loadingEn flicka i Zwijndrecht, Nederläderna får en spruta med HPV-vaccin. Nederländerna har betydligt lägre (56 procent) vaccinationstäckning än Sverige, Norge och Danmark. (Foto: Robert Vos/ANP/AFP)
En flicka i Zwijndrecht, Nederläderna får en spruta med HPV-vaccin. Nederländerna har betydligt lägre (56 procent) vaccinationstäckning än Sverige, Norge och Danmark. (Foto: Robert Vos/ANP/AFP)
Hälsa & Livsstil

Många flickor har tagit HPV-vaccinet

Susanne Larsson - Epoch Times

Enligt Smittskyddsinstitutet har omkring åtta av tio flickor som erbjudits det så kallade HPV-vaccinet tackat ja. Vaccinet som ska förebygga livmoderhalscancer som orsakats av humant papillomvirus (HPV) är ett omdiskuterat vaccin då det rapporterats om att flickor drabbats av svåra biverkningar efter att ha injicerats med vaccinet.

En första rapport från Smittskyddsinstitutets enkätundersökning bland 175 skolor och 85 kommuner visar att över 80 procent av de kommuner och enskilda skolor som påbörjat vaccinering med HPV-vaccin rapporterat en vaccinationstäckning på 80-100 procent.

– Det är glädjande att en så stor andel av flickorna väljer att vaccinera sig. Särskilt mot bakgrund av att tonåringar och unga vuxna är en grupp som är svår att nå med hälsobudskap. Samtidigt är det inte så förvånande eftersom vi har en tradition av hög anslutning till de nationella vaccinationsprogrammen, säger Smittskyddsinstitutets generaldirektör, Johan Carlson i ett pressmeddelande.

Hög vaccinationstäckning i Sverige

Sverige har i jämförelse med andra länder som infört HPV-vaccinet en hög vaccinationstäckning.

Enligt Smittskyddsinstitutet har inga anmärkningsvärda biverkningar konstaterats för de drygt 120 000 flickor (340 000 doser) som fått vaccinet i Sverige.

Totalt har drygt 30 miljoner flickor i världen fått vaccinet.

Men föräldrar till flickor som drabbats av allvarliga biverkningar varnar för vaccinet på egna hemsidor.

Allmän vaccination i Norge trots oenighet

Epoch Times rapporterade 2 mars 2008 att norska läkare ifrågasatte allmän vaccination av HPV-vaccinet på grund av oklarheter kring den långvariga effekten av vaccinet:

”Vi anser att det är vanskligt att anta att okända negativa effekter på lång sikt inte existerar, samtidigt som det antas att okända positiva effekter av vaccinering föreligger”, sade då Gisle Roksund, ordförande i Norsk forening for allmenmedisin, till norska Dagens Medicin.

Norska läkare varnar för cancervaccinering

Allmän vaccination har även införts i Norge trots oenighet i frågan bland de norska läkarna. Både Norge och Danmark har hög vaccinationstäckning; 70-90 procent.

HPV (humant papillomvirus)
– HPV, humant papillomvirus, är ett vårtvirus. Några typer ger hand- eller fotvårtor medan andra ger vårtor på könsorganen, så kallade kondylom. De allvarligaste sorterna kan orsaka cancer, bland annat livmoderhalscancer, analcancer och peniscancer.

– Idag finns vaccin som, om det ges före sexdebuten, skyddar mot flera av de 40 HPV-typer som orsakar sjukdomar i underlivet.

– HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. De allra flesta, cirka 90 procent av infektionerna, läker ut spontant inom loppet av ett par år.

– Knappt 20 olika typer av HPV, kan orsaka svåra cellförändringar på livmodertappen, vilket i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer.

– Framförallt kan HPV typ 6 ge kondylom, medan flera andra typer kan orsaka lättare cellförändringar. Hand- och fotvårtor orsakas också av HPV, men de är av en annan typ än dem som finns i underlivet.

