Klimatpiloterna har landat

Ronny Johansson, klimatpilot och kommunchef i Laxå kommun, lagar en utsökt och klimatsmart lasagne med kesella och spenat. (Foto: Maria Hellström/ Epoch Times Sverige)


Klimatpiloterna i Laxå och Askersunds kommuner har under ett år minskat den del av utsläppen av växthusgaser som de själva kan påverka med omkring 30 procent, sammanlagt 53 ton.

En svensk släpper i genomsnitt ut 11 ton växthusgaser per år och piloterna har minskat sina utsläpp med ungefär två ton var.

Året med roliga och lärorika utmaningar har resulterat i att tio hushåll har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent.

– Klimatpiloternas resultat visar att man kan göra betydande minskningar av sina utsläpp, utan att göra avkall på saker som är viktiga för var och ens livskvalitet. Piloternas erfarenheter pekar på att det faktiskt kan vara tvärtom, berättar Johanna Björklund, projektledare för Klimatpiloterna samt mat- och klimatforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Klimatexpert: Nu krävs insatser på alla nivåer

När vi mår bra minskar vi klimatpåverkan

Genom att få kunskap och coachning inom områden som berör olika delar av livet har de tio pilothushållen fått lära sig att leva mer klimatsmart. Det gäller till exempel långa och korta resor, hur man bäst använder sin tid, klimatsmart mat och konsumtionsmönster. De har också fått en utmaning inom samma område och för att klara utmaningarna fick de rådgivning av experter. De har även fått testa och utvärdera olika produkter och metoder.

– Det är när vi mår bra, slutar stressa och njuter av livet som vi minskar vår klimatpåverkan, säger Björklund.

Det är något som intygas av Siv och Ronny Johansson, klimatpiloter i Laxå kommun. I sina yrkesliv är de dagbarnvårdare respektive kommunchef.

Att tiden är begränsande konstaterar de båda två. De har sett att tiden bidrar till många felsteg och de tyckte att det var en bra utmaning att stanna upp och se vilken betydelse tiden har.

– Jag är mer medveten nu till exempel om en resa är nödvändig eller ej. Jag skriver ner vad jag behöver köpa och köper det vid ett tillfälle, berättar Ronny Johansson.

Johanna Björklund som varit projektledare för Klimatpiloterna arbetar som mat- och klimatforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Foto: Maria Hellström, Epoch Times.

Johanna Björklund som varit projektledare för Klimatpiloterna arbetar som mat- och klimatforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Foto: Maria Hellström, Epoch Times.

Minskningar på olika områden

Några exempel på saker som klimatpiloterna har gjort är att byta till grön el eller investera i en värmepump vilket gjort att några hushåll halverat koldioxidutsläppen från bostadens el och uppvärmning. Några har halverat sina utsläpp från resande genom färre flygresor, byte till etanolbil eller ett mer eftertänksamt användande av bilen.

Något som piloterna upplevde som roligast och enklast var att minska matens klimatpåverkan. Under en kväll fick de lära sig att laga enkel, god, barn- och ungdomsvänlig och klimatsmart mat tillsammans med en erfaren kock.

Karina Sønderhegn och hennes familj, som även består av maken Roland och barnen Hwila, fem år och Zion, fyra år, gick med i klimatpiloterna för de ville få verktyg, metoder och kunskap så att de kan lägga ner energi på rätt saker som ger effekt i minskningen av utsläpp av växthusgaser. Karina Sønderhegn upplever att det har varit bra att få utmaningarna. Hon har också gett sig själv en extra utmaning; köpstopp under ett år.

Svårt för bönderna att hänga med när ekologiskt blir allt mer populärt

Medvetna val istället för att gå i gamla mönster

– Det finns gamla mönster som jag inte kommer att gå tillbaka till. Jag kan inte börja handla igen som jag gjorde tidigare utan jag måste göra på ett annat sätt. Till exempel att köpa ekologiska kläder och jag har slutat köpa konventionella bananer.

En annan utmaning var fritid och rekreation där det ingick att se över sina semestervanor och välja att ”hemestra”, det vill säga semestra i sitt närområde. Det har gjort att klimatpiloterna har besökt nya smultronställen som dessutom är lätta att återvända till. Att ligga i hängmattan, gå, cykla, resa kollektivt är ju oslagbara alternativ till långa bil- och flygresor för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Klimatpiloternas resultat visar att det med gemensamma krafter är möjligt att nå de utsläppsmål på 40 procent som regeringen har satt upp till 2020. Om vi ska nå de nödvändiga utsläppsmålen för 2050, på mellan 80 – 100 procent, krävs däremot större förändringar i samhället.

– Om hushållen ska kunna minska ytterligare behöver stat, kommun och privata företag ta sitt ansvar för att underlätta de förändringar som behöver göras. Det handlar till exempel om att göra det möjligt att resa kollektivt, förbättra servicen i närområdet och öka utbudet av klimatsmarta livsmedel och andra produkter lokalt, berättar Björklund.

Svensk eko-certifiering bortser från miljöproblem i Kina

Kinas miljökatastrof

Klimatpilotprojektet i Askersund och Laxå
Klimatpilotprojektet i Askersund och Laxå är inspirerat av liknande projekt som tidigare genomförts på olika platser i landet. Det nya är att de har tagit in livskvalitetsfrågor och haft en tydligare koppling till kommunens verksamhet. Man har också etablerat samarbete med en skolklass i varje kommun, samt att projektet på ett mer systematiskt sätt avser att använda media för att nå ut till invånarna i kommunerna. Projektet finansieras till största delen av EU:s landsbygdsutvecklingsprojekt LEADER Mellansjölandet samt de båda kommunerna.

Sammansättningen av hushållen har sett olika ut; två är enpersonshushåll, två hushåll består av två vuxna, medan sex hushåll är familjer med ett eller fler hemmaboende barn i olika åldrar. Åtta av familjerna bor i ett hus de äger själva, två hyr sina bostäder (belägna utanför de större tätorterna). Tre hushåll bor i tätorten Askersund eller Laxå, fyra hushåll i någon av de mindre tätorterna, medan tre hushåll bor på landsbygden. Det finns ändå en spännvidd mellan dem som framstår som tämligen engagerade sedan lång tid tillbaka och dem som har ett nyvaknat intresse för miljö- och klimatfrågor.