loadingSkolminister Lotta Edholm (L) vill bland annat att lärare får utökade befogenheter då Sverige har den sämsta klassrumsdisciplinen i Europa, enligt statistik från OECD. Foto: Pontus Lundahl/TT
Skolminister Lotta Edholm (L) vill bland annat att lärare får utökade befogenheter då Sverige har den sämsta klassrumsdisciplinen i Europa, enligt statistik från OECD. Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes

Sverige sticker ut – elever saknar disciplin

TT

Svenska elever har den sämsta disciplinen i Europa, enligt statistik från OECD. För att få bukt med stöket föreslår skolminister Lotta Edholm (L) bland annat utökade befogenheter för lärare.

Bland alla OECD-länder är det endast Chile och Nya Zeeland som har sämre disciplin i klassrummen än Sverige. Tre av tio elever menar att lektionerna inte kommer i gång i tid, visar mätningar av klimatet under 15-åringars matematiklektioner. Lika många distraheras av andras digitala verktyg, så som surfplattor.

– Det är väldigt allvarligt, dels är det allvarligt för elever och lärare som utsätts för våld och kränkningar. Men det är också uppenbart att det ger en förklaring till de dåliga skolresultaten, säger Lotta Edholm till TT.

Regeringens förslag

  • En skolsäkerhetsutredning ska kartlägga och analysera vilka uppgifter som skulle kunna delas mellan skola, socialtjänst och polis i brottsförbyggande syfte.
  • Regeringen lägger 250 miljoner kronor i år och under 2025 på skolsociala team. Där ska socialtjänsten arbeta nära skolan för att fånga upp elever med hög frånvaro och sätta in rätt insatser.
  • Från och med i år avsätter regeringen 100 miljoner kronor årligen för att fler huvudmän ska inrätta akutskolor. En elev som till exempel stör ordningen kan tillfälligt placeras där. Detta för att skapa en bättre skolsituationen för eleven och övriga på elevens skola.

Källa: Utbildningsdepartementet

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSkolminister Lotta Edholm (L) vill bland annat att lärare får utökade befogenheter då Sverige har den sämsta klassrumsdisciplinen i Europa, enligt statistik från OECD. Foto: Pontus Lundahl/TT
Skolminister Lotta Edholm (L) vill bland annat att lärare får utökade befogenheter då Sverige har den sämsta klassrumsdisciplinen i Europa, enligt statistik från OECD. Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes

Sverige sticker ut – elever saknar disciplin

TT

Svenska elever har den sämsta disciplinen i Europa, enligt statistik från OECD. För att få bukt med stöket föreslår skolminister Lotta Edholm (L) bland annat utökade befogenheter för lärare.

Bland alla OECD-länder är det endast Chile och Nya Zeeland som har sämre disciplin i klassrummen än Sverige. Tre av tio elever menar att lektionerna inte kommer i gång i tid, visar mätningar av klimatet under 15-åringars matematiklektioner. Lika många distraheras av andras digitala verktyg, så som surfplattor.

– Det är väldigt allvarligt, dels är det allvarligt för elever och lärare som utsätts för våld och kränkningar. Men det är också uppenbart att det ger en förklaring till de dåliga skolresultaten, säger Lotta Edholm till TT.

Regeringens förslag

  • En skolsäkerhetsutredning ska kartlägga och analysera vilka uppgifter som skulle kunna delas mellan skola, socialtjänst och polis i brottsförbyggande syfte.
  • Regeringen lägger 250 miljoner kronor i år och under 2025 på skolsociala team. Där ska socialtjänsten arbeta nära skolan för att fånga upp elever med hög frånvaro och sätta in rätt insatser.
  • Från och med i år avsätter regeringen 100 miljoner kronor årligen för att fler huvudmän ska inrätta akutskolor. En elev som till exempel stör ordningen kan tillfälligt placeras där. Detta för att skapa en bättre skolsituationen för eleven och övriga på elevens skola.

Källa: Utbildningsdepartementet

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024