Källa: Vårdguiden

 

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn flicka i Zwijndrecht, Nederläderna får en spruta med HPV-vaccin. Nederländerna har betydligt lägre (56 procent) vaccinationstäckning än Sverige, Norge och Danmark. (Foto: Robert Vos/ANP/AFP)
En flicka i Zwijndrecht, Nederläderna får en spruta med HPV-vaccin. Nederländerna har betydligt lägre (56 procent) vaccinationstäckning än Sverige, Norge och Danmark. (Foto: Robert Vos/ANP/AFP)
Hälsa & Livsstil

Många flickor har tagit HPV-vaccinet

Susanne Larsson - Epoch Times

Enligt Smittskyddsinstitutet har omkring åtta av tio flickor som erbjudits det så kallade HPV-vaccinet tackat ja. Vaccinet som ska förebygga livmoderhalscancer som orsakats av humant papillomvirus (HPV) är ett omdiskuterat vaccin då det rapporterats om att flickor drabbats av svåra biverkningar efter att ha injicerats med vaccinet.

En första rapport från Smittskyddsinstitutets enkätundersökning bland 175 skolor och 85 kommuner visar att över 80 procent av de kommuner och enskilda skolor som påbörjat vaccinering med HPV-vaccin rapporterat en vaccinationstäckning på 80-100 procent.

– Det är glädjande att en så stor andel av flickorna väljer att vaccinera sig. Särskilt mot bakgrund av att tonåringar och unga vuxna är en grupp som är svår att nå med hälsobudskap. Samtidigt är det inte så förvånande eftersom vi har en tradition av hög anslutning till de nationella vaccinationsprogrammen, säger Smittskyddsinstitutets generaldirektör, Johan Carlson i ett pressmeddelande.

Hög vaccinationstäckning i Sverige

Sverige har i jämförelse med andra länder som infört HPV-vaccinet en hög vaccinationstäckning.

Enligt Smittskyddsinstitutet har inga anmärkningsvärda biverkningar konstaterats för de drygt 120 000 flickor (340 000 doser) som fått vaccinet i Sverige.

Totalt har drygt 30 miljoner flickor i världen fått vaccinet.

Men föräldrar till flickor som drabbats av allvarliga biverkningar varnar för vaccinet på egna hemsidor.

Allmän vaccination i Norge trots oenighet

Epoch Times rapporterade 2 mars 2008 att norska läkare ifrågasatte allmän vaccination av HPV-vaccinet på grund av oklarheter kring den långvariga effekten av vaccinet:

”Vi anser att det är vanskligt att anta att okända negativa effekter på lång sikt inte existerar, samtidigt som det antas att okända positiva effekter av vaccinering föreligger”, sade då Gisle Roksund, ordförande i Norsk forening for allmenmedisin, till norska Dagens Medicin.

Norska läkare varnar för cancervaccinering

Allmän vaccination har även införts i Norge trots oenighet i frågan bland de norska läkarna. Både Norge och Danmark har hög vaccinationstäckning; 70-90 procent.

HPV (humant papillomvirus)
– HPV, humant papillomvirus, är ett vårtvirus. Några typer ger hand- eller fotvårtor medan andra ger vårtor på könsorganen, så kallade kondylom. De allvarligaste sorterna kan orsaka cancer, bland annat livmoderhalscancer, analcancer och peniscancer.

– Idag finns vaccin som, om det ges före sexdebuten, skyddar mot flera av de 40 HPV-typer som orsakar sjukdomar i underlivet.

– HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. De allra flesta, cirka 90 procent av infektionerna, läker ut spontant inom loppet av ett par år.

– Knappt 20 olika typer av HPV, kan orsaka svåra cellförändringar på livmodertappen, vilket i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer.

– Framförallt kan HPV typ 6 ge kondylom, medan flera andra typer kan orsaka lättare cellförändringar. Hand- och fotvårtor orsakas också av HPV, men de är av en annan typ än dem som finns i underlivet.

Källa: Vårdguiden

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024