loadingAtt ta del i internationella organisationer är inte nödvändigtvis positivt för  självbestämmandet. Foto: 12019
Att ta del i internationella organisationer är inte nödvändigtvis positivt för självbestämmandet. Foto: 12019
Ledare

De små eldarnas strategi

Martin Enlund

I vilken utsträckning kan demokratins grundbultar förändras innan det får kännbara konsekvenser för folkets självbestämmande, dess suveränitet och även för regeringens legitimitet?

Epoch Times kulturchef Einar Askestad satte nyligen fingret på något viktigt när han konstaterade att begreppet demokrati ”har definierats om, från att handla om folkets vilja till att handla om vad man kallar rättsstaten”. 

För att förstå varför detta är intressant måste vi först konstatera att alla folk har ”rätt till självbestämmande”. Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”. Vi bör också ha med oss suveränitetsprincipen, som är en relaterad del inom internationell rätt och som innebär att varje stat får bestämma själv inom sina gränser. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAtt ta del i internationella organisationer är inte nödvändigtvis positivt för  självbestämmandet. Foto: 12019
Att ta del i internationella organisationer är inte nödvändigtvis positivt för självbestämmandet. Foto: 12019
Ledare

De små eldarnas strategi

Martin Enlund

I vilken utsträckning kan demokratins grundbultar förändras innan det får kännbara konsekvenser för folkets självbestämmande, dess suveränitet och även för regeringens legitimitet?

Epoch Times kulturchef Einar Askestad satte nyligen fingret på något viktigt när han konstaterade att begreppet demokrati ”har definierats om, från att handla om folkets vilja till att handla om vad man kallar rättsstaten”. 

För att förstå varför detta är intressant måste vi först konstatera att alla folk har ”rätt till självbestämmande”. Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”. Vi bör också ha med oss suveränitetsprincipen, som är en relaterad del inom internationell rätt och som innebär att varje stat får bestämma själv inom sina gränser. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024