loadingI Sverige, på bilden Laholm, kan man fritt utöva Falun Gong. Så är det fortfarande inte i Kina. Trots att FN:s mänskliga rättigheter har funnits i 75 år. Foto: Hans Bengtsson
I Sverige, på bilden Laholm, kan man fritt utöva Falun Gong. Så är det fortfarande inte i Kina. Trots att FN:s mänskliga rättigheter har funnits i 75 år. Foto: Hans Bengtsson
Debatt

Alla människor har rätt att slippa förföljelse och förtryck

Hans Bengtsson

FN:s mänskliga rättigheter 75 år

På söndag den 10 december är det 75 år sedan FN antog sin allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Trots att de mänskliga rättigheterna har funnits i trekvarts sekel och kan läsas på mer än 500 språk, kommer många av världens människor fortfarande inte i åtnjutande av dem.

Förklaringarna till detta är naturligtvis flera, men en viktig orsak är att över en miljard människor lever under kommunistiskt förtryck i Kina, där regimen alltjämt grundar sig på marxismens urkunder, i vilka ateismen är en viktigt del.

En av de i Kina värst drabbade grupperna är utövare av den andliga metoden Falun Gong. Kommunistregimen började förfölja dem 1999. När Kinas dåvarande ledare Jiang Zemin förstod att Falun Gong var populärare än den kommunistiska ideologi han stod för gav han order om att förstöra Falun Gong-utövarnas rykte, ruinera dem ekonomiskt och förgöra dem fysiskt.

Mer än 24 år senare fängslas, torteras och dödas Falun Gong-utövare fortfarande för vad de tror på. Kinesiska fångläger har också anklagats för att bedriva systematiska organstölder i samarbete med sjukhus som använder organen till inkomstbringande transplantationer. Falun Gong-utövare är de huvudsakliga offren för detta brott. Innehållet i anklagelserna om Kinas organstölder har bekräftats av Kinatribunalen i London 2019, ledd av Sir Geoffrey Nice som drev åtalet mot Slobodan Milosevic för krigsförbrytelser i forna Jugoslavien

Utövare av Falun Gong (också känt som Falun Dafa) gör fem stillsamma övningar och försöker leva i enlighet med principerna sanning, godhet, tålamod. Principer som alla människor borde kunna skriver under på, men som Kinas kommunistregin försöker utplåna. Det är motsatsen till respekt för universella mänskliga rättigheter. Därför vill jag i samband 75-årsdagen av de mänskliga rättigheternas instiftande sända en varm tanke till alla förföljda Falun Gong-utövare, och andra offer för kommunismens omfattande förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna. Det är dags att förpassa kommunismen till historiens sophög, för att alla människor har rätt att slippa förföljelse och förtryck.

Hans Bengtsson

Journalist, människorättsförespråkare

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI Sverige, på bilden Laholm, kan man fritt utöva Falun Gong. Så är det fortfarande inte i Kina. Trots att FN:s mänskliga rättigheter har funnits i 75 år. Foto: Hans Bengtsson
I Sverige, på bilden Laholm, kan man fritt utöva Falun Gong. Så är det fortfarande inte i Kina. Trots att FN:s mänskliga rättigheter har funnits i 75 år. Foto: Hans Bengtsson
Debatt

Alla människor har rätt att slippa förföljelse och förtryck

Hans Bengtsson

FN:s mänskliga rättigheter 75 år

På söndag den 10 december är det 75 år sedan FN antog sin allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Trots att de mänskliga rättigheterna har funnits i trekvarts sekel och kan läsas på mer än 500 språk, kommer många av världens människor fortfarande inte i åtnjutande av dem.

Förklaringarna till detta är naturligtvis flera, men en viktig orsak är att över en miljard människor lever under kommunistiskt förtryck i Kina, där regimen alltjämt grundar sig på marxismens urkunder, i vilka ateismen är en viktigt del.

En av de i Kina värst drabbade grupperna är utövare av den andliga metoden Falun Gong. Kommunistregimen började förfölja dem 1999. När Kinas dåvarande ledare Jiang Zemin förstod att Falun Gong var populärare än den kommunistiska ideologi han stod för gav han order om att förstöra Falun Gong-utövarnas rykte, ruinera dem ekonomiskt och förgöra dem fysiskt.

Mer än 24 år senare fängslas, torteras och dödas Falun Gong-utövare fortfarande för vad de tror på. Kinesiska fångläger har också anklagats för att bedriva systematiska organstölder i samarbete med sjukhus som använder organen till inkomstbringande transplantationer. Falun Gong-utövare är de huvudsakliga offren för detta brott. Innehållet i anklagelserna om Kinas organstölder har bekräftats av Kinatribunalen i London 2019, ledd av Sir Geoffrey Nice som drev åtalet mot Slobodan Milosevic för krigsförbrytelser i forna Jugoslavien

Utövare av Falun Gong (också känt som Falun Dafa) gör fem stillsamma övningar och försöker leva i enlighet med principerna sanning, godhet, tålamod. Principer som alla människor borde kunna skriver under på, men som Kinas kommunistregin försöker utplåna. Det är motsatsen till respekt för universella mänskliga rättigheter. Därför vill jag i samband 75-årsdagen av de mänskliga rättigheternas instiftande sända en varm tanke till alla förföljda Falun Gong-utövare, och andra offer för kommunismens omfattande förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna. Det är dags att förpassa kommunismen till historiens sophög, för att alla människor har rätt att slippa förföljelse och förtryck.

Hans Bengtsson

Journalist, människorättsförespråkare

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024