170 000 felaktiga skydd stoppade i tullen
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, säger att många försöker sko sig på bristen på skyddsutrustning i coronapandemins spår. Foto: Anders Wiklund/TT-arkivbild


Kaffefilter med gummisnoddar och piratkopior. Många försöker sko sig på bristen på skyddsutrustning i pandemins spår. Hittills har Arbetsmiljöverket tillsammans med Tullverket stoppat nästan 170 000 andningsskydd, visir, ögonskydd och handskar vid gränsen.

– Vi har haft många ärenden där vi stoppat produkter. Det finns många lycksökare som utnyttjar människors oro och behoven av att snabbt får fram skyddsutrustning. Det har dykt upp alltifrån sådant som uppenbarligen var lurendrejeri till sådant som ser bra ut, men inte uppfyller de krav som ställs på skyddsutrustning, säger Erna Zelmin-Ekenhem som är Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Arbetsgivarens ansvar

Det vilar ett tungt ansvar på att arbetsgivare och upphandlare av skyddsutrustning att kontrollera vad som gäller innan de trycker på beställningsknappen.

– Om de köper in CE-märkt skyddsutrustning är det inga problem, men om man inte får tag på det har vi på Arbetsmiljöverket listat vilka tillstånd som vi givit. Det är glasklart, allt annat är förbjudet. Där gäller det att vara noga, för nu ser vi att det kommer in piratkopior och undermåliga produkter, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Hon berättar om ett fall där inköparna var glada över att ha kommit över ett stort parti andningsskydd, men när man öppnade kartongerna var det bara kaffefilter med gummisnoddar.

– När man försökte reklamera det fanns förstås inte företaget.

Snabbspår för testning

På grund av bristen på skyddsutrustning har Arbetsmiljöverket fått ett regeringsuppdrag att skapa ett snabbspår för testning och godkännande av nya produkter som tillverkats exempelvis av industrier som ställt om sin vanliga produktion till tillverkning av andningsskydd, munskydd och visir.

Forskningsinstitutet Rise sköter testningen av produkterna, som Arbetsmiljöverket utfärdar tillstånd för och som ska märkas med covid-19.

– Vi har verkligen jobbat för högtryck. Vi är väl uppe i 180–190 miljoner artiklar som vi har godkänt i vår process. I dag råder ingen akut brist, utan det finns godkända produkter. Men vi har fått signaler från företag som vi gett tillstånd att det inte är så lätt att sälja skyddsutrustning, eftersom folk har skänkt produkter.

Erna Zelmin-Ekenhem anser att det är behjärtansvärt att människor engagerar sig, men att det ut smittosynpunkt kan vara tveksamt att använda otestade produkter.

Många brister

– Ingen skulle väl få för sig att skänka utrustning till en brandman, som ska gå in i en brand. Det beror säkert på att en brand syns, hörs och känns. Smitta märks inte, men är potentiellt lika farlig.

Arbetsmiljöverkets inspektörer genomför nu en nationell tillsyn av personlig skyddsutrustning inom vård och omsorg. De upptäcker många brister. I hälften av fallen har de hittat brister, att skyddsutrustningen inte är godkänd och inte hanteras rätt.

– Jag har förståelse för att det i början var svårt att få tag på godkänd skyddsutrustning, men så är det inte längre. Det är en livsfarlig smitta som vi hanterar och konsekvenserna av att bli smittad kan bli väldigt stora. Det är verkligen liv och död vi pratar om. Då är det otroligt viktigt att man ser till att personalen får en utrustning som de kan känna sig trygga med, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

(Petronella Uebel/TT)

Fakta

Krav på personlig skyddsutrustning

(TT)

Personlig skyddsutrustning som används vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19 måste uppfylla särskilda krav.

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 för hälsa- och säkerhet, eller vara provad och bedömd av ett anmält organ eller ackrediterat laboratorium, samt ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Egentillverkad skyddsutrustning eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess ska inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

På arbetsmiljöverkets hemsida, av.se , finns en lista på personlig skyddsutrustning som Arbetsmiljöverket har utfärdat tillfälligt tillstånd för.