loadingJulömossens naturreservat i Degerfors kommun. Våtmark och barrskog.  Foto: Kjell Store /Länsstyrelsen Örebro-TT
Julömossens naturreservat i Degerfors kommun. Våtmark och barrskog.  Foto: Kjell Store /Länsstyrelsen Örebro-TT
Inrikes

LRF: Fler naturreservat hotar omställning

Epoch Times

Sverige får fler och fler naturreservat. Men alla gillar inte utvecklingen.

– Om vi ska klara klimatutmaningen måste vi använda skogen mer, inte mindre, när olja, stål och betong ska ersättas, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

I fjol fördubblades antalet nya naturreservat jämfört med året dessförinnan. Den största ökningen skedde i Norrbottens och Västerbottens län, där sammanlagt 15 300 hektar reservat tillkom under 2016. Sammantaget växte den skyddade arealen med 35 000 hektar i hela landet – en yta som vore den kvadratisk hade en sida på knappt två mil.

Men Hammar på Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser inte att fler reservat behövs, tvärtom.

– Vi behöver använda naturen mer för att ställa om till en bioekonomi. Och då kan vi inte fortsätta att ta bort (skogs)produktion på det sätt som har skett, säger han.

”Otroligt viktigt”

Miljöminister Karolina Skog (MP) menar att det ena inte behöver utesluta det andra:

– Regeringen är fast inställd på att vi ska producera mer biobränsle i Sverige och att skogen där är en värdefull resurs. Vi ser att vi kan ta ut mer ur skogen. Men samtidigt är det otroligt viktigt att vi också värnar den mest skyddsvärda naturen, inte minst skogen.

Enligt Sven Erik Hammar har skogsarealen fördubblats i Sverige under de senaste hundra åren.

– Det goda läget ska vi ta tillvara. Som regeringen har sagt: Vi ska vara fossilfria. Då behöver skogen användas mer, inte mindre. Därför kan vi inte fortsätta att ”ställa av” mark på det här sättet.

Alntorps storskogs naturreservat i Nora kommun. Barrskog.  Foto: Kjell Store/Länsstyrelsen Örebro-TT

Alntorps storskogs naturreservat i Nora kommun. Barrskog.  Foto: Kjell Store/Länsstyrelsen Örebro-TT

En bråkdel

Naturreservaten utgör bara en bråkdel av de ”våra mest värdefulla skogar”, påpekar Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

– Det handlar om pärlorna av gammal skog i Sverige, några få procent av den produktiva skogsmarksarealen. Det är skogar som behöver skyddas och som jag inte tror skulle komma ifråga för att huggas ned eller omvandlas till flis, säger han.

(TT)

Nya statliga naturreservat
 Utökad areal av naturreservat, län för län:
Län Antal nya hektar 2016
Stockholm 441
Uppsala 1 024
Södermanland 152
Östergötland 475
Jönköping 532
Kronoberg 223
Kalmar 35
Gotland 442
Blekinge 194
Skåne 1 163
Halland 50
Västra Götaland 1 372
Värmland 1 719
Örebro 1 211
Västmanland 142
Dalarna 3 446
Gävleborg 1 280
Västernorrland 1 617
Jämtland 5 094
Västerbotten 7 780
Norrbotten 7 585
Summa: 35 976
Källa: Naturvårdsverket

 

Mest lästa

Rekommenderat

loadingJulömossens naturreservat i Degerfors kommun. Våtmark och barrskog.  Foto: Kjell Store /Länsstyrelsen Örebro-TT
Julömossens naturreservat i Degerfors kommun. Våtmark och barrskog.  Foto: Kjell Store /Länsstyrelsen Örebro-TT
Inrikes

LRF: Fler naturreservat hotar omställning

Epoch Times

Sverige får fler och fler naturreservat. Men alla gillar inte utvecklingen.

– Om vi ska klara klimatutmaningen måste vi använda skogen mer, inte mindre, när olja, stål och betong ska ersättas, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

I fjol fördubblades antalet nya naturreservat jämfört med året dessförinnan. Den största ökningen skedde i Norrbottens och Västerbottens län, där sammanlagt 15 300 hektar reservat tillkom under 2016. Sammantaget växte den skyddade arealen med 35 000 hektar i hela landet – en yta som vore den kvadratisk hade en sida på knappt två mil.

Men Hammar på Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser inte att fler reservat behövs, tvärtom.

– Vi behöver använda naturen mer för att ställa om till en bioekonomi. Och då kan vi inte fortsätta att ta bort (skogs)produktion på det sätt som har skett, säger han.

”Otroligt viktigt”

Miljöminister Karolina Skog (MP) menar att det ena inte behöver utesluta det andra:

– Regeringen är fast inställd på att vi ska producera mer biobränsle i Sverige och att skogen där är en värdefull resurs. Vi ser att vi kan ta ut mer ur skogen. Men samtidigt är det otroligt viktigt att vi också värnar den mest skyddsvärda naturen, inte minst skogen.

Enligt Sven Erik Hammar har skogsarealen fördubblats i Sverige under de senaste hundra åren.

– Det goda läget ska vi ta tillvara. Som regeringen har sagt: Vi ska vara fossilfria. Då behöver skogen användas mer, inte mindre. Därför kan vi inte fortsätta att ”ställa av” mark på det här sättet.

Alntorps storskogs naturreservat i Nora kommun. Barrskog.  Foto: Kjell Store/Länsstyrelsen Örebro-TT

Alntorps storskogs naturreservat i Nora kommun. Barrskog.  Foto: Kjell Store/Länsstyrelsen Örebro-TT

En bråkdel

Naturreservaten utgör bara en bråkdel av de ”våra mest värdefulla skogar”, påpekar Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

– Det handlar om pärlorna av gammal skog i Sverige, några få procent av den produktiva skogsmarksarealen. Det är skogar som behöver skyddas och som jag inte tror skulle komma ifråga för att huggas ned eller omvandlas till flis, säger han.

(TT)

Nya statliga naturreservat
 Utökad areal av naturreservat, län för län:
Län Antal nya hektar 2016
Stockholm 441
Uppsala 1 024
Södermanland 152
Östergötland 475
Jönköping 532
Kronoberg 223
Kalmar 35
Gotland 442
Blekinge 194
Skåne 1 163
Halland 50
Västra Götaland 1 372
Värmland 1 719
Örebro 1 211
Västmanland 142
Dalarna 3 446
Gävleborg 1 280
Västernorrland 1 617
Jämtland 5 094
Västerbotten 7 780
Norrbotten 7 585
Summa: 35 976
Källa: Naturvårdsverket

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024