loading
Efter trojanska kriget tog det Odysseus tio år att komma hem. Vart och ett av äventyren på hans resa krävde att han bemästrade en aspekt av sin egen karaktär. Detalj av ”Odysseus och Polyfemos”, 1896, Arnold Böcklin.
Efter trojanska kriget tog det Odysseus tio år att komma hem. Vart och ett av äventyren på hans resa krävde att han bemästrade en aspekt av sin egen karaktär. Detalj av ”Odysseus och Polyfemos”, 1896, Arnold Böcklin.
Litteratur

Att hitta sitt sanna jag: Odysseus resa, del 1

James Sale

Odysséen är den kanske mest kända hemkomstberättelsen i västerländsk litteratur och mytologi. Odysseus äventyr är inte vilka äventyr som helst, de kan också avslöja mycket om oss själva och vad vi kämpar med i vardagen – vår egen äventyrsresa.

Det finns så mycket i Odysséen som eggar fantasin och berör en på djupet. Det här är mer än historien om en man som hittar hem till sin fru och son – den handlar även om mänsklighetens resa, sökandet efter våra egna själar. Med andra ord är det här inte bara något slags fysiskt äventyr, utan även ett djupt psykologiskt, symboliskt och andligt sådant.

Odysseus måste konfronteras med Poseidon, som representerar djupet av hans själ.  ”Poseidons resa över havet” 1894, Ivan Aivazovsky.

Homeros Odysséen är med rätta berömd eftersom det är ett verk som man verkligen kan säga är gudomligt inspirerat. Homeros åberopar i sina inledande rader en musa som han kallar ”Zeus dotter” som inspirationskälla för dikten. Zeus är självaste gudarnas konung.

Ganska snart i berättelsen uppmanar cyklopen Polyfemos sin far, havsguden Poseidon, att hämnas på Odysseus för att han gjorde honom blind, och Poseidon hör sin son. Nu är det som om havets djup ställs mot Odysseus. Havets djup symboliserar våra rasande känslor och det djupa undermedvetna. Odysseus måste kämpa mot dem om han någonsin ska komma hem och bli sig själv – för det är hemma vi är oss själva. Bara hemma kan vi slappna av.

Vad är ett enneagram?

Vad som kan vara förvånande är upptäckten att Odysséen inte bara är en berättelse utan också ett slags personlighetsverktyg.

Enneagrammet är bland annat en modell eller symbol för olika personlighetstyper. Ordet kommer ur grekiskan och betyder ungefär nio punkter. Experterna tvistar om dess exakta ursprung, men enligt Judith Searles bok ”The Literary Enneagram” existerade det redan 2 500 år före Kristus i Babylon eller Mellanöstern, och den grekiska matematikern och filosofen Pytagoras (ca 582-507 f.Kr.) ska ha känt till det. Det betyder att Homeros kan ha känt till enneagrammet och inkorporerat det i sitt mästerverk.

Det mer samtida verktyget Myers-Briggs kan ses som en rival till enneagrammet. Men enneagrammet verkar tillhandahålla en mycket djupare visdom om det mänskliga psyket. Sedan det blev känt i väst i modern tid har det, sedan det skrivits otaliga böcker och skrifter i ämnet, blivit populärt i hela världen.

Vad är då enneagrammet? Grovt förenklat är det ett personlighetsverktyg som delar in alla människor i nio olika typer. Men även om det bara är nio så finns det en otrolig komplexitet inom och mellan typerna.

Innan vi ser på hur detta fungerar i Odysséen, låt oss se vilka typer som finns och om vi kan hitta vår egen.

Nio typer av människor

Var och en av oss tillhör ett nummer som har en specifik självbild och positiv motivation. Alla är också tilldelade varsin ”dödlig” synd som tenderar att vara våra akilleshälar, något vi bör överkomma för att nå vår fulla potential.

Det är viktigt att förstå att man bara kan tillhöra ett nummer, och detta förändras inte under ens livstid. Däremot är numren flytande, som enneagram-symbolen visar. Intilliggande nummer, som kallas ”flyglar” eller ”vingar”, kan påverka ens primära nummer, och numren interagerar även på andra sätt.

