1,3 miljoner höns måste avlivas på grund av fågelinfluensa
Ett intensivt arbete pågår för att stoppa smittspridningen av fågelinfluensa efter att fem gårdar sedan i oktober i Sverige har drabbats av fågelinfluensa. Foto: Erik Arenius


Just nu pågår ett intensivt arbete för att stoppa smittspridningen av fågelinfluensa. I Kalmar län måste cirka 1,3 miljoner höns avlivas och destrueras.

Den 18 januari konstaterades flera fall på en stor värphönsanläggning i Mönsterås kommun. Sedan november har fem fall av fågelinfluensa bekräftats i tamfjäderbesättningar i Sverige.

Förutom Kalmar län har fyra gårdar i Skåne drabbats. Ett intensivt arbete pågår för att stoppa smittspridningen.

− Just nu cirkulerar flera olika närbesläktade fågelinfluensavirus på vilda fåglar i Europa, bland annat H5N8 och H5N5. De har liknande egenskaper och är väldigt smittsamma för fåglar och vi har sett flera introduktioner till tamfjäderfäbesättningar, säger Maria Nöremark på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i ett uttalande.

Djurägare runt om i landet uppmanas att vara extra uppmärksam och omedelbart kontakta veterinär om fjäderfä visar ökad dödlighet.

I Mönsterås kommun har man börjat att tömma stallarna och skicka fåglarna till destruktion för att kunna sanera och desinficera anläggningen. Detta för att skydda andra besättningar i närheten.

– Det är ett omfattande och resurskrävande arbete, därför har vi tagit hjälp av frivilligorganisationen Blå Stjärnan och Försvarsmakten, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.