loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Att rättfärdiga en orättfärdig politik får allvarliga följder

Epoch Times ledarredaktion

Vi har de senaste åren sett många exempel inom den svenska politiken på sådant som kan uppfattas som motsägelsefullt, eller stundtals till och med rent förnuftsvidrigt.

I regel brukar dessa saker förklaras i efterhand med en olycklig naivitet från vissa politikers sida. Väljarna tvingas helt enkelt acceptera denna osannolika förklaring och det antas att denna inkonsekvens är något som hör till det politiska hantverket. Vilket knappast kommer att främja intresset för politik hos allmänheten.

Rimligtvis har medierna en avgörande roll när det kommer till att forma denna acceptans av den många gånger motsägelsefulla politiska händelseutvecklingen. Till viss grad kan det vara eftersträvansvärt med en positiv inramning av politiken. Detta upprätthåller förtroendet för det gemensamma vilket gör att gemene man fortsätter att finna det meningsfullt att gå upp på morgonen och bege sig till jobbet, vilket är vad som får samhället att fortsätta snurra. Således är detta delvis en fråga om civil beredskap och att upprätthålla den sociala stabiliteten.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Att rättfärdiga en orättfärdig politik får allvarliga följder

Epoch Times ledarredaktion

Vi har de senaste åren sett många exempel inom den svenska politiken på sådant som kan uppfattas som motsägelsefullt, eller stundtals till och med rent förnuftsvidrigt.

I regel brukar dessa saker förklaras i efterhand med en olycklig naivitet från vissa politikers sida. Väljarna tvingas helt enkelt acceptera denna osannolika förklaring och det antas att denna inkonsekvens är något som hör till det politiska hantverket. Vilket knappast kommer att främja intresset för politik hos allmänheten.

Rimligtvis har medierna en avgörande roll när det kommer till att forma denna acceptans av den många gånger motsägelsefulla politiska händelseutvecklingen. Till viss grad kan det vara eftersträvansvärt med en positiv inramning av politiken. Detta upprätthåller förtroendet för det gemensamma vilket gör att gemene man fortsätter att finna det meningsfullt att gå upp på morgonen och bege sig till jobbet, vilket är vad som får samhället att fortsätta snurra. Således är detta delvis en fråga om civil beredskap och att upprätthålla den sociala stabiliteten.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024