loadingVärldar möts, språk möts, och såväl skillnader som det som är gemensamt blir synligt. Målning av Charles Marion Russell (1864-1926). Foto: Public Domain
Världar möts, språk möts, och såväl skillnader som det som är gemensamt blir synligt. Målning av Charles Marion Russell (1864-1926). Foto: Public Domain
Litteratur

En pionjär inom språkforskningen

Sverker Johansson

Han ville se de stora mönstren, hitta sambanden, relationerna, den gemensamma kärnan i myllret av alla de tusentals språk som talas på vår planet. En övermäktig uppgift, men lingvisten Joseph H. Greenberg gjorde intressanta upptäckter och hans digra gärning är värd att titta närmare på.

Världen myllrar av språk. Över 7 000 olika språk talas av människor världen över, språk som alla skiljer sig i ljudsystem, ordförråd och grammatik. Många språkforskare har känt sig kallade att söka mönster i mångfalden. Det gäller både det mänskliga språkets gemensamma kärna och hur olika språk är relaterade till varandra.

Språkets kärna, det som alla språk har gemensamt, kan sökas antingen deduktivt eller induktivt. En falang av forskare med Noam Chomsky i spetsen har angripit frågan deduktivt, och med resonemang som liknar matematikens utifrån givna premisser försökt härleda hur språk måste fungera för att hänga ihop logiskt, utan att titta närmare på hur mer än ett litet antal välkända språk faktiskt fungerar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingVärldar möts, språk möts, och såväl skillnader som det som är gemensamt blir synligt. Målning av Charles Marion Russell (1864-1926). Foto: Public Domain
Världar möts, språk möts, och såväl skillnader som det som är gemensamt blir synligt. Målning av Charles Marion Russell (1864-1926). Foto: Public Domain
Litteratur

En pionjär inom språkforskningen

Sverker Johansson

Han ville se de stora mönstren, hitta sambanden, relationerna, den gemensamma kärnan i myllret av alla de tusentals språk som talas på vår planet. En övermäktig uppgift, men lingvisten Joseph H. Greenberg gjorde intressanta upptäckter och hans digra gärning är värd att titta närmare på.

Världen myllrar av språk. Över 7 000 olika språk talas av människor världen över, språk som alla skiljer sig i ljudsystem, ordförråd och grammatik. Många språkforskare har känt sig kallade att söka mönster i mångfalden. Det gäller både det mänskliga språkets gemensamma kärna och hur olika språk är relaterade till varandra.

Språkets kärna, det som alla språk har gemensamt, kan sökas antingen deduktivt eller induktivt. En falang av forskare med Noam Chomsky i spetsen har angripit frågan deduktivt, och med resonemang som liknar matematikens utifrån givna premisser försökt härleda hur språk måste fungera för att hänga ihop logiskt, utan att titta närmare på hur mer än ett litet antal välkända språk faktiskt fungerar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024