loadingTurister i Abisko, där en av Sveriges 30 nationalparker ligger. Nationalpark är bara en av de många olika olika skyddsalternativen för natur. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images
Turister i Abisko, där en av Sveriges 30 nationalparker ligger. Nationalpark är bara en av de många olika olika skyddsalternativen för natur. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images
Inrikes

Skyddad svensk natur riskerar tappa sina naturvärden

Olle Felten

I en ny granskning av hur naturskyddade arealer förvaltas, riktar Riksrevisionen skarp kritik mot myndigheternas sätt att hantera de skyddsgrundande naturvärdena. Brister i både styrning och finansiering hotar flera av de skyddade områdena.

Cirka 15 procent av Sveriges landyta är belagd med en eller flera av de olika sorters skyddsstatus för natur- eller artskydd som har etablerats genom åren. Flera olika myndigheter är inblandade i arbetet med att undersöka, besluta och administrera de olika skyddsalternativen. Enligt EU-förordningen om biologisk mångfald måste EU-länderna ha skyddat minst 30 procent av sin land- och havs­areal senast 2030. För svensk del skulle det innebära en fördubbling av den skyddade land­arealen. 

Riksrevisionens granskning handlar om hur staten förvaltar de områden som har skyddats med syftet att bevara olika naturtyper, arthabitat och rekreationsområden och som ligger under statligt ansvar. Ingreppet för dem som får sin mark belagd med någon av de olika skyddsalternativen är inte sällan högst påtaglig, med stora ekonomiska förluster som följd. Allmänintresset för bevarande ställer därför höga krav på att ett skyddat område förvaltas på ett så bra sätt att de skyddade värdena inte går förlorade och att värdet av bevarandet överstiger förlusten för markägaren.

Övriga natur­skyddstyper

Utöver de skyddstyper för natur och friluftsliv som beskrivs i den lilla artikeln ovan, finns ytterligare tolv olika skyddsalternativ, med vidhängande regelverk. Siffrorna inom parentes anger antalet områden som är skyddade inom respektive typ.

Naturminne (1 500) 

Riksintresse för naturvård (mycket omfattande)

Strandskydd (gäller allt vatten i hela Sverige, utom där dispens har lämnats) 

Våtmarksskydd enligt Ramsarskyddskonventionen (68, internationellt system för skydd av våtmarker) 

Världsarv (15) 

­­Djur- och växtskyddsområde 1 000) 

Kulturreservat (cirka 40) 

Naturvårdsavtal (Ingen uppgift tillgänglig om antal gällande avtal) 

Naturvårdsområden (93) 

Nationalstadspark (1, Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholm) 

Älvskydd (42) 

Vattenskyddsområden (1 700)  

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingTurister i Abisko, där en av Sveriges 30 nationalparker ligger. Nationalpark är bara en av de många olika olika skyddsalternativen för natur. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images
Turister i Abisko, där en av Sveriges 30 nationalparker ligger. Nationalpark är bara en av de många olika olika skyddsalternativen för natur. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images
Inrikes

Skyddad svensk natur riskerar tappa sina naturvärden

Olle Felten

I en ny granskning av hur naturskyddade arealer förvaltas, riktar Riksrevisionen skarp kritik mot myndigheternas sätt att hantera de skyddsgrundande naturvärdena. Brister i både styrning och finansiering hotar flera av de skyddade områdena.

Cirka 15 procent av Sveriges landyta är belagd med en eller flera av de olika sorters skyddsstatus för natur- eller artskydd som har etablerats genom åren. Flera olika myndigheter är inblandade i arbetet med att undersöka, besluta och administrera de olika skyddsalternativen. Enligt EU-förordningen om biologisk mångfald måste EU-länderna ha skyddat minst 30 procent av sin land- och havs­areal senast 2030. För svensk del skulle det innebära en fördubbling av den skyddade land­arealen. 

Riksrevisionens granskning handlar om hur staten förvaltar de områden som har skyddats med syftet att bevara olika naturtyper, arthabitat och rekreationsområden och som ligger under statligt ansvar. Ingreppet för dem som får sin mark belagd med någon av de olika skyddsalternativen är inte sällan högst påtaglig, med stora ekonomiska förluster som följd. Allmänintresset för bevarande ställer därför höga krav på att ett skyddat område förvaltas på ett så bra sätt att de skyddade värdena inte går förlorade och att värdet av bevarandet överstiger förlusten för markägaren.

Övriga natur­skyddstyper

Utöver de skyddstyper för natur och friluftsliv som beskrivs i den lilla artikeln ovan, finns ytterligare tolv olika skyddsalternativ, med vidhängande regelverk. Siffrorna inom parentes anger antalet områden som är skyddade inom respektive typ.

Naturminne (1 500) 

Riksintresse för naturvård (mycket omfattande)

Strandskydd (gäller allt vatten i hela Sverige, utom där dispens har lämnats) 

Våtmarksskydd enligt Ramsarskyddskonventionen (68, internationellt system för skydd av våtmarker) 

Världsarv (15) 

­­Djur- och växtskyddsområde 1 000) 

Kulturreservat (cirka 40) 

Naturvårdsavtal (Ingen uppgift tillgänglig om antal gällande avtal) 

Naturvårdsområden (93) 

Nationalstadspark (1, Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholm) 

Älvskydd (42) 

Vattenskyddsområden (1 700)  

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024