Dr. Sanna Ehdin: 4 steg för att leva ditt bästa liv
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa


För att få en förändring behöver man fatta ett medvetet beslut. Du behöver satsa på det helhjärtat, vilket betyder att du lovar dig själv att göra en viss sak – som du sedan håller.  ALBA-principen är: acceptera, lova, bestäm dig och agera!

Undersökningar av framgångsrika människor visar att de fattar beslut som de sedan fullföljer. Punkt. Det är vad som ger ett lyckat resultat och tillfredsställda människor.

Följande fyra steg hjälper dig att kunna leva ditt bästa liv, på det sätt som du önskar.

1. A: Acceptera ... 

livet och dig själv som det är.

2. L: Lova dig själv ...

att satsa på dig själv och din egen utveckling.

3. B: Bestäm dig ... 

för vad du ska göra.

4. A: Agera ... 

utför nu du det du bestämt dig för, steg för steg – konsekvent och även om det börjar ta emot. Ge inte upp!


Processen är acceptera, lova, bestäm dig och agera! All förändring börjar med accepterande av vad som är. Om man tror att ”bara det var si eller så skulle allt vara annorlunda” är att lura sig själv. Och de hindrar oss från att leva i livet fullt ut.

Inget av betydelse sker utan en viljaansträngning, och ibland med viss rädsla.

Förändring innebär en utmaning. Allt av vikt som vi förändrar utmanar det invanda, vilket ger ett visst inslag av rädsla. Det är naturligt, ta det inte som ett tecken på att du gör fel. Rädslan är ett tecken på att du utmanar dig själv. Låt den inte hämma dig, se den som en del av processen. Den ger även en adrenalin- och dopaminkick, så att du skärper dina sinnen ännu mer.

Jag fick förslag om en femte: tilltro (från min vän hälsocoachen Ulrika Gabriel i Västerås). Sant, det är viktigt att ha tilltro – till dig själv och livet. Att känna att det kommer att gå bra och du får det du behöver.

Tilltro eller tillit är en mycket stark faktor. Det är i sig transformerande, för känslan ger trygghet så att man kan slappna av. Och ju mer avslappnad man är, desto mer ökar det förutsättningarna för kreativitet och co-creation med önskade personer eller faktorer. Om man inte har känt tillit tidigare så går det fint att börja öva sig nu – genom att helt enkelt tro på dig själv och det som sker! Igen ett viljebeslut. (skriver om viljan separat).

Du är medskapare i livet

Det är viktigt att sluta se på sig själv som ett offer för omständigheterna, för det tar din rättmätiga makt ifrån dig. Se dig snarare som medskapare i de relationer och situationer som du har omkring dig. Att inse detta är ett stort steg; för det innebär att du tar ansvar för ditt liv.

Detta är samma som att du skapar ett starkt band till dig själv. Det är ett viktigt steg i ledet att ta väl hand om dina fysiska, mentala, känslomässiga och själsliga behov. Du försöker leva ditt liv så sant som möjligt och i enlighet med den du är.

Och allt börja med ALBA-principen: acceptera, lova, bestäm dig och agera! Den kan upprepas för såväl små som stora saker, för att underlätta för dig själv att förverkliga dina drömmar; det som är viktigt i livet.

Dr. Sanna Ehdin

 

Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.         

 

 

 

Han var ute och gick med hunden när han såg någon som satt på en påle i vattnet

Visste du? - 20 juli - Förföljelsen av Falun Gong