loadingHumlor och vilda bin har blivit färre i många länder de senaste decennierna. Orsaken kan delvis vara bruket av neonikotinoider, en typ av insektsgift som används i bland annat rapsodlingar. (Foto: Robert F Bukaty /AP/TT)
Humlor och vilda bin har blivit färre i många länder de senaste decennierna. Orsaken kan delvis vara bruket av neonikotinoider, en typ av insektsgift som används i bland annat rapsodlingar. (Foto: Robert F Bukaty /AP/TT)
Miljö

Rapsmedel slår ut bin för år framåt

Epoch Times

Bekämpningsmedel med neonikotinoider är farligare för vilda bin och humlor än vad man hittills trott. En omfattande brittisk studie visar att medlen ger långsiktiga skador på insekternas samhällen.

I studien har forskarna granskat utvecklingen för 62 arter av bin och humlor över hela England från 1994 till 2011, den period då neonikotinoider började användas inom det brittiska jordbruket.

De fann bevis för att medlen orsakar storskaliga skador, och att skadorna är av långvarig karaktär.

Neonikotinoiderna är mycket effektiva insektsgifter och står för en stor andel av den totala mängden bekämpningsmedel inom jordbruket i stora delar av världen.

En humla på de nyutslagna rapsblommorna på ett fält utanför Asmundtorp öster om Landskrona. Rapsfält som behandlats med neonikotinoider har slagit hårt mot vilda bin och humlor. (Foto: Johan Nilsson / TT-arkivbild)

En humla på de nyutslagna rapsblommorna på ett fält utanför Asmundtorp öster om Landskrona. Rapsfält som behandlats med neonikotinoider har slagit hårt mot vilda bin och humlor. (Foto: Johan Nilsson / TT-arkivbild)

De senaste fyra åren har flera forskargrupper, bland annat i Sverige, larmat om medlen. Experimentella studier har visat att neonikotinoiderna dödar många pollinerande bin och humlor.

Giftig raps

Framför allt har medlen använts inom rapsodlingar som ofta besöks av sådana insekter.
Den nya studien, som publiceras i Nature Communications, ger en mer fullständig bild än tidigare, eftersom den visar effekterna av medlen över många år.

Där konstateras att många pollinerande insekter i England har minskat i antal som en följd av storskaliga förändringar inom jordbruket – men arter som regelbundet livnär sig på pollen och nektar från raps har minskat tre gånger så mycket som arter som bara besöker raps tillfälligt.

Bin och humlor dör

Vissa arter av bin har helt försvunnit från vissa områden, och forskarna slår fast att neonikotinoiderna med säkerhet ligger bakom en femtedel av dessa utdöenden.

Många arter av humlor och vilda bin livnär sig på pollen och nektar från raps. (Foto: Frank Augstein /AP/TT)

Många arter av humlor och vilda bin livnär sig på pollen och nektar från raps. (Foto: Frank Augstein /AP/TT)

De många forskarlarmen har resulterat i att några av neonikotinoiderna förbjudits i EU och Sverige. Det finns dock oro för att förbudet ska rivas upp. För närvarande pågår en översyn av regelverket och två av kemiföretagen har stämt EU-kommissionen för att få beslutet upphävt.

Företagen anser att förbudet bygger på ett bristfälligt underlag. Men om den hållningen går att försvara i fortsättningen, efter de nya brittiska rönen, är osäkert.

(TT)

Svenska humlor exporteras till England

Honungsbakterier kan komma att ersätta antibiotika

Biodlare kräver att kinesisk honung stoppas

Neonikotinoider och insekter
Neonikotinoider är en speciell grupp av insektsbekämpningsmedel, insekticider.
De används i exempelvis rapsodlingar där rapsfrön behandlas, betas, med medlen.
Kemiskt har neonikotinoiderna, som namnet antyder, stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration. Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.
Vanliga honungsbin drabbas inte lika hårt som de vilda arterna, vilket kan bero på deras samhällen är väldigt stora och tål stora förluster.Källa: Nature Communications

