loadingRenbete. (Foto: Mariska te Beest)
Renbete. (Foto: Mariska te Beest)
Miljö

Renar kan bromsa klimatförändringar

Epoch Times
Publicerad 2016-12-22

Klimatet mår bra av betande renar i de arktiska områdena, visar en ny studie från Umeå universitet. Anledningen är att solenergin reflekteras tillbaka i större grad när vegetationen på fjället är lägre.

Att snö reflekterar solen på vintern är en viktig faktor för klimatet. Nu visar ett europeiskt forskarteam att buskage också spelar en roll.

När renarna betar av buskar och ris på tundran reflekteras en större mängd solenergi tillbaka till rymden än om terrängen är täckt med buskage. Den vetenskapliga termen för reflektionen är ”albedo”.

Om hållbarhet: Ska samerna betala för framtidens energi?

– Renarnas effekt på albedo och energibalans är tillräckligt stor för att kunna vara viktig på regional nivå, och visar att förvaltning av växtätare är ett möjligt redskap för att bekämpa framtida global uppvärmning, säger studiens huvudförfattare Mariska te Beest i ett pressmeddelande.

Det är en viktig upptäckt, säger Beest, eftersom den största delen av den arktiska tundran betas av tamren och vildren. Hur stor effekten är beror på hur många renar det finns i olika områden.

Studien utfördes i samiska Raisuoddar, Reisadalen, i norska Troms. Området ligger 100 meter över trädlinjen. Det stängslades av på 60-talet för att hjälpa den samiska befolkningen att förflytta renarna från sommar- till vinterbete.

Stängslet spelade en viktig roll i studien, eftersom det skilde hårt betade områden från områden som knappt alls betades av. Forskarna jobbade en hel sommarsäsong med att uppskatta renarnas aktivitet i områdena. Utöver albedo mätte de buskarnas utbredning, markfuktighet och marktemperatur.

– Våra resultat visar att renar har en potentiellt kylande effekt på klimatet genom att ändra albedo på sommarhalvåret. Även om skillnaderna kan tyckas små, är de tillräckligt stora för att få konsekvenser för den regionala energibalansen, berättar Beest.

Varmare klimat i norr kan leda till skenande klimatförändring

Mest lästa

loadingRenbete. (Foto: Mariska te Beest)
Renbete. (Foto: Mariska te Beest)
Miljö

Renar kan bromsa klimatförändringar

Epoch Times
Publicerad 2016-12-22

Klimatet mår bra av betande renar i de arktiska områdena, visar en ny studie från Umeå universitet. Anledningen är att solenergin reflekteras tillbaka i större grad när vegetationen på fjället är lägre.

Att snö reflekterar solen på vintern är en viktig faktor för klimatet. Nu visar ett europeiskt forskarteam att buskage också spelar en roll.

När renarna betar av buskar och ris på tundran reflekteras en större mängd solenergi tillbaka till rymden än om terrängen är täckt med buskage. Den vetenskapliga termen för reflektionen är ”albedo”.

Om hållbarhet: Ska samerna betala för framtidens energi?

– Renarnas effekt på albedo och energibalans är tillräckligt stor för att kunna vara viktig på regional nivå, och visar att förvaltning av växtätare är ett möjligt redskap för att bekämpa framtida global uppvärmning, säger studiens huvudförfattare Mariska te Beest i ett pressmeddelande.

Det är en viktig upptäckt, säger Beest, eftersom den största delen av den arktiska tundran betas av tamren och vildren. Hur stor effekten är beror på hur många renar det finns i olika områden.

Studien utfördes i samiska Raisuoddar, Reisadalen, i norska Troms. Området ligger 100 meter över trädlinjen. Det stängslades av på 60-talet för att hjälpa den samiska befolkningen att förflytta renarna från sommar- till vinterbete.

Stängslet spelade en viktig roll i studien, eftersom det skilde hårt betade områden från områden som knappt alls betades av. Forskarna jobbade en hel sommarsäsong med att uppskatta renarnas aktivitet i områdena. Utöver albedo mätte de buskarnas utbredning, markfuktighet och marktemperatur.

– Våra resultat visar att renar har en potentiellt kylande effekt på klimatet genom att ändra albedo på sommarhalvåret. Även om skillnaderna kan tyckas små, är de tillräckligt stora för att få konsekvenser för den regionala energibalansen, berättar Beest.

Varmare klimat i norr kan leda till skenande klimatförändring

Rekommenderat