loading


Theo är en av lärarna som undervisar eleverna  på The Swedish Academy of Realist Art. Hon och de andra lärarna på skolan finns ständigt till hands för att ge vägledning och uppmuntran i elevernas dagliga skapande. Foto: SARA
Theo är en av lärarna som undervisar eleverna på The Swedish Academy of Realist Art. Hon och de andra lärarna på skolan finns ständigt till hands för att ge vägledning och uppmuntran i elevernas dagliga skapande. Foto: SARA
Konst

En konstskola med passion för det klassiska

Malin Nordstrand

Målet och standarden vi eftersträvar är den bästa konst som någonsin har skapats av det här slaget, säger konstnären Hans-Peter Szameit som är en av grundarna till den svenska högskolan The Swedish Academy of Realist Art (SARA).

På SARA ligger fokus helt och hållet på att bemästra det genuina hantverket och den traditionella konstnärens tekniska skicklighet. Eleverna lär sig att måla som man gjorde förr, och utbildningen bygger på kunskap som förts vidare från generation till generation ända från renässansen.

Lärarna har en direkt koppling till en mängd stora mästare såsom Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli och många fler ...

Det var en tid då skönhet värderades högt och konstnären strävade efter att skildra verkligheten på ett så utsökt och skickligt sätt som möjligt. Men i början av 1900-talet tog modernistiska idéer över, och därmed försvann den traditionella utbildningen i teckning och måleri nästan helt från svenska konstskolor, berättar Hans-Peter Szameit. Det skapade ett tomrum för den klassiska bildkonsten och för dem som ville lära sig det gamla hantverket.

– De flesta människor tror att man går på en konstskola för att man ska lära sig att teckna och avbilda något, men så är det inte längre. Konsten har förändrats, så vi fyller ett behov inom det här området och bevarar en kunskap och ett arv, säger han.

Konstnärsparet Hans-Peter Szameit och Sanna Tomac, grundare av The Swedish Academy of Art i Simrishamn. Foto: SARA

För elva år sedan öppnade Hans-Peter Szameit tillsammans med sin svenska hustru, konstnärinnan Sanna Tomac, portarna till den första svenska högskolan med inriktning på klassisk figurativ konst. De hade båda en flerårig utbildning på The Florence Academy of Art i Italien bakom sig, och efter ytterligare sex år i USA med egen ateljé och elevundervisning bestämde de sig för att flytta till Sverige och starta en riktig skola. Resultatet blev Atelier Stockholm i Solna. För två år sedan flyttade verksamheten ner till Simrishamn på Österlen, och bytte namn till The Swedish Academy of Realist Art.

SARA är en liten intim skola med sex lärare och endast 27 elever. Lärarna har en direkt koppling till en mängd stora mästare såsom Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli och många fler, då deras undervisning sträcker sig i en obruten linje så långt tillbaka som till 1300-talet. Huvudlärare på skolan är Hans-Peter Szameit och Sanna Tomac själva.

– Undervisningen av elever är en viktig och värdefull del i konstnärsskapet. Det är en gammal tradition, och något som de flesta stora konstnärer ägnat sig åt genom historien, förklarar Szameit.

– Vi älskar den här sortens konst och vill föra den vidare, och det känns bra att kunna hjälpa andra att förverkliga sina ambitioner, säger han.

Modellstudier är en del av utbildningen på skolan som kräver stort fokus och koncentration under lång tid. Foto: SARA

Det har funnits många stora konstnärer under de senaste 500 åren, de är lysande och fantastiska på olika sätt, och de är alla ute efter att avbilda verkligheten, säger Szameit, som anser att den föreställande konsten har en särskild uttrycksfullhet och förmåga att beröra människor på djupet.

– Den här sortens konst talar tydligt till oss alla. En människa, ett ansikte eller en hand är enormt uttrycksfull, och kroppsspråket är något som vi alla kan relatera till eftersom vi är människor. Jag tror att många vill ha den förmågan, att kunna tala till människor på det sättet, få dem att tänka och känna saker. Men det kan man bara när man uttrycker någonting på ett realistiskt och föreställande sätt.

”Vi försöker skapa en vacker miljö och vacker konst som är upplyftande. När man kommer in här ska man uppleva att anden lyfts upp lite grand.”

– Hans-Peter Szameit, konstnär och grundare av SARA

Det är de färdigheterna eleverna på skolan tränas i, säger Szameit, som menar att de får en verktygslåda som de kan använda för att uttrycka sig med i vår moderna tid. Och samtidigt som den klassiska metoden har en strikt form så ger den utrymme för en bredd och ett djup.

– Allting måste vara genomtänkt, varje penseldrag, varför man väljer en viss färg, varför målar jag så här, och hur har jag tänkt med kompositionen. Det ska vara genomtänkt, inte bara en slump. Man kan ha en berättelse med stort djup, men det kan också vara en vacker naturbild. 

