loadingNeaples centralstation Garibaldi, namngiven efter den Guiseppe Garibaldi (1807–1882) som stred för ett enat Italien och blev en symbol för den italienska frihetsrörelsen. Foto: Public Domain
Neaples centralstation Garibaldi, namngiven efter den Guiseppe Garibaldi (1807–1882) som stred för ett enat Italien och blev en symbol för den italienska frihetsrörelsen. Foto: Public Domain
Litteratur

Einar Askestad: Prosa av Eyvind Johnson

Einar Askestad

Eyvind Johnson (1900–1976) beskrivs som en proletärförfattare och en modernist – jag är osäker på vad dessa beteckningar betyder, som regel involverar de nämligen ideologiska antaganden, vilka i Johnsons fall tycks mig fungera dåligt ifråga om proletär och något mindre dåligt ifråga om modernist; Johnson nyttjade de flesta av de tekniker som brukar tillskrivas den litterära modernismen – perspektivskiften, inre monologer, växlingar i tidsplan, med mera. Ett kan lätt konstateras: Johnson var liberal, i meningen individualist i motsats till kollektivist, och fann sålunda alla former av totalitarism motbjudande. Hur skulle han ha sett på vår tid, kan man undra? En man som doktorerat på Johnson menar att Johnson var postmodernist. Det är sannerligen att inte se fågeln för alla fjädrar. Johnson var en berättare, med förkärlek för mer avlägsna tider och kulturer och med ett stort intresse för sin egen livshistoria och allmänna frågor kring tid, medvetande, minne och glömska. En annan man som doktorerat på Johnson fann – ”utifrån en marxistisk ideologikritisk analys” – att ”Johnson vacklar i sin klassolidaritet och inte är kollektivist”. Arma människor. För min egen del tvingar Johnson mig att svara på varför han aldrig riktigt talar till mig. Kanske finner jag för mycket av ”omvägar kring verkligheten” i hans prosa, kanske även detta med hans hävdande om att ”inte en sanning går att finna” – jag tvivlar på att fler perspektiv (av samma författare dessutom) betyder mer sanning; sanning är väl ingen kvantitativ historia! Och det är nog just därför jag så värdesätter ett avsnitt som det här publicerade ur Vägar över Metaponto.

Einar Askestad
[email protected]

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingNeaples centralstation Garibaldi, namngiven efter den Guiseppe Garibaldi (1807–1882) som stred för ett enat Italien och blev en symbol för den italienska frihetsrörelsen. Foto: Public Domain
Neaples centralstation Garibaldi, namngiven efter den Guiseppe Garibaldi (1807–1882) som stred för ett enat Italien och blev en symbol för den italienska frihetsrörelsen. Foto: Public Domain
Litteratur

Einar Askestad: Prosa av Eyvind Johnson

Einar Askestad

Eyvind Johnson (1900–1976) beskrivs som en proletärförfattare och en modernist – jag är osäker på vad dessa beteckningar betyder, som regel involverar de nämligen ideologiska antaganden, vilka i Johnsons fall tycks mig fungera dåligt ifråga om proletär och något mindre dåligt ifråga om modernist; Johnson nyttjade de flesta av de tekniker som brukar tillskrivas den litterära modernismen – perspektivskiften, inre monologer, växlingar i tidsplan, med mera. Ett kan lätt konstateras: Johnson var liberal, i meningen individualist i motsats till kollektivist, och fann sålunda alla former av totalitarism motbjudande. Hur skulle han ha sett på vår tid, kan man undra? En man som doktorerat på Johnson menar att Johnson var postmodernist. Det är sannerligen att inte se fågeln för alla fjädrar. Johnson var en berättare, med förkärlek för mer avlägsna tider och kulturer och med ett stort intresse för sin egen livshistoria och allmänna frågor kring tid, medvetande, minne och glömska. En annan man som doktorerat på Johnson fann – ”utifrån en marxistisk ideologikritisk analys” – att ”Johnson vacklar i sin klassolidaritet och inte är kollektivist”. Arma människor. För min egen del tvingar Johnson mig att svara på varför han aldrig riktigt talar till mig. Kanske finner jag för mycket av ”omvägar kring verkligheten” i hans prosa, kanske även detta med hans hävdande om att ”inte en sanning går att finna” – jag tvivlar på att fler perspektiv (av samma författare dessutom) betyder mer sanning; sanning är väl ingen kvantitativ historia! Och det är nog just därför jag så värdesätter ett avsnitt som det här publicerade ur Vägar över Metaponto.

Einar Askestad
[email protected]

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024