loadingNewton avbildad av William Blake 1795. Foto: Public Domain
Newton avbildad av William Blake 1795. Foto: Public Domain
Litteratur

Fantasin som människans själva existens

Tommy Gunnarsson

William Blakes anseende var inte högt i en samtid som var fullt upptagen av upplysningens ideal. I dag räknas han både som en av litteraturhistoriens största poeter och en av konsthistoriens mest originella bildmakare.

Poeten, konstnären, grafikern och boktryckaren William Blake (1757-1827) fick under sin levnad inte något större erkännande. Av sin samtid betraktades han allmänt som en kuf. En del ansåg honom rent av vara galen på grund av hans idiosynkratiska åsikter och världsåskådning. I dag räknas han som en av den engelskspråkiga litteraturens största diktare och en av konsthistoriens mest originella konstnärer.

Men av sin samtid ansågs han obetydlig. Detta hade sina naturliga förklaringar. Blake verkade större delen av sitt liv i en tid då den intellektuella och kulturella världen dominerades av upplysningsfilosofin, och till denna hade förromantikern Blake ett komplicerat, för att inte säga polemiskt, förhållande. Ett av hans mest kända citat förmedlar detta väl: ”Fantasin är livets träd, vetenskapen är dödens träd.” För Blake var fantasin människans själva existens. Och även om han inte gick hem hos sin samtid så har hans poesi och konst förfört en senare publik just genom sitt förhållningssätt om att fantasin är människans existens. I Blakes poesi och konst finns inget av en vardag som hunnit i kapp mysteriet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingNewton avbildad av William Blake 1795. Foto: Public Domain
Newton avbildad av William Blake 1795. Foto: Public Domain
Litteratur

Fantasin som människans själva existens

Tommy Gunnarsson

William Blakes anseende var inte högt i en samtid som var fullt upptagen av upplysningens ideal. I dag räknas han både som en av litteraturhistoriens största poeter och en av konsthistoriens mest originella bildmakare.

Poeten, konstnären, grafikern och boktryckaren William Blake (1757-1827) fick under sin levnad inte något större erkännande. Av sin samtid betraktades han allmänt som en kuf. En del ansåg honom rent av vara galen på grund av hans idiosynkratiska åsikter och världsåskådning. I dag räknas han som en av den engelskspråkiga litteraturens största diktare och en av konsthistoriens mest originella konstnärer.

Men av sin samtid ansågs han obetydlig. Detta hade sina naturliga förklaringar. Blake verkade större delen av sitt liv i en tid då den intellektuella och kulturella världen dominerades av upplysningsfilosofin, och till denna hade förromantikern Blake ett komplicerat, för att inte säga polemiskt, förhållande. Ett av hans mest kända citat förmedlar detta väl: ”Fantasin är livets träd, vetenskapen är dödens träd.” För Blake var fantasin människans själva existens. Och även om han inte gick hem hos sin samtid så har hans poesi och konst förfört en senare publik just genom sitt förhållningssätt om att fantasin är människans existens. I Blakes poesi och konst finns inget av en vardag som hunnit i kapp mysteriet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024