loadingJanet Yellen försäkrar att skattebetalarna inte står för notan. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images
Janet Yellen försäkrar att skattebetalarna inte står för notan. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images
Ledare

Bankkrisen och dess många orsaker

Daniel Sundqvist
Publicerad 2023-03-22

Efterdyningarna av den plötsliga kollapsen av Silicon Valley Bank i USA gör sig fortfarande påminda snart två veckor senare. Sannolikt behöver man nu diagnostisera problemet.

Positivt är att ännu har ingen större bankkollaps synts till under den efterföljande veckan. Dock gick flera mindre banker ett liknande öde till mötes under denna period och flera banker flaggar nu för behov av stöd. Inflation, börsoro och nu även bankkollaps gör det tydligt att det ekonomiska läget är i gungning överlag.

USA:s president Joe Biden och finansminister Janet Yellen var tidigt ute dagarna som följde kollapsen för att förebygga att en bankrusning spred sig till andra banker. Man meddelade att den federala staten kommer att garantera alla insättningar i  Silicon Valley Bank (SVB). Man var även noga med att poängtera att detta inte var en fråga om att rädda redan rika investerare med skattepengar, likt vid bankkrisen 2008.

Läs mer

Mest lästa

loadingJanet Yellen försäkrar att skattebetalarna inte står för notan. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images
Janet Yellen försäkrar att skattebetalarna inte står för notan. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images
Ledare

Bankkrisen och dess många orsaker

Daniel Sundqvist
Publicerad 2023-03-22

Efterdyningarna av den plötsliga kollapsen av Silicon Valley Bank i USA gör sig fortfarande påminda snart två veckor senare. Sannolikt behöver man nu diagnostisera problemet.

Positivt är att ännu har ingen större bankkollaps synts till under den efterföljande veckan. Dock gick flera mindre banker ett liknande öde till mötes under denna period och flera banker flaggar nu för behov av stöd. Inflation, börsoro och nu även bankkollaps gör det tydligt att det ekonomiska läget är i gungning överlag.

USA:s president Joe Biden och finansminister Janet Yellen var tidigt ute dagarna som följde kollapsen för att förebygga att en bankrusning spred sig till andra banker. Man meddelade att den federala staten kommer att garantera alla insättningar i  Silicon Valley Bank (SVB). Man var även noga med att poängtera att detta inte var en fråga om att rädda redan rika investerare med skattepengar, likt vid bankkrisen 2008.

Rekommenderat