På SARA är man mån om att miljön och interiörerna på skolan ska vara inspirerande, och att de ska stå i samklang med den klassiska konstens skönhet. Foto: SARA

Att saker och ting ska vara vackra är en grundläggande syn på SARA, och skönhet är något som genomsyrar det mesta på skolan, säger Szameit.

– Skönhet är extremt viktigt. Skönhet inspirerar, och det är den kvalitet som vi strävar efter. Vi försöker skapa en vacker miljö och vacker konst som är upplyftande. När man kommer in här ska man uppleva att anden lyfts upp lite grand.

”Kanske är bildkonsten just till för att väcka människors medvetenhet om livets skönhet, det kanske är därför människor behöver den.”

– Hans-Peter Szameit, konstnär och grundare av SARA

I alla tider har man mätt hur högtstående en kultur är genom att titta på deras bildkonst, musik och litteratur, och skönhet brukade vara standarden som man bedömde det med, säger Szameit. Samtidigt har den också en direkt påverkan på människan, både på den som målar och den som betraktar, menar han.

– Det höjer din vibration skulle man kunna säga, det försätter dig på en annan nivå. Det är som när man går in i en katedral från gatans brus, man känner sig annorlunda, man tas till en annan medvetandenivå. Det är samma sak när man är i det där stilla tillståndet av skapande, det är väldigt behagligt och meditativt att fokusera på och sträva efter det där vackra och sköna.

Hans-Peter Szameit har förutom en flerårig konstutbildning i Italien även studerat hos den norske konstnären Odd Nerdrum. Foto: SARA

Mycket i dagens värld inriktar sig på det mörka och dystra omkring oss, men Szameit tror att det finns en längtan hos människor efter att få uppleva den stilla skönheten, eftersom det är något vi varit utan så länge.

– Vi kan välja att fokusera på alla de hemska saker som finns där ute, men de får oss inte att må särskilt bra. Det finns även otroligt vackra saker, och det är fint att påminna människor om dem, säger han och funderar vidare:

– Kanske är bildkonsten just till för att väcka människors medvetenhet om livets skönhet, det kanske är därför människor behöver den. Och vad vill vi egentligen lämna efter oss? Vore det inte fint att bidra med något av skönhet?

Nedan är bilder från skolan samt ett urval av elevarbeten. 

 
Skolan ligger i ett gammalt hus från 1800-talet mitt i Simrishamn. Foto: SARA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading


Theo är en av lärarna som undervisar eleverna  på The Swedish Academy of Realist Art. Hon och de andra lärarna på skolan finns ständigt till hands för att ge vägledning och uppmuntran i elevernas dagliga skapande. Foto: SARA
Theo är en av lärarna som undervisar eleverna på The Swedish Academy of Realist Art. Hon och de andra lärarna på skolan finns ständigt till hands för att ge vägledning och uppmuntran i elevernas dagliga skapande. Foto: SARA
Konst

En konstskola med passion för det klassiska

Malin Nordstrand

Målet och standarden vi eftersträvar är den bästa konst som någonsin har skapats av det här slaget, säger konstnären Hans-Peter Szameit som är en av grundarna till den svenska högskolan The Swedish Academy of Realist Art (SARA).

På SARA ligger fokus helt och hållet på att bemästra det genuina hantverket och den traditionella konstnärens tekniska skicklighet. Eleverna lär sig att måla som man gjorde förr, och utbildningen bygger på kunskap som förts vidare från generation till generation ända från renässansen.

Lärarna har en direkt koppling till en mängd stora mästare såsom Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli och många fler ...

Det var en tid då skönhet värderades högt och konstnären strävade efter att skildra verkligheten på ett så utsökt och skickligt sätt som möjligt. Men i början av 1900-talet tog modernistiska idéer över, och därmed försvann den traditionella utbildningen i teckning och måleri nästan helt från svenska konstskolor, berättar Hans-Peter Szameit. Det skapade ett tomrum för den klassiska bildkonsten och för dem som ville lära sig det gamla hantverket.

– De flesta människor tror att man går på en konstskola för att man ska lära sig att teckna och avbilda något, men så är det inte längre. Konsten har förändrats, så vi fyller ett behov inom det här området och bevarar en kunskap och ett arv, säger han.

Konstnärsparet Hans-Peter Szameit och Sanna Tomac, grundare av The Swedish Academy of Art i Simrishamn. Foto: SARA

För elva år sedan öppnade Hans-Peter Szameit tillsammans med sin svenska hustru, konstnärinnan Sanna Tomac, portarna till den första svenska högskolan med inriktning på klassisk figurativ konst. De hade båda en flerårig utbildning på The Florence Academy of Art i Italien bakom sig, och efter ytterligare sex år i USA med egen ateljé och elevundervisning bestämde de sig för att flytta till Sverige och starta en riktig skola. Resultatet blev Atelier Stockholm i Solna. För två år sedan flyttade verksamheten ner till Simrishamn på Österlen, och bytte namn till The Swedish Academy of Realist Art.

SARA är en liten intim skola med sex lärare och endast 27 elever. Lärarna har en direkt koppling till en mängd stora mästare såsom Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli och många fler, då deras undervisning sträcker sig i en obruten linje så långt tillbaka som till 1300-talet. Huvudlärare på skolan är Hans-Peter Szameit och Sanna Tomac själva.

– Undervisningen av elever är en viktig och värdefull del i konstnärsskapet. Det är en gammal tradition, och något som de flesta stora konstnärer ägnat sig åt genom historien, förklarar Szameit.

– Vi älskar den här sortens konst och vill föra den vidare, och det känns bra att kunna hjälpa andra att förverkliga sina ambitioner, säger han.

Modellstudier är en del av utbildningen på skolan som kräver stort fokus och koncentration under lång tid. Foto: SARA

Det har funnits många stora konstnärer under de senaste 500 åren, de är lysande och fantastiska på olika sätt, och de är alla ute efter att avbilda verkligheten, säger Szameit, som anser att den föreställande konsten har en särskild uttrycksfullhet och förmåga att beröra människor på djupet.

– Den här sortens konst talar tydligt till oss alla. En människa, ett ansikte eller en hand är enormt uttrycksfull, och kroppsspråket är något som vi alla kan relatera till eftersom vi är människor. Jag tror att många vill ha den förmågan, att kunna tala till människor på det sättet, få dem att tänka och känna saker. Men det kan man bara när man uttrycker någonting på ett realistiskt och föreställande sätt.

”Vi försöker skapa en vacker miljö och vacker konst som är upplyftande. När man kommer in här ska man uppleva att anden lyfts upp lite grand.”

– Hans-Peter Szameit, konstnär och grundare av SARA

Det är de färdigheterna eleverna på skolan tränas i, säger Szameit, som menar att de får en verktygslåda som de kan använda för att uttrycka sig med i vår moderna tid. Och samtidigt som den klassiska metoden har en strikt form så ger den utrymme för en bredd och ett djup.

– Allting måste vara genomtänkt, varje penseldrag, varför man väljer en viss färg, varför målar jag så här, och hur har jag tänkt med kompositionen. Det ska vara genomtänkt, inte bara en slump. Man kan ha en berättelse med stort djup, men det kan också vara en vacker naturbild. 

På SARA är man mån om att miljön och interiörerna på skolan ska vara inspirerande, och att de ska stå i samklang med den klassiska konstens skönhet. Foto: SARA

Att saker och ting ska vara vackra är en grundläggande syn på SARA, och skönhet är något som genomsyrar det mesta på skolan, säger Szameit.

– Skönhet är extremt viktigt. Skönhet inspirerar, och det är den kvalitet som vi strävar efter. Vi försöker skapa en vacker miljö och vacker konst som är upplyftande. När man kommer in här ska man uppleva att anden lyfts upp lite grand.

”Kanske är bildkonsten just till för att väcka människors medvetenhet om livets skönhet, det kanske är därför människor behöver den.”

– Hans-Peter Szameit, konstnär och grundare av SARA

I alla tider har man mätt hur högtstående en kultur är genom att titta på deras bildkonst, musik och litteratur, och skönhet brukade vara standarden som man bedömde det med, säger Szameit. Samtidigt har den också en direkt påverkan på människan, både på den som målar och den som betraktar, menar han.

– Det höjer din vibration skulle man kunna säga, det försätter dig på en annan nivå. Det är som när man går in i en katedral från gatans brus, man känner sig annorlunda, man tas till en annan medvetandenivå. Det är samma sak när man är i det där stilla tillståndet av skapande, det är väldigt behagligt och meditativt att fokusera på och sträva efter det där vackra och sköna.

Hans-Peter Szameit har förutom en flerårig konstutbildning i Italien även studerat hos den norske konstnären Odd Nerdrum. Foto: SARA

Mycket i dagens värld inriktar sig på det mörka och dystra omkring oss, men Szameit tror att det finns en längtan hos människor efter att få uppleva den stilla skönheten, eftersom det är något vi varit utan så länge.

– Vi kan välja att fokusera på alla de hemska saker som finns där ute, men de får oss inte att må särskilt bra. Det finns även otroligt vackra saker, och det är fint att påminna människor om dem, säger han och funderar vidare:

– Kanske är bildkonsten just till för att väcka människors medvetenhet om livets skönhet, det kanske är därför människor behöver den. Och vad vill vi egentligen lämna efter oss? Vore det inte fint att bidra med något av skönhet?

Nedan är bilder från skolan samt ett urval av elevarbeten. 

 
Skolan ligger i ett gammalt hus från 1800-talet mitt i Simrishamn. Foto: SARA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024