Dr. Sanna Ehdin: Steg till läkning – självvård
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa
Foto: Helen Bengtsson, på Hovs Hallar.


Vägen till läkning är inte en utan många. Men kärnan är en och samma: förmågan att ta hand om och vårda sig själv. Self-nurture eller egenvård. Eller ett bättre ord: Självvård!

Att utveckla och vårda en frisk kärna är det som skapar god hälsa och ett gott liv. Men det är en komplex process som kan ta lite tid.

Det viktigaste är att inte överge sig själv när hårda inre eller yttre kritiska röster hörs, eller man tvivlar på sig själv och det känns mörkt och hopplöst.

Ofta är det inte verklighet utan perception, en uppfattning färgad av en tidig tuff upplevelse. Den kan man ta sig förbi, och därmed kunna vända självsabotage till självvård!

I navet av allt vilar Självkärleken.

Att inte döva eller fly från de känslor av övergivenhet och alieniation (=avskärmad från andra) som är vanligare än vi tror, utan att möta dem med kärlek, tålamod och självvård.

Däri ligger nyckeln till att bli hel och frisk – kanske igen, eller kanske för första gången någonsin.

Här är steg som är viktiga längs vägen, och bara du aktivt arbetar med en eller ett par av dessa så kommer du att röra dig framåt – mot ökad helhet, integration och känslan av att vara och höra hemma – i dig själv, och med allt. 

1. Självet


• Självacceptans

• känsla av identitet

• självuttryck (verbalt/kreativt)

• Självmedkänsla

• Självkänsla

• Självförtroende


2. Förmåga att ...


• knyta an emotionellt

• hämta näring ur förhållanden

• sätta trygga gränser

• slappna av

• känna sinnesro

• tro och känna att livet är en gåva


3. Viljekraft


• självmotivation

• drivkraft för egna idéer

• uthållighet och ”grit”

• entusiasmera andra

• slutföra det man påbörjat


Se detta som riktlinjer, en inspiration.

Ge näring till det goda!

I navet av allt vilar Självkärleken. Den kan kännas abstrakt, men delar man upp det i steg och delmoment med konkreta ord och handlingar – ja, då ger man näring till sin självkärlek!

Dr. Sanna Ehdin

 
Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.