loadingMigrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Stefan Jerrevång/TT
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Stefan Jerrevång/TT
Inrikes

Asylsökande ökar igen – här är ministerns plan

Anja Haglund

Antalet asylsökande ser ut att växa till över 15 000 i år. Det är för mycket enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Flera skärpningar är på gång, men det stora paradigmskiftet dröjer.

– Vi ser nu så fort gränserna öppnas igen att antalet asylsökande ökar, säger hon.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har huvudansvaret för att driva igenom den nya regeringens stramare migrationspolitik.

Regeringens åtgärder mot migration

(TT)

Några av Tidöavtalets förslag för att minska migrationen:

Anpassa asyllagstiftningen till den rättsliga miniminivån enligt EU

Minska antalet kvotflyktingar per år till 900

Begränsa asylsökandes rättigheter

Skärpta krav för anhöriginvandring

Utmönstra permanenta uppehållstillstånd

Utvisa fler på grund av brott

Möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel

Begränsa sociala förmåner och bidrag för nyanlända

Höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare

Skärpta krav för medborgarskap, minst åtta års hemvisttid

Fler och förstärkta inre utlänningskontroller

Anmälningsplikt för kommuner och myndigheter som möter personer som vistas olovligen i landet

Förbud mot att ge försörjningsstöd till personer som vistas olovligen i landet

Transitcenter för asylsökande

Öka antalet förvarsplatser

Begränsa rätten till betald tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap

Återkalla fler uppehållstillstånd

Se över hur återvandring kan stimuleras

Villkora biståndet för ökat återvändande

Stärkta inre gränskontroller

Registrering av EES-medborgare som vistas i Sverige längre än tre månader

Fler säkra länder för snabbare avvisningar

Nationell folkräkning

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMigrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Stefan Jerrevång/TT
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Stefan Jerrevång/TT
Inrikes

Asylsökande ökar igen – här är ministerns plan

Anja Haglund

Antalet asylsökande ser ut att växa till över 15 000 i år. Det är för mycket enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Flera skärpningar är på gång, men det stora paradigmskiftet dröjer.

– Vi ser nu så fort gränserna öppnas igen att antalet asylsökande ökar, säger hon.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har huvudansvaret för att driva igenom den nya regeringens stramare migrationspolitik.

Regeringens åtgärder mot migration

(TT)

Några av Tidöavtalets förslag för att minska migrationen:

Anpassa asyllagstiftningen till den rättsliga miniminivån enligt EU

Minska antalet kvotflyktingar per år till 900

Begränsa asylsökandes rättigheter

Skärpta krav för anhöriginvandring

Utmönstra permanenta uppehållstillstånd

Utvisa fler på grund av brott

Möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel

Begränsa sociala förmåner och bidrag för nyanlända

Höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare

Skärpta krav för medborgarskap, minst åtta års hemvisttid

Fler och förstärkta inre utlänningskontroller

Anmälningsplikt för kommuner och myndigheter som möter personer som vistas olovligen i landet

Förbud mot att ge försörjningsstöd till personer som vistas olovligen i landet

Transitcenter för asylsökande

Öka antalet förvarsplatser

Begränsa rätten till betald tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap

Återkalla fler uppehållstillstånd

Se över hur återvandring kan stimuleras

Villkora biståndet för ökat återvändande

Stärkta inre gränskontroller

Registrering av EES-medborgare som vistas i Sverige längre än tre månader

Fler säkra länder för snabbare avvisningar

Nationell folkräkning

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024