loadingDen tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788–1860). En pessimist som vill att vi gör det bästa av tillvaron vi har till låns. Foto: J. Schäfer
Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788–1860). En pessimist som vill att vi gör det bästa av tillvaron vi har till låns. Foto: J. Schäfer
Litteratur

När pessimismen skänker ljus

Anton Carlson

Arthur Schopenhauers ”Aforismer i levnadsvisdom” finns för första gången på över hundra år i ny översättning. Det är en bok som ställer avgörande frågor om vad det innebär att finnas till och hur ett liv egentligen bör levas.

Det var först när Arthur Schopenhauer närmade sig ålderdomen som hans filosofi fick genomslag. Han skrev sitt huvudverk ”Världen som vilja och föreställning” redan när han var 30 år, men det fick bara ett fåtal läsare. ”Aforismer i levnadsvisdom” ingick i ett större verk, där kompletterande texter till det nämnda huvudverket var samlade. Här har Schopenhauer ett mer vardagsnära och lättbegripligt tilltal.

Precis som översättaren Andreas Ekvall poängterar i sitt förord hade dessutom en ny anda vuxit fram i Tyskland under de drygt 30 år som hade passerat. Schopenhauers nemesis Friedrich Hegel var död sedan ett par årtionden, och dennes dominerande filosofi kom att bli allt mer kritiserad. Schopenhauer gjorde det aldrig lätt för sig: Han höll sina föreläsningar samtidigt som Hegel hade sina. Hegels lokal var fylld med förtrollade åhörare, medan Schopenhauer bara hade några enstaka åhörare.

Aforismer i levnadsvisdom

Titel: Aforismer i levnadsvisdom

Författare: Arthur Schopenhauer

Översättare: Andreas Ekvall

Förlag: H-ström: Text & kultur AB

Sidantal: 250

 

 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDen tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788–1860). En pessimist som vill att vi gör det bästa av tillvaron vi har till låns. Foto: J. Schäfer
Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788–1860). En pessimist som vill att vi gör det bästa av tillvaron vi har till låns. Foto: J. Schäfer
Litteratur

När pessimismen skänker ljus

Anton Carlson

Arthur Schopenhauers ”Aforismer i levnadsvisdom” finns för första gången på över hundra år i ny översättning. Det är en bok som ställer avgörande frågor om vad det innebär att finnas till och hur ett liv egentligen bör levas.

Det var först när Arthur Schopenhauer närmade sig ålderdomen som hans filosofi fick genomslag. Han skrev sitt huvudverk ”Världen som vilja och föreställning” redan när han var 30 år, men det fick bara ett fåtal läsare. ”Aforismer i levnadsvisdom” ingick i ett större verk, där kompletterande texter till det nämnda huvudverket var samlade. Här har Schopenhauer ett mer vardagsnära och lättbegripligt tilltal.

Precis som översättaren Andreas Ekvall poängterar i sitt förord hade dessutom en ny anda vuxit fram i Tyskland under de drygt 30 år som hade passerat. Schopenhauers nemesis Friedrich Hegel var död sedan ett par årtionden, och dennes dominerande filosofi kom att bli allt mer kritiserad. Schopenhauer gjorde det aldrig lätt för sig: Han höll sina föreläsningar samtidigt som Hegel hade sina. Hegels lokal var fylld med förtrollade åhörare, medan Schopenhauer bara hade några enstaka åhörare.

Aforismer i levnadsvisdom

Titel: Aforismer i levnadsvisdom

Författare: Arthur Schopenhauer

Översättare: Andreas Ekvall

Förlag: H-ström: Text & kultur AB

Sidantal: 250

 

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024