellan om det kinesiska kommunistpartiets karaktär.

Epoch Times redaktörer anser att omvärlden också bör få en möjlighet att ansluta sig till denna diskussion och publicerar nu därför översättningar av artiklarna på ett antal språk.

Redaktionen
The Epoch Times

Nio kommentarer om kommunistpartiet finns även som videodokumentär

Inledning

Efter kommunistregimernas fall i Sovjetunionen och Östeuropa för mer än ett decennium sedan, möter den internationella kommuniströrelsen förakt världen över. Det är bara en tidsfråga innan det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) faller.

Innan sitt totala sammanbrott försöker dock KKP knyta samman sitt öde med den kinesiska nationen och dess 5 000-åriga civilisation. Det kinesiska folket måste nu ta ställning till de överhängande frågorna om hur det ska se på partiet, hur Kina ska kunna utvecklas till ett samhälle utan partiet och hur det ska kunna vidarebefordra det kinesiska kulturarvet. The Epoch Times publicerar därför en serie ledarartiklar, ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Innan locket läggs på det Kinesiska kommunistpartiets kista, vill vi förmedla ett omdöme om partiet och den internationella kommuniströrelsen, som i över ett århundrade har plågat mänskligheten.

I drygt 80 år har allt det som KKP rört vid fördärvats av lögner, krig, hungersnöd, tyranni, massakrer och terror.

Traditionell tro och ursprungliga värderingar har utsatts för hänsynslös förstörelse. Ursprungliga etniska begreppssystem och sociala strukturer har lösts upp med våld. Empati, kärlek och harmoni har förvridits till kamp och hat. Vördnad och värdesättande av himlen och jorden har ersatts av en arrogant önskan att ”bekämpa himmel och jord”. Detta har lett till en total kollaps av sociala, moraliska och ekologiska system och en djupgående kris för det kinesiska folket, och i själva verket också för mänskligheten. Alla dessa katastrofer har förorsakats av partiet efter noggrann planering, organisation och kontroll.

Som en berömd kinesisk dikt lyder: ”Man är hjälplös när blommor vissnar”. Slutet är nära för kommunistregimen, som blott kämpar för att överleva. Dagarna för KKP är räknade. The Epoch Times tror att tiden nu är mogen, innan det kinesiska kommunistpartiet upphör totalt, för en omfattande tillbakablick med syfte att till fullo avslöja hur denna sekt har gett konkret form åt alla tiders och platsers ondska. Vi hoppas att de som fortfarande är lurade av partiet nu kommer att se dess natur klart, rena sina sinnen från dess giftiga påverkan, frigöra sig själva från kontrollen, lossa sig från terrorns bojor och för gott överge alla illusioner om partiet.

Det Kinesiska kommunistpartiets styre är det mörkaste och mest absurda kapitlet i Kinas historia. I dess oändliga lista av brott måste förföljelsen av Falun Gong vara det mest avskyvärda. Genom att förfölja ”Sanning, Godhet, Tålamod” har Jiang Zemin drivit in den sista spiken i KKP:s kista. The Epoch Times tror att vi kan förhindra att en sådan tragedi någonsin återupprepas genom att inse partiets sanna historia. Samtidigt kan vi alla reflektera över våra innersta tankar och undersöka om vår egen feghet och undfallenhet har gjort oss medskyldiga till att många tragedier inträffat som kunde ha undvikits.

Länkarna till de nio kommentarerna är:

1. Om det kinesiska kommunistpartiet
2. Om det kinesiska kommunistpartiets framväxt
3. Om det kinesiska kommunistpartiets tyranni
4. Om hur kommunistpartiet går emot universum
5. Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet
6. Om det kinesiska kommunistpartiets förstörelse av traditionell kultur
7. Om det kinesiska kommunistpartiets historia av dödande
8. Om det kinesiska kommunistpartiet onda sektnatur
9. Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur

 

Mest lästa

loading
Nio kommentarer om kommunistpartiet

Nio kommentarer om kommunistpartiet - Inledning

Epoch Times
Publicerad 2015-08-07

Denna bok är en översättning av en serie artiklar som först publicerades som ledare i Daijiyuan, den kinesiska versionen av The Epoch Times. På grunder som blir uppenbara vid läsning av boken måste författarnamnen förbli anonyma.