Nedan beskrivs varje nummers huvudsakliga karaktärsdrag, från ett till nio, för att man ska kunna bestämma vilket enneagram-nummer man tillhör. Vanligtvis identifierar man sig med två eller tre nummer, och sedan är det en fråga om att få feedback för att begränsa alternativen.

Med början på ett, medsols

Ettorna tror att ”jag har rätt” och har en grundläggande önskan att göra gott, så de tenderar att vara idealistiska. Deras dödssynd, ofta undertryckt, är vrede. Då ettor är perfektionister, och därmed reformatorer, trycker de ned sin ilska eftersom de vet att om de vore perfekta skulle de inte uppleva den!

Från sin bästa sida är ettor goda människor som vill förbättra världen. Från sin värsta sida är de självgoda, arroganta och mycket dömande mot andra.

Tvåornas självbild är ”jag hjälper”, och deras grundläggande önskan är att känna kärlek och vara en kärleksfull person. Deras dödssynd, återigen ofta gömd till och med för dem själva, är högmod. Detta är förvånande, men uppstår eftersom de i sin önskan att hjälpa andra ofta utvecklar en känsla av överlägsenhet mot dem de hjälper, som ”Utan min hjälp, vilken röra han eller hon skulle vara i”.

Samtidigt som de önskar hjälpa andra kan de förneka att de själva behöver hjälp. Detta kan ge rakt motsatt resultat för tvåornas eftertraktade kärlek.

Som bäst är tvåorna generösa hjälpare, kärleksfulla och öppenhjärtiga vänner; som sämst smickrar de in sig, är martyrer och manipulerande.

Kalypso var sannolikt en tvåa, den kärleksfulla. ”Kalypso kallar himlen och jorden att bevittna hennes uppriktiga tillgivenhet för Odysseus”, Angelica Kauffmann, 1700-tal.

Treornas självbild är ”jag är lyckad” och deras grundläggande önskan är att vara värdefull, eller en effektiv person. Deras dödssynd är falskhet, och de lurar ofta sig själva angående sina sanna motiv. Detta eftersom image är viktigt för treorna, så när de skapar sig sin egen image att verka framgångsrik kan de lätt börja tro på det själva.

En del som har skrivit om enneagrammet anser att hela nationer kan karaktäriseras av ett dominerande nummer. Just treornas strävan efter framgång ses ofta som typiskt amerikanskt.

När de är som bäst är treorna motiverande och målorienterade; som värst är de arbetsnarkomaner, och, som Michael Goldberg beskriver i sin bok ”The 9 Ways of Working”, ”själlösa skojare”.

Vem vill vara annorlunda?

Fyror ser sig själva som ”jag är annorlunda”, och har en önskan att vara unika eller originella. Deras dödliga synd är avund eftersom de inte kan låta bli att titta på andra och jämföra sig själva, och de känner att de kommer till korta. Därför fokuserar de på autenticitet och originalitet som ett sätt att kompensera för sina brister. Fyror är ofta konstnärliga.

Narkissos har en del av fyrans egenskaper, den konstnärliga typen. ”Narkissos förvandlas till en blomma” 1771, Nicolas-Bernard Lépicié.

Som bäst är fyror känsliga, estetiska och djupsinniga; som sämst tenderar de att vara depressiva, självupptagna och skadeglada.

Femmornas självbild är ”jag ser igenom” och deras grundläggande önskan är att bemästra, som i att bli en vis person. Deras dödssynd är girighet – det finns aldrig tillräckligt med kunskap, så de tenderar att bunkra. De är rädda för att inte veta tillräckligt. Medan amerikanerna generellt är öppenhjärtiga treor anses britterna ibland vara introverta femmor.

Som bäst är femmorna mottagliga, objektiva och visa, som sämst kalla, pedantiska och avståndstagande ensamvargar.

Sexornas självbild är ”jag gör min plikt” och deras grundläggande önskan är att stödja och bli stöttade, och att uppfattas som lojala. Om femmorna tenderar att vara ensamvargar tenderar sexorna istället att vara sällskapliga lagarbetare. Deras dödssynd är rädsla, speciellt för att de inte ska bli stöttade, eller för att bli svikna, vilket gör dem mycket oroliga.

Som bäst är sexorna engagerade, lojala, självuppoffrande lagarbetare; som sämst är de misstänksamma, paranoida och djupt negativa.

Sjuorna ser sig själva som ”jag är lycklig” och deras önskan är att vara tillfredsställda, att vara en glad, optimistisk person. Deras dödssynd är frosseri eller överflöd. De verkar inte kunna få nog av positiva upplevelser och driver sig själva framåt för att hitta nästa. På grund av deras strävan efter överflöd slutför de nästan aldrig viktiga saker, utan går vidare till nästa.

Som bäst är sjuorna innovativa, inspirerande personer som ser den stora bilden; som sämst är de oansvariga, ytliga och underpresterande.

Åttan är bossen

Akilles, troligen en åtta och sannerligen en man av styrka, kunde vara hämdlysten, som här mot Trojas Hector vars döda kropp han släpade efter sin vagn. ”Akilles triumf” 1892, fresk av Franz Matsch.

Åttor uppfattar sig själva som ”jag är stark”, och deras grundläggande motivation är att skydda sig själva och bli mäktiga. Deras dödssynd är vällust, inte bara i sexuell betydelse utan också vad gäller maktlystnad. De vill veta vem som har kontroll och de vill att det ska vara de själva! Svaghet undviker de med alla medel.

Som bäst är åttorna mycket energiska, de tar befälet och är ansvarsfulla individer. Som sämst är de konfronterande, hänsynslösa och hämndlystna. 

Slutligen, niorna ser sig själva som ”jag är nöjd”. De vill uppleva fullkomlighet och vara fridfulla personer, och deras dödssynd är lättja, eller vad man på antiken kallade acedia – likgiltighet, oförmågan att agera. En del av denna inaktivitet beror på deras förmåga att se båda sidor av saker, så de lyckas inte välja någon av dem.

Som bäst är niorna empatiska, pålitliga och harmoniska, som sämst apatiska, håglösa och envisa.

I kommande artiklar kommer vi att utforska hur de här personlighetstyperna visar sig i Homeros Odysséen.

I artikelserien ”Att hitta sitt sanna jag” diskuterar vi nio typer av personligheter och deras svagheter, och visar hur man kan övervinna dem och hitta hem, precis som Odysseus.

James Sale är affärsman, författare och poet, och har skrivit fler än 40 böcker om management och utbildning.

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Efter trojanska kriget tog det Odysseus tio år att komma hem. Vart och ett av äventyren på hans resa krävde att han bemästrade en aspekt av sin egen karaktär. Detalj av ”Odysseus och Polyfemos”, 1896, Arnold Böcklin.
Efter trojanska kriget tog det Odysseus tio år att komma hem. Vart och ett av äventyren på hans resa krävde att han bemästrade en aspekt av sin egen karaktär. Detalj av ”Odysseus och Polyfemos”, 1896, Arnold Böcklin.
Litteratur

Att hitta sitt sanna jag: Odysseus resa, del 1

James Sale

Odysséen är den kanske mest kända hemkomstberättelsen i västerländsk litteratur och mytologi. Odysseus äventyr är inte vilka äventyr som helst, de kan också avslöja mycket om oss själva och vad vi kämpar med i vardagen – vår egen äventyrsresa.

Det finns så mycket i Odysséen som eggar fantasin och berör en på djupet. Det här är mer än historien om en man som hittar hem till sin fru och son – den handlar även om mänsklighetens resa, sökandet efter våra egna själar. Med andra ord är det här inte bara något slags fysiskt äventyr, utan även ett djupt psykologiskt, symboliskt och andligt sådant.

Odysseus måste konfronteras med Poseidon, som representerar djupet av hans själ.  ”Poseidons resa över havet” 1894, Ivan Aivazovsky.

Homeros Odysséen är med rätta berömd eftersom det är ett verk som man verkligen kan säga är gudomligt inspirerat. Homeros åberopar i sina inledande rader en musa som han kallar ”Zeus dotter” som inspirationskälla för dikten. Zeus är självaste gudarnas konung.

Ganska snart i berättelsen uppmanar cyklopen Polyfemos sin far, havsguden Poseidon, att hämnas på Odysseus för att han gjorde honom blind, och Poseidon hör sin son. Nu är det som om havets djup ställs mot Odysseus. Havets djup symboliserar våra rasande känslor och det djupa undermedvetna. Odysseus måste kämpa mot dem om han någonsin ska komma hem och bli sig själv – för det är hemma vi är oss själva. Bara hemma kan vi slappna av.

Vad är ett enneagram?

Vad som kan vara förvånande är upptäckten att Odysséen inte bara är en berättelse utan också ett slags personlighetsverktyg.

Enneagrammet är bland annat en modell eller symbol för olika personlighetstyper. Ordet kommer ur grekiskan och betyder ungefär nio punkter. Experterna tvistar om dess exakta ursprung, men enligt Judith Searles bok ”The Literary Enneagram” existerade det redan 2 500 år före Kristus i Babylon eller Mellanöstern, och den grekiska matematikern och filosofen Pytagoras (ca 582-507 f.Kr.) ska ha känt till det. Det betyder att Homeros kan ha känt till enneagrammet och inkorporerat det i sitt mästerverk.

Det mer samtida verktyget Myers-Briggs kan ses som en rival till enneagrammet. Men enneagrammet verkar tillhandahålla en mycket djupare visdom om det mänskliga psyket. Sedan det blev känt i väst i modern tid har det, sedan det skrivits otaliga böcker och skrifter i ämnet, blivit populärt i hela världen.

Vad är då enneagrammet? Grovt förenklat är det ett personlighetsverktyg som delar in alla människor i nio olika typer. Men även om det bara är nio så finns det en otrolig komplexitet inom och mellan typerna.

Innan vi ser på hur detta fungerar i Odysséen, låt oss se vilka typer som finns och om vi kan hitta vår egen.

Nio typer av människor

Var och en av oss tillhör ett nummer som har en specifik självbild och positiv motivation. Alla är också tilldelade varsin ”dödlig” synd som tenderar att vara våra akilleshälar, något vi bör överkomma för att nå vår fulla potential.

Det är viktigt att förstå att man bara kan tillhöra ett nummer, och detta förändras inte under ens livstid. Däremot är numren flytande, som enneagram-symbolen visar. Intilliggande nummer, som kallas ”flyglar” eller ”vingar”, kan påverka ens primära nummer, och numren interagerar även på andra sätt.

Nedan beskrivs varje nummers huvudsakliga karaktärsdrag, från ett till nio, för att man ska kunna bestämma vilket enneagram-nummer man tillhör. Vanligtvis identifierar man sig med två eller tre nummer, och sedan är det en fråga om att få feedback för att begränsa alternativen.

Med början på ett, medsols

Ettorna tror att ”jag har rätt” och har en grundläggande önskan att göra gott, så de tenderar att vara idealistiska. Deras dödssynd, ofta undertryckt, är vrede. Då ettor är perfektionister, och därmed reformatorer, trycker de ned sin ilska eftersom de vet att om de vore perfekta skulle de inte uppleva den!

Från sin bästa sida är ettor goda människor som vill förbättra världen. Från sin värsta sida är de självgoda, arroganta och mycket dömande mot andra.

Tvåornas självbild är ”jag hjälper”, och deras grundläggande önskan är att känna kärlek och vara en kärleksfull person. Deras dödssynd, återigen ofta gömd till och med för dem själva, är högmod. Detta är förvånande, men uppstår eftersom de i sin önskan att hjälpa andra ofta utvecklar en känsla av överlägsenhet mot dem de hjälper, som ”Utan min hjälp, vilken röra han eller hon skulle vara i”.

Samtidigt som de önskar hjälpa andra kan de förneka att de själva behöver hjälp. Detta kan ge rakt motsatt resultat för tvåornas eftertraktade kärlek.

Som bäst är tvåorna generösa hjälpare, kärleksfulla och öppenhjärtiga vänner; som sämst smickrar de in sig, är martyrer och manipulerande.

Kalypso var sannolikt en tvåa, den kärleksfulla. ”Kalypso kallar himlen och jorden att bevittna hennes uppriktiga tillgivenhet för Odysseus”, Angelica Kauffmann, 1700-tal.

Treornas självbild är ”jag är lyckad” och deras grundläggande önskan är att vara värdefull, eller en effektiv person. Deras dödssynd är falskhet, och de lurar ofta sig själva angående sina sanna motiv. Detta eftersom image är viktigt för treorna, så när de skapar sig sin egen image att verka framgångsrik kan de lätt börja tro på det själva.

