Shangdynastins kung Wen av Zhou regerade med dygd
Shangdynastins kung Wen av Zhou var ett bra exempel att ta efter. (Illustratör: Blue Hsiao, Epoch Times)


Shangdynastins kung Wen av kungariket Zhou (1152–1056 f.Kr.) var känd för att regera med dygd och vänlighet. Han lärde människorna att vara dygdiga, ärliga och visa respekt för Gud.

Kung Wen sade:

– Kungen ska styra folket med välvilja, ämbetsmännen ska leda folket med varsamhet, barnen ska vörda och respektera föräldrarna, föräldrarna ska uppfostra barnen med kärlek och folket ska ha tillit till varandra.

Kung Wen var mycket samvetsgrann, noggrann och försiktig. Hans sätt att leva fick folket att ta efter och göra lika. Han bar enkla kläder och arbetade ofta tillsammans med bönderna på fälten.

Kungen av Zhou tänkte alltid på andra först, så han sänkte böndernas skatter och uppmuntrade dem att odla på fälten som tillhörde det allmänna. Då behövde de bara betala en niondel av den normala skatten och med dessa företrädesrätter kunde bönderna spara pengar.

Dessutom tog kung Wen bort import/export-tarifferna, och avskaffade lagen som krävde att hustrur och barn skulle straffas för brott begångna av deras män eller fäder. Kung Wen sörjde även för att de fattiga fick snabb hjälp och vård.

En gång tvistade två kungar om deras rikens gränser, och när de inte kunde lösa konflikten sökte de upp kung Wen för att han skulle döma i frågan. Så fort de kom in i kungariket Zhou såg de att människorna där var väldigt artiga, lugna och tillmötesgående. De båda kungarna blev så berörda av vad de sett i kungariket Zhou att de slutade gräla, och båda ville istället låta den andre få det omtvistade området.

Regenter i hertigdömen i närheten av kungariket Zhou, hörde vad som hänt och betygade kung Wen sin vördnad. De sade att han var ett gott exempel på en bra regent och alla kom till Zhou för att avträda sina områden och istället bli en del av kungariket Zhou.

Kung Wen visste att en stat inte kunde styras bra utan dygdiga personer till hjälp. Och när kung Wen hörde talas om Jiang Ziya, att han var en mycket dygdig och vis man med djup kunskap, sökte han upp Jiang Ziya och bad honom bli hans strategiske rådgivare. Jiang Ziya assisterade kung Wen och när kung Wu av Zhou tillträdde blev han rådgivare till honom också.

Kung Wens sätt att styra riket grundlade ett bra styrelseskick för de kommande generationerna i ett förenat rike.