Dr. Sanna Ehdin: Högkänsliga personer (HSP) är en tillgång på arbetet
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa


Det som i den Gamla Tiden ansågs vara en belastning är i den Nya Tiden en enorm tillgång – hög känslighet! Ny forskning inom området personlighetegenskaper och arbetsplatsprestanda har bekräftat det som länge varit känt av psykologer, personlighetsforskare och många kloka företagsledare, nämligen att HSP-personer är en stor tillgång på arbetsplatsen – de är i en klass för sig när det gäller prestanda och resultat! Det är alltså människor som har en högre sensorisk uppfattning och bearbetningsförmåga.

I en maskinell värld som allt mer domineras av automatisering, beräkning och systematisering kommer behovet av HSP – högkänsliga personer att öka stort. Det innebär personer med intuition, kreativitet, empati och överlägsen sensorisk uppfattning och bearbetningsförmåga. Därför att dessa begåvningar kan inte reproduceras genom teknik, och förmågorna är lika sällsynta som värdefulla. När man använder dessa begåvningar kan det göra skillnaden mellan företagets (organisationens) överlevnad eller misslyckande i dessa turbulenta tider.

Framtiden tillhör de som har välutvecklad högerhjärna!

Många hävdar att framtiden tillhör människorna som domineras av högerhjärnan, dvs. de som har hög begåvning och förmåga i intuition, empati, medkänsla, kreativitet och en förmåga att se den stora bilden – helhetsperspektivet. Alla dessa är funktioner baserade på hjärnans högra sida. Jag antar att det är vad som menas när många säger att ”the Future is Female”. Den tillhör högerhjärnorna, och män kan vara precis lika högkänsliga som kvinnor (se bokreferens).

Det är människor för vilka ett META-perspektiv är lika självklart som att borsta tänderna. Man kan lyfta sig upp och se stora, vida perspektiv –ser lätt till den stora bilden, och helheten. Idealiskt för ledare och chefer. Vi lever inte i en snuttifierad värld längre, vi lever i en värld där allt hänger samman till en helhet. Ju mer vi kan samarbeta baserat på mänsklig talang, desto bättre går det för alla!

Hög sensorisk processkänslighet

Forskning av Dr Elaine Aron PhD (1991), klinisk & forskningspsykolog och andra har funnit att cirka 20% av befolkningen har dessa förmågor med hög sensorisk processkänslighet (SPS), som de förvärvat på egen hand eller ärvt genetiskt. Det är att likna vid ett mycket välstämt, avancerat musikinstrument – vilket kan frambringa en helt annan musik än mindre utvecklade varianter.

Det kallas numera HSP – Highly sensitive people – och min bedömning utifrån erfarenhet och iakttagelser är att andelen HSP i befolkningen har ökat till 30 procent idag, nästan 30 år senare. Därför att det skett en väldig uppgradering av det mänskliga medvetandet.

Dr Elaine Aron och andra har visar att HSP har många kvaliteter av stort värde till arbetsplatsen: ”De är intuitiva visionärer, kan se den stora bilden. De är kreativa, medvetna om och inkännande för andras behov, och därmed har de gott inflytande på det sociala klimatet på arbetsplatsen eller i en grupp. HSP är noga med kvalitét och högt samvetsgranna samt lojala medarbetare. De kan känna in subtila signaler i miljön och i interpersonell kommunikation, och de är ofta mycket begåvade. Kort sagt är de den idealiska anställda ”. Detta skriver  Dr Elaine Aron i sin banbrytande bok från 1991 (referens nedan).

Västerländska kulturer tenderar att vara känslofobiska (cowboystuket), till skillnad från österländska kulturer som värderar sina känsliga människor högt.

Tips! Nederst finns en test som du kan göra för att se om du är HSP.

Egenskaper som utmärker HSP, och som är en tillgång på en arbetsplats:

1. Observanta 

Högkänsliga personer kan verka tillbakadragna eller blyga, men de är alltid oerhört observanta på sin omgivning och kan därför uppfatta oerhört mycket mer och fler nyanser än många andra. Därför kan de se och veta saker som är på gång, eller sker under ytan – som andra inte har en aning om. Rådfråga gärna en HSP om du vill veta vad som är på gång …

2. Långsiktighet och metaperspektiv 

Det kan vara lönsamt att ha fler av de som funderar innan de agerar. Tidigare höjdes den extroverte doern till skyarna, men det är kanske inte det bästa för en långtgående, fungerande verksamhet. Det blir smällar och färgglada raketer i stunden, men hur mycket ger det egentligen på längre sikt? Det är helt nödvändigt att omge sig med människor som kan se de större perspektiven och helheten, som tänker innan de agerar och som tänker långsiktigt.

