loading”Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få”, skriver Gustaf Fröding. Foto: Henri Osti/Public Domain
”Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få”, skriver Gustaf Fröding. Foto: Henri Osti/Public Domain
Litteratur

Einar Askestad: Dikt av Gustaf Fröding

Einar Askestad

Gustaf Fröding (1860–1911) tillbringade en stor del av sitt liv på vårdhem och dårhus. Lika medveten om – och noga med – formen i sin diktning, lika frigjord var han ifråga om innehållet. I tider av puritanism och samhälleligt hyckleri blir det verkliga som sådant hotfullt. En diktsamling beslagtogs av myndigheterna och poeten ställdes inför rätta. Ibland lekfull, ibland ironisk – och med åren allt mer filosofisk – liknar hans dikter en brottning med detta att vara människa. Han är som en impressionist som inte vill stanna vid sina impressioner. En andlig visionär som vill se tingen själva tala. En dubbelhet i hans väsen – och en kluvenhet. Uttryck för sinnessjukdom? Eller ett litterärt grepp? Den härjade poeten utvecklar paradoxalt nog en livsfilosofi som han kallar världsharmonin. Så till den grad går han upp i tankar om altruism, om kärlek till allt levande och att vara ett med kosmos, att hans dikter upplöses. Hans psykes sönderfall tycks ha gått hand i hand med de språkliga experiment som senare gick under namnet modernism.

Fröding somnar in på morgonen den 8 februari 1911, och kortegen genom Stockholms gator lär ha följts av tvåhundratusen sörjande.

Mest lästa

Rekommenderat

loading”Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få”, skriver Gustaf Fröding. Foto: Henri Osti/Public Domain
”Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få”, skriver Gustaf Fröding. Foto: Henri Osti/Public Domain
Litteratur

Einar Askestad: Dikt av Gustaf Fröding

Einar Askestad

Gustaf Fröding (1860–1911) tillbringade en stor del av sitt liv på vårdhem och dårhus. Lika medveten om – och noga med – formen i sin diktning, lika frigjord var han ifråga om innehållet. I tider av puritanism och samhälleligt hyckleri blir det verkliga som sådant hotfullt. En diktsamling beslagtogs av myndigheterna och poeten ställdes inför rätta. Ibland lekfull, ibland ironisk – och med åren allt mer filosofisk – liknar hans dikter en brottning med detta att vara människa. Han är som en impressionist som inte vill stanna vid sina impressioner. En andlig visionär som vill se tingen själva tala. En dubbelhet i hans väsen – och en kluvenhet. Uttryck för sinnessjukdom? Eller ett litterärt grepp? Den härjade poeten utvecklar paradoxalt nog en livsfilosofi som han kallar världsharmonin. Så till den grad går han upp i tankar om altruism, om kärlek till allt levande och att vara ett med kosmos, att hans dikter upplöses. Hans psykes sönderfall tycks ha gått hand i hand med de språkliga experiment som senare gick under namnet modernism.

Fröding somnar in på morgonen den 8 februari 1911, och kortegen genom Stockholms gator lär ha följts av tvåhundratusen sörjande.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024