En fjärilsdröm
En pjäs från Yuandynastin
Bao Gong, illustration av Sun Mingguo/The Epoch Times


Det här är en historia som skrevs av den berömda dramatikern Guan Hanqing (1225–1320). Pjäsen spelades under Yuandynastin och handlar om den rättrådige domaren Bao Gongs dröm om tre fjärilar som fastnar i ett spindelnät. Drömmen gav honom vägledning om hur han skulle döma i ett knepigt fall.

I pjäsen går en man med efternamnet Wang till marknaden för att köpa papper och penslar till sina tre söner. Medan han tar sig en vilopaus råkar han av misstag förolämpa Ge Biao, en inflytelserik man som är avlägset släkt med kejsaren. Den förolämpade Ge Biao fylls av raseri och slår ihjäl Wang.

När Wangs tre söner, Jinhe, Tiehe och Shihe får veta att deras far blivit ihjälslagen blir de mycket ledsna. De får reda på att det var Ge Biao som mördat deras far och de är fast beslutna att han ska få betala för sitt brott. I det forna Kina blev mördare avrättade oavsett vilken samhällsställning de hade.

En dag när Ge Biao, som är mycket berusad, är på väg hem stöter han på de tre bröderna. De försöker hålla fast honom för att överlämna honom till myndigheterna. Men när den äldsta brodern slår till honom råkar han oavsiktligt döda honom. Så det slutar med att de tre bröderna blir inlåsta i fängelse av domaren i Zhongmu härad.

Bao Zheng (999–1062) mer känd som Bao Gong, var prefekt i Kaifeng, huvudstad i Norra Songdynastin. I pjäsen har han just avslutat ett fall om en häststöld och känner sig trött så han beslutar sig för att försöka få lite sömn.

Drömmen

Han faller genast i sömn och börjar drömma. I sömnen mumlar han för sig själv: ”Jag brukar alltid vara upptagen med arbete. Hur kan jag sova nu?” I drömmen går han ut i sin trädgård. Det är vår och blommorna står i full blom. Han promenerar till paviljongen där han ser ett spindelnät. En fjäril kommer flygande och fångas av nätet. Bao Gong kan inte låta bli att beklaga:”Döden kommer till oss alla. Inte ens växter och insekter är besparade.”

Bao Gong känner sig lite sorgsen. Då kommer en stor fjäril och räddar den första fjärilen som fastnat i nätet. Strax efter kommer en annan fjäril in och fångas av nätet. Den stora fjärilen får ut den också.

Sedan kommer en tredje fjäril flygande och fastnar i spindelnätet. Bao Gong är säker på att den stora fjärilen ska komma och rädda den också men tyvärr så gör den inte det. Den flyger bara runt från blomma till blomma tills den så småningom flyger iväg.

Alla människor är födda med medkänsla, och Bao Gong säger:”Ska du inte rädda den? Jag ska rädda den.” I det ögonblicket vaknade han ur sin dröm.

Domslutet

Vid lunchtid kom konstapel Zhang Qian, för att rapportera om dagens arbete. Bao Gong frågade om det fanns något fall som han behövde titta på?

Zhang Qian berättar om fallet med de tre bröderna som dödat Ge Biao. Bao Gong kallar de tre bröderna Wang och deras mor till domstolen. Han är en opartisk ämbetsman som aldrig slarvar med en rättegång, till skillnad mot domaren i Zhongmu härad.

Om de tre bröderna döms för mord kommer de att avrättas. Men vid rättegången slogs de nästan om att erkänna sig skyldig. Alla sade sig vara den som slagit ihjäl Ge Biao, och att de andra två bröderna var oskyldiga. Bao Gong hade hamnat i ett dilemma.

Modern förklarar att bröderna studerat klassikerna och fått lära sig gott uppförande när de var små. Trots att familjen inte är välbärgad är alla bröderna plikttrogna söner. Modern känner det som att den äldsta sonen Jinhe, inte ska avrättas för mordet på Ge Biao. Hon säger att han är en plikttrogen son, och om han var död skulle det inte finnas någon som skulle ta hand om henne. Den andra sonen, Tiehe, är familjens försörjare och borde också besparas. Men hon går med på att låta sin yngsta son, Shihe, avrättas.

Bao Gong är förbryllad. Kan det vara så att den yngsta är hennes styvson? Är det därför modern gick med på att låta honom bli avrättad? Bao Gong känner sig tung i hjärtat. När han undersöker saken förklarar modern att den yngsta sonen faktiskt är hennes biologiska son, medan de två äldre är adopterade. Hon vill inte vara en svartsjuk och elak kvinna, utan en kvinna med dygd. Därför ber hon om nåd för sina två adopterade söner.

Bao Gong funderade.

Modern till de tre bröderna är lika dygdig som *Tao Kans mor och Meng Guang, två kvinnor i den kinesiska historien som var kända för sin stora dygd. Hennes tre söner är lika plikttrogna som Konfucius lärljungar Zeng Shan, och Min Sun, som var kända för stor filial fromhet.

Han relaterar  det knepiga fallet till drömmen med de tre fjärilarna som han nyss drömt. Det slår honom att drömmen var en fingervisning från Himlen. Det var han som skulle rädda den tredje sonen.

Han rapporterar om fallet till det kejserliga hovet. Kejsaren benådar de tre bröderna Wang och ger dem till och med viktiga positioner. Jinhe blir ämbetsman i det kejserliga hovet och Tiehe får också en god ställning. Shihe får posten som domare i Zhongmu härad. Och deras mor fick titeln ”Kvinna med dygd”. Det kejserliga hovet visade stor uppskattning för dygdiga kvinnor och plikttrogna barn.

*Tao Kan var en berömd general under Östra Jindynastin. Hans mor, Zhan, var bland de Fyra Stora Mödrarna i det antika Kina. Hon satte ett exempel för Tao Kan genom att avisa en burk marinerad fisk som var avsedd som muta till Tao Kan.

Meng Guang var en ful och tjock kvinna som insisterade på att gifta sig med en dygdig man vid namn Liang Hong.