loadingDe pågående avtalsförhandlingarna kan ge nya villkor att förhålla sig till. Förhoppningen är att de förenklar för verksamheterna. Foto: Stig Alenas/Shutterstock
De pågående avtalsförhandlingarna kan ge nya villkor att förhålla sig till. Förhoppningen är att de förenklar för verksamheterna. Foto: Stig Alenas/Shutterstock
Inrikes

Räddningschef: ”Avtalet är inte funktionellt”

Eva Sagerfors

Nya regler om dygnsvila har krävt mycket arbete för räddningstjänsterna, och omställningen kommer att ta tid. Fokus i debatten har legat på slopade dygnspass, men enligt räddningschefer är frågan betydligt mer komplex.

Efter att EU-kommissionen kritiserade det svenska kollektivavtalet för att det inte följde EU:s arbetstidsdirektiv om dygnsvila förhandlade arbetsgivarorganisationer och fackliga parter fram ändringar 2023.

Avtalet har fått kritik från både personal och arbetsgivare för att ha försvårat dygnspass i yrken där man sedan länge har arbetat långa pass. En möjlighet att söka dispens hos en arbetstidsnämnd för att få arbeta dygnspass finns, men med förbehållet att man är restriktiv med sådana undantag.

Dispenser

Räddningstjänst och LSS-verksamhet (utom personlig assistans) kan ansöka om undantag från kollektivavtalen för att förlägga arbetspass upp till 24 timmar. En arbetstidsnämnd bedömer ansökningar om dispens.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona, samt en oberoende ordförande. Nämndens uppdrag är att pröva frågor, tolkningar och dispensärenden kring de nya reglerna om dygnsvila.

Syftet är att säkerställa bemanning i särskilt angelägna situationer när inga andra möjligheter att klara bemanningen står till buds. Arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att säkerställa att situationer då dispens behövs minskar eller undanröjs helt. Därför beviljas dispens som längst för 12 månader åt gången.

Tid för behandling av ansökan: Drygt 100 ansökningar har kommit in till nämnden. Man räknar med att en ansökan tar 4–6 veckor att hantera. Om det krävs kompletterande information från arbetsgivaren kan det ta längre tid.

Förläggning av arbetstid i schema som står i strid mot kollektivavtalen innebär ett kollektivavtalsbrott och sannolikt även ett brott mot arbetstidslagen och arbetstidsdirektivet.

Källa: SKR

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDe pågående avtalsförhandlingarna kan ge nya villkor att förhålla sig till. Förhoppningen är att de förenklar för verksamheterna. Foto: Stig Alenas/Shutterstock
De pågående avtalsförhandlingarna kan ge nya villkor att förhålla sig till. Förhoppningen är att de förenklar för verksamheterna. Foto: Stig Alenas/Shutterstock
Inrikes

Räddningschef: ”Avtalet är inte funktionellt”

Eva Sagerfors

Nya regler om dygnsvila har krävt mycket arbete för räddningstjänsterna, och omställningen kommer att ta tid. Fokus i debatten har legat på slopade dygnspass, men enligt räddningschefer är frågan betydligt mer komplex.

Efter att EU-kommissionen kritiserade det svenska kollektivavtalet för att det inte följde EU:s arbetstidsdirektiv om dygnsvila förhandlade arbetsgivarorganisationer och fackliga parter fram ändringar 2023.

Avtalet har fått kritik från både personal och arbetsgivare för att ha försvårat dygnspass i yrken där man sedan länge har arbetat långa pass. En möjlighet att söka dispens hos en arbetstidsnämnd för att få arbeta dygnspass finns, men med förbehållet att man är restriktiv med sådana undantag.

Dispenser

Räddningstjänst och LSS-verksamhet (utom personlig assistans) kan ansöka om undantag från kollektivavtalen för att förlägga arbetspass upp till 24 timmar. En arbetstidsnämnd bedömer ansökningar om dispens.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona, samt en oberoende ordförande. Nämndens uppdrag är att pröva frågor, tolkningar och dispensärenden kring de nya reglerna om dygnsvila.

Syftet är att säkerställa bemanning i särskilt angelägna situationer när inga andra möjligheter att klara bemanningen står till buds. Arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att säkerställa att situationer då dispens behövs minskar eller undanröjs helt. Därför beviljas dispens som längst för 12 månader åt gången.

Tid för behandling av ansökan: Drygt 100 ansökningar har kommit in till nämnden. Man räknar med att en ansökan tar 4–6 veckor att hantera. Om det krävs kompletterande information från arbetsgivaren kan det ta längre tid.

Förläggning av arbetstid i schema som står i strid mot kollektivavtalen innebär ett kollektivavtalsbrott och sannolikt även ett brott mot arbetstidslagen och arbetstidsdirektivet.

Källa: SKR

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024