3. Eftertänksamhet

HSP är eftertänksamma strateger, och därför värdefulla på en arbetsplats. De funderar och utvärderar eventuella risker innan de företar sig något, till skillnad från majoriteten människor som agerar snabbt därför att de vill hinna först och tänker sedan. Nackdelen kan vara om HSP kan ha svårt att ta ett beslut, för att man väger in alla för och nackdelar för länge – vilket kan skapa beslutsångest. Men då kan man be dem presentera vad de kommit fram till, och hjälpas åt att fatta belutet.

4. Stark intuition 

HSP har en stark intuition, eftersom en viss känslighet är en förutsättning för intuition. Intuitionen är vår inre röst eller aning som säger vad som är rätt för oss. Det kan kännas rent fysiskt som en magkänsla eller tyngd/lätthet över hjärtat. Forskare har bevisat att intuitionen verkligen finns, och att den är handfast förankrad i kroppens reaktioner. Därför är det viktigt att ta kroppens signaler på allvar och respektera dem. Låt magkänslan vara med i besluten, för det finns faktiskt fler nervsignalsubstanser i mag-tarmområdet än i hjärnan. Att ha och lyssna på personer med denna högre form av intelligens kan gynna företaget och arbetsgruppen.

5. Empater 

Väldigt många högkänsliga personer har även högre empatisk begåvning, förmåga till medkänsla med omgivningen. De har en hög social begåvning – och bidrar därmed till den positiva emotionella bomull och buffert som behövs mellan människor på en arbetsplats.
Dock är öppna arbetsplatser med en massa nakna skrivbord eller moduler en mardröm för en HSP. Vi behöver kunna stänga om oss, få tyst för att kunna tänka och fungera. Men forskning har nu funnit att INGEN mår bra i de öppna kontorslandskapen därför att man blir störd hela tiden, och produktiviteten blir låg för alla. Vem kom på den anti-briljanta idén?

Vad en HSP än gör kommer den att göra det med djup och känsla, för de kan inte gå emot sig själv. Vilket gör att de egentligen har en enorm personlig styrka!
 

HSP-test

Om du misstänker att du är en högkänslig person så kan du göra testet nedan för att få en uppfattning om hur känslig du är. Räkna hur många "ja" du får på frågorna.

1. Jag lägger märke till detaljer i min omgivning.

2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig.

3. Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein.

4. Oljud får mig att må dåligt.

5. Konst och musik berör mig djupt.

6. Du har inte samvete att göra dåligt ifrån dig.

7. Jag blir lätt förskräckt och hoppar ofta till.

8. Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid.

9. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt.

10. Jag anstränger mig särskilt för att inte begå misstag eller glömma saker.

11. Jag är noga med att undvika våldsamma filmer och teveprogram.

12. Jag blir uppjagad när mycket försiggår runt omkring mig.

13. Jag reagerar starkt på hungerskänslor – de påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga.

14. Förändringar i mitt liv gör mig obalanserad.

15. Jag uppskattar fina och subtila dofter, smaker, ljud och konstverk.

16. Jag lägger stor vikt vid att undvika situationer som gör mig upprörd eller överväldigad och anpassar mitt liv därefter.

17. Som barn betraktades jag som känslig eller blyg av mina föräldrar eller lärare.

Summa:________

Vid fler än 9 ja-svar kan du vara en högkänslig person. Ligger du i närheten av 9 JA så har du drag av en högkänslig person. För att gå in djupare läs böcker av Dr. Elaine Aron eller på www.hsperson.se. Ett mer omfattande test på svenska finns här: MåBra.com.

Bra strategier

Att äta en bra kost, vara försiktig med eller undvika stimulantia samt ta kosttillskott regelbundet är nödvändigt för en HSP-person som önskar bibehålla sin balans och harmoni. Dessutom meditation, vila, återhämtning och tystnad med mera – läs mer här: Strategier för HSP.

Dr. Sanna Ehdin

Referenser och läs mer:

Om HSP – högkänslighet

Den högkänsliga människan: konsten att må bra i en överväldigande värld, av Elaine N. Aron
Den högkänslige mannen: lär dig att använda din känslighet som en styrka
Highly Sensitive People in the workplace – from shame to fame
”A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future” av Daniel H. Pink

Sanna Ehdin: Foto: Thomas Engström

Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.     

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.