loadingStatsminister Ulf Kristersson (M) talar i Bankhallen i Riksdagshuset efter kippavandring mot antisemitism i december förra året. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Statsminister Ulf Kristersson (M) talar i Bankhallen i Riksdagshuset efter kippavandring mot antisemitism i december förra året. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Inrikes

Utvidgad hetslag möter kritik från flera håll

Glenn Mattsing

Förbudet mot att förneka Förintelsen är inte okontroversiellt. Om staten tillåts klassificera åsikter på detaljnivå riskerar Sverige sin politiska demokrati, anser vissa. Andra välkomnar däremot utvidgningen av lagen om hets mot folkgrupp.

Den 1 juli ändrades lagen om hets mot folkgrupp. Det är numera kriminellt att förneka Förintelsen, och vissa andra internationella brott. Den utökade lagtexten innebär också att enskilda personer i vissa grupper ska ges skydd, målsägandestatus och rätt till skadestånd. 

Bakgrunden är kraftigt ökad antisemitism i Sverige. I december uttalade sig statsminister Ulf Kristersson (M) om problemet: ”De uttryck för rå och ogenerad antisemitism som vi har sett också i Sverige under de senaste månaderna hör inte hemma någonstans och allra minst i Sverige.”

 Motivering till lagändring

I regeringens motivering till att lagen om hets mot folkgrupp ska ändras finns följande skrivning: 

Det saknas en uttrycklig kriminalisering av förnekande av Förintelsen i svensk hatbrottslagstiftning. I Sverige finns ett starkt straffrättsligt skydd mot hatpropaganda på rasistiska grunder, bl.a. genom straffansvaret för hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken. 

Därutöver finns en straffskärpningsregel i 29 kap. 2 § 7 BrB som innebär att det, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet, särskilt ska beaktas om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Det finns dock ingen bestämmelse som uttryckligen gör det straffbart att förneka t.ex. ett folkmord eller ett brott mot mänskligheten.

Mest lästa

Rekommenderat

loadingStatsminister Ulf Kristersson (M) talar i Bankhallen i Riksdagshuset efter kippavandring mot antisemitism i december förra året. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Statsminister Ulf Kristersson (M) talar i Bankhallen i Riksdagshuset efter kippavandring mot antisemitism i december förra året. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Inrikes

Utvidgad hetslag möter kritik från flera håll

Glenn Mattsing

Förbudet mot att förneka Förintelsen är inte okontroversiellt. Om staten tillåts klassificera åsikter på detaljnivå riskerar Sverige sin politiska demokrati, anser vissa. Andra välkomnar däremot utvidgningen av lagen om hets mot folkgrupp.

Den 1 juli ändrades lagen om hets mot folkgrupp. Det är numera kriminellt att förneka Förintelsen, och vissa andra internationella brott. Den utökade lagtexten innebär också att enskilda personer i vissa grupper ska ges skydd, målsägandestatus och rätt till skadestånd. 

Bakgrunden är kraftigt ökad antisemitism i Sverige. I december uttalade sig statsminister Ulf Kristersson (M) om problemet: ”De uttryck för rå och ogenerad antisemitism som vi har sett också i Sverige under de senaste månaderna hör inte hemma någonstans och allra minst i Sverige.”

 Motivering till lagändring

I regeringens motivering till att lagen om hets mot folkgrupp ska ändras finns följande skrivning: 

Det saknas en uttrycklig kriminalisering av förnekande av Förintelsen i svensk hatbrottslagstiftning. I Sverige finns ett starkt straffrättsligt skydd mot hatpropaganda på rasistiska grunder, bl.a. genom straffansvaret för hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken. 

Därutöver finns en straffskärpningsregel i 29 kap. 2 § 7 BrB som innebär att det, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet, särskilt ska beaktas om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Det finns dock ingen bestämmelse som uttryckligen gör det straffbart att förneka t.ex. ett folkmord eller ett brott mot mänskligheten.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024