loadingBrandmännen i Räddningstjänsten Östra Götaland söker sig därifrån, men politikerna vill inte svara på hur säkerheten ska garanteras. Foto: Sara Lagré/Räddningstjänsten Östra Götaland
Brandmännen i Räddningstjänsten Östra Götaland söker sig därifrån, men politikerna vill inte svara på hur säkerheten ska garanteras. Foto: Sara Lagré/Räddningstjänsten Östra Götaland
Inrikes

Het diskussion om arbetsmiljö får brandmän att sluta

Maria Eriksson

Brandmän säger upp sig och söker nya jobb på grund av reglerna om dygnsvila. På Räddningstjänsten Östra Götaland har nästan var sjätte brandman slutat eller tagit ledigt på grund av missnöje med ledningen och schemat.

Stephanie Pizzignacco är en av många som sagt upp sig från Räddningstjänsten i Linköping. Hon har jobbat som brandman i tio år och det var hennes drömyrke.

– Det nya schemat gjorde det omöjligt. Det är så synd att man måste sluta när man inte vill annat än att jobba kvar, säger hon.

Ny enkät visar: många slutar

En enkät från Räddsam Nord omfattar fackanslutna brandmän i Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Nedan redovisas fyra viktiga frågor.

Fråga: Finns det en risk att du byter jobb/slutar om möjligheten till att jobba dygn försvinner?”

Svar: snittbetyg 6,9 (1 representerade ”ingen risk alls”, 10 ”stor risk”).

Fråga: Hur kommer ditt familjeliv att påverkas av att inte längre ha möjligheten att kunna jobba dygn?”

Svar: snittbetyg 1,8 (1 representerade ”stor negativ påverkan”, 10 ”ingen negativ påverkan alls”).

Fråga: Kommer din arbetsmiljö påverkas positivt eller negativt av att inte längre ha möjligheten att kunna jobba dygn?”

Svar: snitt 1,6

(1 representerar ”stor negativ påverkan”, 10 ”ingen negativ påverkan alls”).

Fråga: Kommer du få en bättre återhämtning med ett schema som EJ tillåter dygnstjänstgöring?”

Svar: snitt 1,6

(1 representerar ”sämre återhämtning”, 10 ”bättre återhämtning”).

De nya reglerna om dygnsvila innebär att man ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod samt att ett arbetspass ska följas av dygnsvila. Reglerna grundas på ett EU-direktiv, där det också finns ett undantag för personal i samhällsviktig verksamhet. Facket och SKR har olika tolkningar av direktivet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingBrandmännen i Räddningstjänsten Östra Götaland söker sig därifrån, men politikerna vill inte svara på hur säkerheten ska garanteras. Foto: Sara Lagré/Räddningstjänsten Östra Götaland
Brandmännen i Räddningstjänsten Östra Götaland söker sig därifrån, men politikerna vill inte svara på hur säkerheten ska garanteras. Foto: Sara Lagré/Räddningstjänsten Östra Götaland
Inrikes

Het diskussion om arbetsmiljö får brandmän att sluta

Maria Eriksson

Brandmän säger upp sig och söker nya jobb på grund av reglerna om dygnsvila. På Räddningstjänsten Östra Götaland har nästan var sjätte brandman slutat eller tagit ledigt på grund av missnöje med ledningen och schemat.

Stephanie Pizzignacco är en av många som sagt upp sig från Räddningstjänsten i Linköping. Hon har jobbat som brandman i tio år och det var hennes drömyrke.

– Det nya schemat gjorde det omöjligt. Det är så synd att man måste sluta när man inte vill annat än att jobba kvar, säger hon.

Ny enkät visar: många slutar

En enkät från Räddsam Nord omfattar fackanslutna brandmän i Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Nedan redovisas fyra viktiga frågor.

Fråga: Finns det en risk att du byter jobb/slutar om möjligheten till att jobba dygn försvinner?”

Svar: snittbetyg 6,9 (1 representerade ”ingen risk alls”, 10 ”stor risk”).

Fråga: Hur kommer ditt familjeliv att påverkas av att inte längre ha möjligheten att kunna jobba dygn?”

Svar: snittbetyg 1,8 (1 representerade ”stor negativ påverkan”, 10 ”ingen negativ påverkan alls”).

Fråga: Kommer din arbetsmiljö påverkas positivt eller negativt av att inte längre ha möjligheten att kunna jobba dygn?”

Svar: snitt 1,6

(1 representerar ”stor negativ påverkan”, 10 ”ingen negativ påverkan alls”).

Fråga: Kommer du få en bättre återhämtning med ett schema som EJ tillåter dygnstjänstgöring?”

Svar: snitt 1,6

(1 representerar ”sämre återhämtning”, 10 ”bättre återhämtning”).

De nya reglerna om dygnsvila innebär att man ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod samt att ett arbetspass ska följas av dygnsvila. Reglerna grundas på ett EU-direktiv, där det också finns ett undantag för personal i samhällsviktig verksamhet. Facket och SKR har olika tolkningar av direktivet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024