Beaglehundar kände lukten av cancer i blod med 97 procents säkerhet.
Tre hundar av rasen beagle, som är en spår- och jakthund från Storbrittanien, användes i ett forskningsexperiment för att avgöra om det fanns cancer i blodprover. (Hunden på bilden har inget att göra med testhundarna) Foto: Jamie McCarthy


Hundar har verkligen förtjänat sin status som det mest uppskattade sällskapsdjuret. Efter en framgångsrik försöksstudie har det visat sig att blod-sniffande beaglar kan bli det senaste inom forskningen för att upptäcka tidig cancer.

Hundrasen beagle är en sök- och spårhund, och rasen kommer ursprungligen från Storbritannien där den ofta användes i jakt. Det är en vanlig sällskapshund, och är en av de tio mest populära hundraserna i världen.

Hundars finkänsliga luktsinne är ungefär 10 000 gånger mer exakt än människans. På grund av detta kunde tre beaglar som deltog i ett nyligen genomfört laboratorieexperiment urskilja de blodprover som kom från cancerpatienter enbart genom lukten, med exceptionell noggrannhet.

Om hundarna inte upptäckte något gick de vidare till nästa prov; om de kände lukten av cancer satte de sig ner för att påkalla forkningsteamets uppmärksamhet, rapporteras på nyhetssidan People

Experimentet genomfördes av forskare vid det Florida-baserade läkemedelslaboratoriet BioScentDx och publicerades i The Journal of the American Osteopathic Association. Ledande forskare Heather Junqueira anser att teamets resultat visar att hunddetektering kan vara en prisvärd, icke-invasiv strategi för tidig cancerscreening i framtiden.

Beaglehundarna i testet kunde upptäcka vilket blod som innehöll cancer tack vare sitt utmärkta luktsinne.

Junqueira presenterade sina resultat på American Society for Biochemistry and Molecular Biologys årsmöte i Orlando, Florida i USA den 8 april 2019.

– Tidigare studier som använt hundar för cancerdetektering har gett upp till 99 procents noggrannhet, förklarar hon i New York Post.

– Vi har sett att dessa hundar kan upptäcka precancerösa celler, vilket betyder att de är i stadierna 0 till 1, säger hon.

Junqueira och hennes forskargrupp, från Lake Erie College of Osteopathic Medicine, lärde fyra spårhundar att skilja mellan friska blodprover och prover från patienter med malign lungcancer. Tre av hundarna, alla 2 år gamla, kunde identifiera cancerproverna i 96,7 procent av fallen.

Enligt studierapporten var dock en fjärde hund, som urpsprungligen var med i gruppen ”omotiverad att prestera”, och togs därför bort från testerna.

Tre av hundarna utförde testerna med stor framgång, men en av hundarna var inte intresserad av att prestera. (hunden på bilden har inget att göra med testhundarna). Foto: Ben Pruchnie/Getty Images

Till följd av dessa framgångar går forskarna nu mot att utbilda hundarna för att upptäcka lung-, bröst- och tjocktarmscancer, men den här gången har ribban höjts; hundarna kommer då att lukta på andedräktsprover istället för blodprover.

Det slutliga målet är att identifiera de specifika biomarkörerna som varnar hundarna för cancerceller, för att sedan utveckla ett test, ungefär som ett graviditetstest, som kan användas som ett verktyg för att upptäcka tidig cancer.

Enligt New York Post kostar ett prototyptest bara 50 dollar (ca 500 kr) och är avsett att komplettera mer traditionella cancerscreeningsmetoder.

– Det är viktigt att notera att dessa screeningar inte är avsedda att ersätta ett förebyggande besök hos läkaren, eller diagnostiska test såsom årliga mammografier, säger Junqueira.

Hundar har länge imponerat oss med sina ständiga observationer och intuitiva responser på beteendesignaler. Det är ingen slump att de vet när vi ska ta med dem på en promenad, uppger BBC, och berättar att 2008 upptäckte hunden Max en tidig cancer hos sin ägare, Maureen Burns.

Den 9,5 åriga hundens konstiga och lite trumpna beteende, och återkommande puffar på Maureens bröstkorg varnade henne för att det kunde vara bröstcancer. Efter en kirurgisk biopsi bekräftades hundens misstankar, och efter att knölen opererats bort återgick hans beteende till det normala.

– Jag är älskar honom så mycket, och jag är skyldig honom så mycket, säger Maureen.

– Just nu verkar det som att hundar har en bättre naturlig förmåga att screena cancer än vår mest avancerade teknik, säger Thomas Quinn, professor vid Lake Erie College of Osteopathic Medicine i USA.

– Även om det för närvarande inte finns något botemedel mot cancer, så är en tidig upptäckt det främsta hoppet för överlevnad. Ett högkänsligt test för att upptäcka cancer kan potentiellt rädda tusentals liv, och ändra det sätt som sjukdomen behandlas på, säger Junqueira till USA Today.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss