Att hitta sitt sanna jag: Odysseus resa, del 1
Ett antikt personlighetsverktyg – enneagrammet
Efter trojanska kriget tog det Odysseus tio år att komma hem. Var och ett av äventyren på hans resa krävde att han bemästrade en aspekt av sin egen karaktär. Detalj av “Odysseus och Polyphemus,” 1896, Arnold Böcklin.


Vad gäller hemkomst är Odysséen med all rätt den mest kända berättelsen i västerländsk litteratur och mytologi. Den är verkligen gudomligt inspirerad – redan i de första raderna anropar Homeros musan, som han kallar för "dotter till Zeus", gudarnas konung, som eposets inspiration.

Det finns så mycket i Odysséen som eggar fantasin och berör en på djupet. Detta är mer än historien om en man som hittar hem till sin fru och son, den handlar även om mänsklighetens sökande efter sin egen själ. Med andra ord: det här är inte bara något slags fysiskt äventyr, utan även ett djupt psykologiskt, symboliskt och andligt sådant.

Odysseus måste konfronteras med Poseidon, som representerar djupet av hans själ.  “Poseidons resa över havet” 1894, Ivan Aivazovsky

Det är verkligen ganska tidigt i berättelsen som cyklopen Polyphemus uppmanar sin far, havsguden Poseidon, att ta hämnd för hans blindhet, och Poseidon hör sin son. Således försöker havets djup, som symboliserar vårt undermedvetna och rasande känslor, att utplåna Odysseus. Han måste strida mot dem om han någonsin ska komma hem och bli sig själv – för det är hemma vi är oss själva. Bara hemma kan vi slappna av.

Vad är ett enneagram?

Kanske kommer det som en överraskning att Odysséen inte bara är en historia utan också ett heuristiskt presonlighetsverktyg! Enneagrammet ("nio punkter" på grekiska) är bland annat ett typverktyg eller en personlighetssymbol.

Experterna tvistar om enneagrammets exakta ursprung, men enligt Judith Searles bok "The Literary Enneagram" existerade det redan 2500 f Kr i Babylon eller Mellanöstern, och den grekiska matematikern och filosofen Pytagoras (ca 582-507 f Kr) ska ha känt till det. Detta betyder att Homeros kan ha känt till enneagrammet och inkorporerat det i sitt mästerverk.

Det mer samtida verktyget Myers-Briggs kan ses som en rival till enneagrammet. Men enneagrammet verkar tillhandahålla en mycket djupare visdom om det mänskliga psyket. Sedan det blev känt i väst har enneagrammet blivit populärt och mainstream i hela världen.

Vad är då enneagrammet för något? Med risk för överförenkling är det ett personlighetsverktyg som klassificerar alla människor till en av nio typer. Men man ska inte luras av att de bara är nio – det finns en otrolig komplexitet inom och mellan typerna.

Innan vi ser på hur detta fungerar i Odysséen, låt oss fundera på vilka typer som finns och vilken var och en av oss liknar.

Nio typer av människor

Var och en av oss är ett nummer som har en specifik självbild och positiv motivation, och var och en har en "dödlig" synd som tenderar att vara hans eller hennes akilleshäl, som denne måste komma över för att nå sin fulla potential.

Det är viktigt att förstå att man bara kan vara ett nummer, och detta förändras inte under ens livstid. Med det sagt så är numren emellertid flytande, såsom enneagramsymbolen antyder. Intilliggande nummer (som kallas "flyglar", eller ibland "vingar") kan påverka ens primära nummer, och numren interagerar även på andra sätt.

Om vi går runt från Ett till Nio och beskriver varje nummers huvudsakliga karaktärsdrag är det möjligt att identifiera vilket enneagramnummer man tillhör. Vanligtvis identifierar sig folk med två eller tre nummer, och sedan är det en fråga om att få feedback för att begränsa alternativen. Jag gillar den muntliga traditionen att avgöra var man är genom att varsamt granska varje nummers egenskaper.

Med början på ett, medsols

Ettorna tror att "jag har rätt" och har en grundläggande önskan att göra gott, så de tenderar att vara idealistiska. Deras dödssynd, ofta undertryckt, är ilska. Då ettor är perfektionister, och därmed reformatorer, trycker de ned sin ilska eftersom de vet att om de vore perfekta skulle de inte uppleva den!

Från sin bästa sida är ettor goda människor som vill förbättra världen. Från sin värsta sida är de självgoda, arroganta och mycket dömande mot andra.

Tvåornas självbild är "jag hjälper till" och deras grundläggande önskan är att känns kärlek och vara en kärleksfull person. Deras dödssynd, återigen, ofta gömd till och med för dem själva, är högmod. Detta är förvånande, men den uppstår eftersom de i sin önskan att hjälpa andra ofta utvecklar en känsla av överlägsenhet över de som de hjälper: utan min hjälp, vilken röra den och den skulle vara i.

Vidare, samtidigt som de önskar hjälpa andra kan de förneka att de själva behöver hjälp. Detta kan ge rakt motsatt resultat till den kärlek som tvåorna avsåg att ge.

Från sin bästa sida är tvåorna generösa hjälpare, kärleksfulla och öppenhjärtiga vänner; från sin sämsta sida är de insmickrande, martyrer och manipulerande.

