loadingElever kan få vänta till sista året i grundskolan innan de får särskilt stöd. Arkivbild. Foto: Berit Roald/NTB/TT
Elever kan få vänta till sista året i grundskolan innan de får särskilt stöd. Arkivbild. Foto: Berit Roald/NTB/TT
Inrikes

Kritik: Skolansvariga sviker sin plikt

Anna Lena Wallström/TT

Kommuner och friskoleägare tar inte sitt ansvar vad gäller att ge skolorna resurser, så att skolorna i sin tur kan ge eleverna det stöd de behöver. Kritiken kommer från Skolinspektionen i en ny rapport.

Problemet med otillräckligt stöd till behövande elever återkommer ständigt i Skolinspektionens granskningar, år efter år. ”Anmärkningsvärt”, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.

Det förekommer till exempel att lärare anmäler till rektor att vissa elever behöver särskilt stöd, men att anmälningarna blir liggande på hög därför att elevhälsans personal inte hinner med. Det förekommer också att frågor om anpassning och särskilt stöd skjuts fram och tillbaka mellan lärare, elevhälsa och rektor. Anpassning läggs till anpassning i det dagliga arbetet i klassrummet, när eleven snarare behöver särskilt stöd. Elever kan få vänta på sitt befogade stöd till årskurs 9, enligt Skolinspektionen

Extra anpassning och särskilt stöd

Enligt skollagen har en elev rätt till extra anpassningar i den ordinarie undervisningen, om det finns risk för att eleven annars inte klarar kunskapskraven.

Om extra anpassningar inte räcker ska rektor utreda behovet av särskilt stöd. Särskilt stöd kan innebära grupp- eller enskild undervisning och/eller stödperson.

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingElever kan få vänta till sista året i grundskolan innan de får särskilt stöd. Arkivbild. Foto: Berit Roald/NTB/TT
Elever kan få vänta till sista året i grundskolan innan de får särskilt stöd. Arkivbild. Foto: Berit Roald/NTB/TT
Inrikes

Kritik: Skolansvariga sviker sin plikt

Anna Lena Wallström/TT

Kommuner och friskoleägare tar inte sitt ansvar vad gäller att ge skolorna resurser, så att skolorna i sin tur kan ge eleverna det stöd de behöver. Kritiken kommer från Skolinspektionen i en ny rapport.

Problemet med otillräckligt stöd till behövande elever återkommer ständigt i Skolinspektionens granskningar, år efter år. ”Anmärkningsvärt”, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.

Det förekommer till exempel att lärare anmäler till rektor att vissa elever behöver särskilt stöd, men att anmälningarna blir liggande på hög därför att elevhälsans personal inte hinner med. Det förekommer också att frågor om anpassning och särskilt stöd skjuts fram och tillbaka mellan lärare, elevhälsa och rektor. Anpassning läggs till anpassning i det dagliga arbetet i klassrummet, när eleven snarare behöver särskilt stöd. Elever kan få vänta på sitt befogade stöd till årskurs 9, enligt Skolinspektionen

Extra anpassning och särskilt stöd

Enligt skollagen har en elev rätt till extra anpassningar i den ordinarie undervisningen, om det finns risk för att eleven annars inte klarar kunskapskraven.

Om extra anpassningar inte räcker ska rektor utreda behovet av särskilt stöd. Särskilt stöd kan innebära grupp- eller enskild undervisning och/eller stödperson.

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024