Daijiyuan publicerade den första av dessa ledare den 19 november 2004. De har sedan dess haft en kraftig effekt på kineser utanför Kina och alltmer även innanför Kinas gränser. De nio kommentarerna har startat en diskussion kineser emellan om det kinesiska kommunistpartiets karaktär.

Epoch Times redaktörer anser att omvärlden också bör få en möjlighet att ansluta sig till denna diskussion och publicerar nu därför översättningar av artiklarna på ett antal språk.

Redaktionen
The Epoch Times

Nio kommentarer om kommunistpartiet finns även som videodokumentär

Inledning

Efter kommunistregimernas fall i Sovjetunionen och Östeuropa för mer än ett decennium sedan, möter den internationella kommuniströrelsen förakt världen över. Det är bara en tidsfråga innan det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) faller.

Innan sitt totala sammanbrott försöker dock KKP knyta samman sitt öde med den kinesiska nationen och dess 5 000-åriga civilisation. Det kinesiska folket måste nu ta ställning till de överhängande frågorna om hur det ska se på partiet, hur Kina ska kunna utvecklas till ett samhälle utan partiet och hur det ska kunna vidarebefordra det kinesiska kulturarvet. The Epoch Times publicerar därför en serie ledarartiklar, ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Innan locket läggs på det Kinesiska kommunistpartiets kista, vill vi förmedla ett omdöme om partiet och den internationella kommuniströrelsen, som i över ett århundrade har plågat mänskligheten.

I drygt 80 år har allt det som KKP rört vid fördärvats av lögner, krig, hungersnöd, tyranni, massakrer och terror.

Traditionell tro och ursprungliga värderingar har utsatts för hänsynslös förstörelse. Ursprungliga etniska begreppssystem och sociala strukturer har lösts upp med våld. Empati, kärlek och harmoni har förvridits till kamp och hat. Vördnad och värdesättande av himlen och jorden har ersatts av en arrogant önskan att ”bekämpa himmel och jord”. Detta har lett till en total kollaps av sociala, moraliska och ekologiska system och en djupgående kris för det kinesiska folket, och i själva verket också för mänskligheten. Alla dessa katastrofer har förorsakats av partiet efter noggrann planering, organisation och kontroll.

Som en berömd kinesisk dikt lyder: ”Man är hjälplös när blommor vissnar”. Slutet är nära för kommunistregimen, som blott kämpar för att överleva. Dagarna för KKP är räknade. The Epoch Times tror att tiden nu är mogen, innan det kinesiska kommunistpartiet upphör totalt, för en omfattande tillbakablick med syfte att till fullo avslöja hur denna sekt har gett konkret form åt alla tiders och platsers ondska. Vi hoppas att de som fortfarande är lurade av partiet nu kommer att se dess natur klart, rena sina sinnen från dess giftiga påverkan, frigöra sig själva från kontrollen, lossa sig från terrorns bojor och för gott överge alla illusioner om partiet.

Det Kinesiska kommunistpartiets styre är det mörkaste och mest absurda kapitlet i Kinas historia. I dess oändliga lista av brott måste förföljelsen av Falun Gong vara det mest avskyvärda. Genom att förfölja ”Sanning, Godhet, Tålamod” har Jiang Zemin drivit in den sista spiken i KKP:s kista. The Epoch Times tror att vi kan förhindra att en sådan tragedi någonsin återupprepas genom att inse partiets sanna historia. Samtidigt kan vi alla reflektera över våra innersta tankar och undersöka om vår egen feghet och undfallenhet har gjort oss medskyldiga till att många tragedier inträffat som kunde ha undvikits.

Länkarna till de nio kommentarerna är:

1. Om det kinesiska kommunistpartiet
2. Om det kinesiska kommunistpartiets framväxt
3. Om det kinesiska kommunistpartiets tyranni
4. Om hur kommunistpartiet går emot universum
5. Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet
6. Om det kinesiska kommunistpartiets förstörelse av traditionell kultur
7. Om det kinesiska kommunistpartiets historia av dödande
8. Om det kinesiska kommunistpartiet onda sektnatur
9. Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur

 

Rekommenderat