Calypso var sannolikt en Tvåa, den kärleksfulla. “Calypso kallar himlen och jorden att bevittna henens uppriktiga tillgivenhet för Odysseus", Angelica Kauffmann, 1700-tal.

Treornas självbild är "jag är framgångsrik" och deras grundläggande önskan är att vara värdefull, eller en effektiv person. Deras dödssynd är bedräglighet, och de lurar ofta sig själva angående sina sanna motiv. Detta eftersom image är viktigt för treorna. Så när de skapar sin egen image för att verka framgångsrika kan de lätt börja tro på sin egen hype.

En del som skrivit om enneagram anser att hela nationer kan karaktäriseras av ett dominant nummer. Treornas strävan efter framgång ses ofta som typiskt amerikanskt.

Från sin bästa sida är de motiverande och målorienterade; från sin värsta sida är de arbetsnarkomaner, och som Michael Goldberg skriver i sin bok "The 9 Ways of Working": "själlösa arbetsträlar".

Vem vill vara annorlunda?

Fyror ser sig själva som "jag är annorlunda", och de har en önskan att vara unika eller originella. Deras dödliga synd är avund eftersom de inte kan låta bli att titta på andra och jämföra sig själva, och de känner att de kommer till korta. Därför fokuserar de på autenticitet och originalitet som ett sätt att kompensera för sina brister i jämförelse. Fyror är ofta konstnärliga.

Narcissus har en del av fyrans egenskaper, den konstnärliga typen. “Narcissus förvandlas till en blomma” 1771, Nicolas-Bernard Lépicié

Från sin bästa sida är fyror känsliga, estetiska och djupsinniga; från sin sämsta sida tenderar de att vara depressiva, självupptagna och skadeglada.

Femmornas självbild är "jag ser igenom" och deras grundläggande önskan är att bemästra, som i att bli en vis person. Deras dödssynd är girighet: det finns aldrig tillräcklig kunskap, så de tenderar att bunkra. De är rädda för att inte veta tillräckligt. När amerikanerna generellt är öppenhjärtiga treor anses britterna ibland vara introverta femmor.

Som bäst är femmorna mottagliga, objektiva och visa, som sämst kalla, pedantiska och avståndstagande ensamvargar.

Sexornas självbild är "jag gör min plikt" och deras grundläggande önskan är att stödja och bli stöttade, och uppfattas som lojala. Om femmorna tenderar att vara ensamvargar tenderas sexorna tvärtom att vara sociala lagarbetare. Deras dödssynd är rädsla, särskilt för att inte bli stöttade, eller bli lurade, vilket gör dem väldigt oroliga.

Som bäst är sexorna engagerade, lojala, självuppoffrande lagarbetare; som sämst är de misstänksamma, paranoida och djupt negativa.

Sjuorna ser sig själva som "jag är lycklig", att vara tillfredsställd är deras önskan, att vara en glad, optimistisk person. Deras dödssynd är frosseri eller extravagans. De verkar inte kunna få nog av positiva upplevelser och driver sig själv framåt för att hitta nästa. På grund av deras strävan efter extravagans färdigställer de nästan aldrig viktiga saker, då de går vidare till nästa.

Som bäst är sjuorna innovativa, inspirerande personer med den stora bilden; som sämst är de oansvariga, ytliga och underpresterande.

Här är bossen: åttan

Akilles, troligen en åtta och sannerligen en man av styrka, kan vara hämdlysten, som han var mot Trojas Hector vars döda kropp han släpade efter sin vagn. “Akilles triumf” 1892, fresk av Franz Matsch

Åttor uppfattar sig själva som "jag är stark" och deras grundläggande motivation är att skydda sig själva och bli mäktiga. Deras dödssynd är lust, inte bara sexuell lust utan också maktlystnad. De vill veta vem som har kontroll och de vill att det ska vara de! Svaghet är vad de med alla medel undviker.

Som bäst är åttorna mycket energiska, de tar befälet och är ansvarsfulla individer, som sämst är de konfronterande, hänsynslösa och hämndlystna.

Slutligen, niorna ser sig själva som "jag är nöjd". De vill uppleva fullkomlighet och vara fridfulla, men deras dödssynd är lathet, eller vad man på antiken kallade acedia – oförmågan att agera. En del av denna inaktivitet beror på deras förmåga att se båda sidor av saker, så de lyckas inte välja någon av dem.

Som bäst är niorna empatiska, pålitliga och harmoniska, som sämst apatiska, håglösa och envisa.

Efter att ha läst en översikt kanske du funderar på vilket nummer som bäst representerar din personlighet. Och medan du gör det kommer del 2 i den här serien att utforska hur dessa nummer visar sig i Homeros Odysséen.

I artikelserien "Att hitta sitt sanna jag" kommer vi att diskutera nio typer av personligheter, deras brister, och visa hur Odysseus genom sina äventyr kom över dem och hittade hem.

James Sale är en brittisk affärsman, skapare till Motivational Maps som verkar i 14 länder. Han har skrivit över 40 böcker om management och utbildning, samt poesi. Som poet vann han första pris i The Society of Classical Poets 2017.