loadingÖverblommade lupiner. Blommorna ska slås innan de sprider sina frön och tas bort för att inte göra marken för näringsrik för de klassiska svenska ängsblommorna. Foto: Trafikverket
Överblommade lupiner. Blommorna ska slås innan de sprider sina frön och tas bort för att inte göra marken för näringsrik för de klassiska svenska ängsblommorna. Foto: Trafikverket
Inrikes

Trafikverket tar upp kampen mot lupinerna

Lotta Svedin

Spridningen av invasiva (främmande) växter ökar i Sverige. Lupiner är numera en vanlig syn utefter de svenska dikesrenarna. Den har till stor del konkurrerat ut de betydelsefulla gamla ängsblommorna. Trafikverket inventerar och bekämpar därför invasiva växter längs landets statliga vägar.

I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att spridningen av invasiva växter har fortsatt att öka det senaste året. I vissa landskap är lupinen den vanligaste växten längs vägkanterna och det kommer förmodligen att bli värre. Nu ska lupinerna utefter vägarna i bland annat Dalarna bekämpas för att bevara artrikedomen och gynna den biologiska mångfalden.

– Blommor som växer i öppna och soliga miljöer, som våra ängsarter, hotas i dag av invasiva arter som exempelvis lupin. Lupinen är ett problem eftersom den konkurrerar ut de mer lågvuxna ängsblommorna i vägkanten, säger Linnéa Hedman Söderström, miljöspecialist på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingÖverblommade lupiner. Blommorna ska slås innan de sprider sina frön och tas bort för att inte göra marken för näringsrik för de klassiska svenska ängsblommorna. Foto: Trafikverket
Överblommade lupiner. Blommorna ska slås innan de sprider sina frön och tas bort för att inte göra marken för näringsrik för de klassiska svenska ängsblommorna. Foto: Trafikverket
Inrikes

Trafikverket tar upp kampen mot lupinerna

Lotta Svedin

Spridningen av invasiva (främmande) växter ökar i Sverige. Lupiner är numera en vanlig syn utefter de svenska dikesrenarna. Den har till stor del konkurrerat ut de betydelsefulla gamla ängsblommorna. Trafikverket inventerar och bekämpar därför invasiva växter längs landets statliga vägar.

I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att spridningen av invasiva växter har fortsatt att öka det senaste året. I vissa landskap är lupinen den vanligaste växten längs vägkanterna och det kommer förmodligen att bli värre. Nu ska lupinerna utefter vägarna i bland annat Dalarna bekämpas för att bevara artrikedomen och gynna den biologiska mångfalden.

– Blommor som växer i öppna och soliga miljöer, som våra ängsarter, hotas i dag av invasiva arter som exempelvis lupin. Lupinen är ett problem eftersom den konkurrerar ut de mer lågvuxna ängsblommorna i vägkanten, säger Linnéa Hedman Söderström, miljöspecialist på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024