En del som har skrivit om enneagrammet anser att hela nationer kan karaktäriseras av ett dominerande nummer. Just treornas strävan efter framgång ses ofta som typiskt amerikanskt.

När de är som bäst är treorna motiverande och målorienterade; som värst är de arbetsnarkomaner, och, som Michael Goldberg beskriver i sin bok ”The 9 Ways of Working”, ”själlösa skojare”.

Vem vill vara annorlunda?

Fyror ser sig själva som ”jag är annorlunda”, och har en önskan att vara unika eller originella. Deras dödliga synd är avund eftersom de inte kan låta bli att titta på andra och jämföra sig själva, och de känner att de kommer till korta. Därför fokuserar de på autenticitet och originalitet som ett sätt att kompensera för sina brister. Fyror är ofta konstnärliga.

Narkissos har en del av fyrans egenskaper, den konstnärliga typen. ”Narkissos förvandlas till en blomma” 1771, Nicolas-Bernard Lépicié.

Som bäst är fyror känsliga, estetiska och djupsinniga; som sämst tenderar de att vara depressiva, självupptagna och skadeglada.

Femmornas självbild är ”jag ser igenom” och deras grundläggande önskan är att bemästra, som i att bli en vis person. Deras dödssynd är girighet – det finns aldrig tillräckligt med kunskap, så de tenderar att bunkra. De är rädda för att inte veta tillräckligt. Medan amerikanerna generellt är öppenhjärtiga treor anses britterna ibland vara introverta femmor.

Som bäst är femmorna mottagliga, objektiva och visa, som sämst kalla, pedantiska och avståndstagande ensamvargar.

Sexornas självbild är ”jag gör min plikt” och deras grundläggande önskan är att stödja och bli stöttade, och att uppfattas som lojala. Om femmorna tenderar att vara ensamvargar tenderar sexorna istället att vara sällskapliga lagarbetare. Deras dödssynd är rädsla, speciellt för att de inte ska bli stöttade, eller för att bli svikna, vilket gör dem mycket oroliga.

Som bäst är sexorna engagerade, lojala, självuppoffrande lagarbetare; som sämst är de misstänksamma, paranoida och djupt negativa.

Sjuorna ser sig själva som ”jag är lycklig” och deras önskan är att vara tillfredsställda, att vara en glad, optimistisk person. Deras dödssynd är frosseri eller överflöd. De verkar inte kunna få nog av positiva upplevelser och driver sig själva framåt för att hitta nästa. På grund av deras strävan efter överflöd slutför de nästan aldrig viktiga saker, utan går vidare till nästa.

Som bäst är sjuorna innovativa, inspirerande personer som ser den stora bilden; som sämst är de oansvariga, ytliga och underpresterande.

Åttan är bossen

Akilles, troligen en åtta och sannerligen en man av styrka, kunde vara hämdlysten, som här mot Trojas Hector vars döda kropp han släpade efter sin vagn. ”Akilles triumf” 1892, fresk av Franz Matsch.

Åttor uppfattar sig själva som ”jag är stark”, och deras grundläggande motivation är att skydda sig själva och bli mäktiga. Deras dödssynd är vällust, inte bara i sexuell betydelse utan också vad gäller maktlystnad. De vill veta vem som har kontroll och de vill att det ska vara de själva! Svaghet undviker de med alla medel.

Som bäst är åttorna mycket energiska, de tar befälet och är ansvarsfulla individer. Som sämst är de konfronterande, hänsynslösa och hämndlystna. 

Slutligen, niorna ser sig själva som ”jag är nöjd”. De vill uppleva fullkomlighet och vara fridfulla personer, och deras dödssynd är lättja, eller vad man på antiken kallade acedia – likgiltighet, oförmågan att agera. En del av denna inaktivitet beror på deras förmåga att se båda sidor av saker, så de lyckas inte välja någon av dem.

Som bäst är niorna empatiska, pålitliga och harmoniska, som sämst apatiska, håglösa och envisa.

I kommande artiklar kommer vi att utforska hur de här personlighetstyperna visar sig i Homeros Odysséen.

I artikelserien ”Att hitta sitt sanna jag” diskuterar vi nio typer av personligheter och deras svagheter, och visar hur man kan övervinna dem och hitta hem, precis som Odysseus.

James Sale är affärsman, författare och poet, och har skrivit fler än 40 böcker om management och utbildning.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024