45 dödsfall – ingen koppling till vaccinet

En äldre kvinna på ett äldreboende i Hamburg, Tyskland, blir vaccinerad den 27 december 2020. Foto: Morris Mac Matzen/AFP via Getty Images


Fram till 29 januari hade Läkemedelsverket fått in rapporter om 45 dödsfall i samband med vaccination mot covid-19. Både i Sverige och på EU-nivå bedöms det inte finnas någon koppling till vaccinerna. Dödsfallen anses följa förväntad dödlighet för den vaccinerade åldersgruppen.

Av de rapporterade personerna hade 44 fått Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty och en Modernas vaccin.

Dödsfallen har dock inget samband med vaccineringen, menar Veronica Arthurson, enhetschef vid Läkemedelsverkets avdelning för läkemedelssäkerhet.

– Det som Läkemedelsverket har konkluderat, och PRAC för det samlade dataunderlaget inom EU, är att inrapporterade dödsfall inte bedöms ha någon koppling till vaccinerna mot covid-19, säger hon till Epoch Times.

Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC, har bedömt de dödsfall som har inrapporterats efter vaccination med Comirnaty, men ser ingen koppling till vaccinet.

– Dödsfall hos personer som fick Comirnaty får anses vara i linje med den förväntade dödligheten för den vaccinerade åldersgruppen. PRAC har dragit slutsatsen att en koppling inte kan göras till vaccination och att fallen inte är ett säkerhetsproblem för Comirnaty, säger Arthurson.

Äldre med bakomliggande sjukdomar

Majoriteten av de avlidna var över 80 år, med ett fåtal i 60-årsåldern. Personerna hade bakomliggande sjukdomar. Dödsfallen inträffade mellan någon dag efter vaccination och upp till flera veckor efter.

När rapporter om dödsfall kommer in till Läkemedelsverket granskas de noggrant enligt väletablerade rutiner, förklarar Veronica Arthurson. Rapporterna förs in i nationella och internationella databaser över misstänkta biverkningar.

– Om vi sedan har en misstanke om ett potentiellt orsakssamband så görs en mycket djupgående utredning där vi bland annat tittar på det samlade underlaget från många olika länder.

Läkemedelsverket hade den 29 januari fått in 400 rapporter om misstänkta biverkningar av vaccination med Comirnaty, och 7 gällande personer som fått Modernas vaccin. En rapport kan omfatta flera misstänkta biverkningar, men från samma person.

Sjukvården gör bedömning

Veronica Arthurson har tidigare sagt att sjukvården bedömer om en individ bör få en vaccination eller inte.

– Vi räknar med att man har kompetens inom sjukvården för att kunna avgöra om en person är tillräckligt frisk för att tåla en vaccination med risk för till exempel feber, och om personen förväntas ha någon nytta av vaccinationen.

Fram till den 29 januari hade 230 068 personer i Sverige blivit vaccinerade, varav ungefär 5 000 har fått Modernas vaccin.

Enligt Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, har nu ungefär 30 procent av de allra äldsta i Sverige fått första dosen av vaccinet.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.