Svenska humlor exporteras till England

En vallhumla besöker en blomma. Nu återinförs arten i England där den var utdöd 1988. (Foto: Med tillstånd av Björn Cederberg)


– Jag tror inte att det kommer innebära några mordhot den här gången, säger Björn Cederberg entomolog. Hoten från arga medborgare kom då han förra våren sagt i media att han tillåtit insamling i Skåne av hundra vallhumlor för export till England.

Den brittiska forskaren Nikki Gammans utsattes också för hotelser. Nu är hon och hennes kolleger tillbaka för att samla in ytterligare hundra unga drottningar i ett projekt som ska återinföra arten i England, där den dog ut 1988.

Vallhumlan var tidigare fridlyst i Sverige, vilket var anledningen till att känslorna svallade så mycket hos somliga att det till och med kom mordhot mot forskarna. När allmänheten sedermera förstod att arten nu är livskraftig i Sverige, inte utrotningshotad, och att hundra humledrottningar inte skulle påverka arten mer än marginellt, blev det lugnare för Cederberg och Gammans.

– Det här är det första exemplet på att återetablera en humleart som tidigare funnits, och försöka förstå hur man bäst ska göra det, sade Björn Cederberg, som tidigare arbetade på ArtDatabanken, en enhet inom Sveriges lantbruksuniversitet, där han bland annat arbetat med hotade arter.

Biodlare kräver att kinesisk honung stoppas

Bin och humlor dör

Det finns dock anledning för oss alla att vara oroade eftersom humlor och bin minskar i antal och hela bisamhällen dör runt om i världen. I Kina har man tvingats övergå till manuell pollinering, berättar Cederberg.

Av insekternas pollinering står bina för 80 procent, vilket betyder att de har avgörande betydelse för den globala livsmedelsproduktionen. Av den anledningen beslutade EU-kommissionen den 29 april att förbjuda tre insektsmedel som sägs döda de bin som pollinerar de europeiska grödorna.

”Jag lovar att göra mitt yttersta för att se till att våra bin, som är så avgörande för vårt ekosystem och bidrar till det europeiska jordbruket med över 22 miljarder euro årligen, skyddas”, sade EU:s hälsokommissionär Tonio Borg.

I Sverige uppskattades värdet av insekternas pollinering av frukt och bär 2008, till 800 miljoner kronor, berättade Cederberg. Den siffran inkluderar inte skörd av frukt från egen trädgård eller bär som vi plockat i skog och mark. Det finns också växter som vi njuter av att se, men inte äter. Allt skulle försvinna med bina.

Förändrat skördesätt

Nu kan inte allt lastas på bekämpningsmedlen. För ett antal år sedan gick lantbrukarna ifrån den traditionella höskörden. Då skedde skörden efter att rödklövern blommat, nu sker skörd före blomning.

Det har inte bara lett till ett blomfattigare landskap utan katastrof för humlor som är beroende av klöver. Cederberg har ett förslag, lantbrukarna kör sina aggregat för inplastning av skörden över fälten och det är svårt att ta hörnen.

– Då är det bättre att tänka hockey-rink, alltså rundare hörn på åkern, det spar ju tid åtminstone.

Hörnen skulle bli mat till bin och humlor. Alternativ kan en sträng med rödklöver sparas, den tas vid nästa skörd och på ett annat ställe sparas en ny sträng som får gå i blom. Vallhumlan kommer då att trivas.

Om humlorna som exporterades till England trivs är svårt att säga eftersom deras bon är underjordiska. De anlände i alla fall till Dungeness i ett fantastiskt väder, men sedan kom regnet.

– Tyvärr hade de ju århundradets regnigaste sommar i södra England i fjol, sade Cederberg.

Honung: Mirakel för ansiktstvätt

Karantän

Att etablera en ny art är inte alldeles enkelt, berättar han. Det är inte bara att flytta några individer. Det ska tillstånd till för att flytta arter och de ska vara i karantän i tre veckor och det är inte säkert att drottningarna lyckas klara karantänen, och gör de det är det inte säkert att de lyckas etablera nya samhällen.

50 humlor klarade strapatserna och släpptes ut i förberett blomstrande landskap. Snart får de sällskap.