Mest lästa

Rekommenderat

loadingHumlor och vilda bin har blivit färre i många länder de senaste decennierna. Orsaken kan delvis vara bruket av neonikotinoider, en typ av insektsgift som används i bland annat rapsodlingar. (Foto: Robert F Bukaty /AP/TT)
Humlor och vilda bin har blivit färre i många länder de senaste decennierna. Orsaken kan delvis vara bruket av neonikotinoider, en typ av insektsgift som används i bland annat rapsodlingar. (Foto: Robert F Bukaty /AP/TT)
Miljö

Rapsmedel slår ut bin för år framåt

Epoch Times

Bekämpningsmedel med neonikotinoider är farligare för vilda bin och humlor än vad man hittills trott. En omfattande brittisk studie visar att medlen ger långsiktiga skador på insekternas samhällen.

I studien har forskarna granskat utvecklingen för 62 arter av bin och humlor över hela England från 1994 till 2011, den period då neonikotinoider började användas inom det brittiska jordbruket.

De fann bevis för att medlen orsakar storskaliga skador, och att skadorna är av långvarig karaktär.

Neonikotinoiderna är mycket effektiva insektsgifter och står för en stor andel av den totala mängden bekämpningsmedel inom jordbruket i stora delar av världen.

En humla på de nyutslagna rapsblommorna på ett fält utanför Asmundtorp öster om Landskrona. Rapsfält som behandlats med neonikotinoider har slagit hårt mot vilda bin och humlor. (Foto: Johan Nilsson / TT-arkivbild)

En humla på de nyutslagna rapsblommorna på ett fält utanför Asmundtorp öster om Landskrona. Rapsfält som behandlats med neonikotinoider har slagit hårt mot vilda bin och humlor. (Foto: Johan Nilsson / TT-arkivbild)

De senaste fyra åren har flera forskargrupper, bland annat i Sverige, larmat om medlen. Experimentella studier har visat att neonikotinoiderna dödar många pollinerande bin och humlor.

Giftig raps

Framför allt har medlen använts inom rapsodlingar som ofta besöks av sådana insekter.
Den nya studien, som publiceras i Nature Communications, ger en mer fullständig bild än tidigare, eftersom den visar effekterna av medlen över många år.

Där konstateras att många pollinerande insekter i England har minskat i antal som en följd av storskaliga förändringar inom jordbruket – men arter som regelbundet livnär sig på pollen och nektar från raps har minskat tre gånger så mycket som arter som bara besöker raps tillfälligt.

Bin och humlor dör

Vissa arter av bin har helt försvunnit från vissa områden, och forskarna slår fast att neonikotinoiderna med säkerhet ligger bakom en femtedel av dessa utdöenden.

Många arter av humlor och vilda bin livnär sig på pollen och nektar från raps. (Foto: Frank Augstein /AP/TT)

Många arter av humlor och vilda bin livnär sig på pollen och nektar från raps. (Foto: Frank Augstein /AP/TT)

De många forskarlarmen har resulterat i att några av neonikotinoiderna förbjudits i EU och Sverige. Det finns dock oro för att förbudet ska rivas upp. För närvarande pågår en översyn av regelverket och två av kemiföretagen har stämt EU-kommissionen för att få beslutet upphävt.

Företagen anser att förbudet bygger på ett bristfälligt underlag. Men om den hållningen går att försvara i fortsättningen, efter de nya brittiska rönen, är osäkert.

(TT)

Svenska humlor exporteras till England

Honungsbakterier kan komma att ersätta antibiotika

Biodlare kräver att kinesisk honung stoppas

Neonikotinoider och insekter
Neonikotinoider är en speciell grupp av insektsbekämpningsmedel, insekticider.
De används i exempelvis rapsodlingar där rapsfrön behandlas, betas, med medlen.
Kemiskt har neonikotinoiderna, som namnet antyder, stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration. Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.
Vanliga honungsbin drabbas inte lika hårt som de vilda arterna, vilket kan bero på deras samhällen är väldigt stora och tål stora förluster.Källa: Nature Communications

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024