loadingEtt av den stora mängden fotografier som finns i boken. Det är lätt att se varför svanen är en symbol för skönhet. Foto: Jonas Classon
Ett av den stora mängden fotografier som finns i boken. Det är lätt att se varför svanen är en symbol för skönhet. Foto: Jonas Classon
Litteratur

Vacker historia ur fågelperspektiv

Anton Carlson

”Sångsvan: Tillbaka i ljuset” är en förtrollande vacker och fascinerande bok om just sångsvanen, där även knölsvanen dyker upp på sina ställen. Att betrakta världen ur en annan arts perspektiv är både upplyftande och nyttigt.

Man kan skriva om historia på olika sätt. Ett är att ta fasta på män­niskans sociala, politiska eller ekonomiska natur. Ett annat är att inte skriva den utifrån människan utan i stället utifrån en av alla de arter som människan delar planet med. Sångsvanens historia är utgångspunkten i Anna Frosters och Jonas Classons vackra bok. Sedan rör den sig vidare till att behandla sångsvanens levnadssätt. Froster står för texten och Classon för fotografierna.

Anna Froster (1980–) beskriver sig själv som att hon ”skriver om saker som lever och om saker som hotar det levande”. Foto: Natur & kultur

Sångsvanen tros ha bott i Sverige i minst 14 000 år. Det kan jämföras med människan, som beräknas ha funnits här i ungefär 10 000 år. Ur sångsvanens pers­pektiv är människan att betrakta som en invandrare, och dessvärre ofta som en imperialist av värsta slag. Till följd av 1800-talets svält och stora barnaskaror började människan jaga sångsvanar i stor omfattning, vilket gjorde att det under tidigt 1900-tal bara fanns omkring 40 stycken kvar. Tack vare att sångsvanen är en flyttfågel, att hennes kött inte ansågs gott, och att man fick en viss insikt om vad som höll på att hända, lyckades arten ändå överleva i Sverige. I dag finns det omkring 10 000 sångsvanar i vårt land.

Sångsvan: Tillbaka i ljuset

Titel: Sångsvan: Tillbaka i ljuset

Författare: Anna Froster

Fotograf: Jonas Classon

Bokförlag: Max Ström

 

 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEtt av den stora mängden fotografier som finns i boken. Det är lätt att se varför svanen är en symbol för skönhet. Foto: Jonas Classon
Ett av den stora mängden fotografier som finns i boken. Det är lätt att se varför svanen är en symbol för skönhet. Foto: Jonas Classon
Litteratur

Vacker historia ur fågelperspektiv

Anton Carlson

”Sångsvan: Tillbaka i ljuset” är en förtrollande vacker och fascinerande bok om just sångsvanen, där även knölsvanen dyker upp på sina ställen. Att betrakta världen ur en annan arts perspektiv är både upplyftande och nyttigt.

Man kan skriva om historia på olika sätt. Ett är att ta fasta på män­niskans sociala, politiska eller ekonomiska natur. Ett annat är att inte skriva den utifrån människan utan i stället utifrån en av alla de arter som människan delar planet med. Sångsvanens historia är utgångspunkten i Anna Frosters och Jonas Classons vackra bok. Sedan rör den sig vidare till att behandla sångsvanens levnadssätt. Froster står för texten och Classon för fotografierna.

Anna Froster (1980–) beskriver sig själv som att hon ”skriver om saker som lever och om saker som hotar det levande”. Foto: Natur & kultur

Sångsvanen tros ha bott i Sverige i minst 14 000 år. Det kan jämföras med människan, som beräknas ha funnits här i ungefär 10 000 år. Ur sångsvanens pers­pektiv är människan att betrakta som en invandrare, och dessvärre ofta som en imperialist av värsta slag. Till följd av 1800-talets svält och stora barnaskaror började människan jaga sångsvanar i stor omfattning, vilket gjorde att det under tidigt 1900-tal bara fanns omkring 40 stycken kvar. Tack vare att sångsvanen är en flyttfågel, att hennes kött inte ansågs gott, och att man fick en viss insikt om vad som höll på att hända, lyckades arten ändå överleva i Sverige. I dag finns det omkring 10 000 sångsvanar i vårt land.

Sångsvan: Tillbaka i ljuset

Titel: Sångsvan: Tillbaka i ljuset

Författare: Anna Froster

Fotograf: Jonas Classon

Bokförlag: Max Ström

 

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024