Kejsar Yongle Mingdynastins framstående kejsare
Kejsare Yongle var en framstående kejsare under Mingdynastin. Illustration: SM Yang


Kejsare Hongwus fjärde son Zhu Di, prinsen av Yan, blev kejsare Yongle år 1403 och härskade över Kina i 22 år. Han befäste Mingdynastin och betraktas som en kejsare som gjort framstående insatser.

Prinsen av Yan – sparven

En legend berättar att när kejsare Hongwu stolt visade de starka murarna i huvudstaden för sin rådgivare Liu Bowen, sade denne: ”Murarna är höga och starka, bara en sparv kan flyga över”. Liu Bowen är också känd som den ”Gudomlige kinesiske Nostradamus” för sina profetior.

Många år senare tog prinsen av Yan huvudstaden till fånga med sin armé och störtade sin brorson, dåvarande kejsaren, och besteg själv tronen. Det var då som några började tro att sparven syftade på prinsen av Yan eftersom Yan på kinesiska betyder sparv.

Som fjärde son till kejsare Hongwu visade prinsen av Yan sig vara en stark militär ledare i sin ungdom. Hans militära framgångar mot mongolerna i norr gjorde honom till den mer tilltalande kandidaten till tronen, bara nummer två i successionsordningen. När kronprinsen dog och kejsare Hongwu valde sin sonson till sin efterträdare blev prinsen av Yan besviken men han hade fortfarande en nyckelroll vid hovet.

Den nya unge kejsaren såg annorlunda på situationen. Med sina rådgivares hjälp iscensatte han att beröva farbröderna makten. Som resultat begick en farbror självmord och en hamnade i fängelse. När prinsen av Yan såg sitt hotande öde deklarerade han att den oerfarne kejsaren hade fallit offer för illasinnade rådgivare och inledde en rebellisk aktion i augusti 1399. Efter tre år av inbördeskrig störtade Zhu Di den unge kejsarens styre i juli 1402 och intog tronen 1403 med regentnamnet, kejsare Yongle (Evig glädje).

Ekonomisk återhämtning och religös tolerans

Kejsare Yongle började med en hänsynslös utrensning av de politiska grupperna som var lojala eller nära den störtade unge kejsaren. Han flyttade omedelbart sin fokus till att sanera ekonomin som ödelagts av inbördeskriget.

Kejsaren var ivrig att få fart på ekonomin igen och han arbetade flitigt med en stark känsla av sparsamhet. Han främjade det militära jordbruksprogrammet genom att få soldaterna att gå tillbaka till jordbruket i självförsörjningssyfte. Han höll fastighetsskatten på en låg nivå och beordrade återuppbyggnaden av den Stora kanalen för att förbättra transportnätet.

I regionerna visade kejsare Yongle tolerans och behandlade daoismen, konfucianismen och buddhismen rättvist. Han utnämnde många konfucianskt lärda som rådgivare vid hovet och bjöd in en berömd tibetansk buddhist att besöka huvudstaden för att främja buddhismen. Han uppmuntrade också spridandet av daoismen under sin regeringstid.

Ekonomin återhämtade sig mycket fort och under hans styre började människorna leva i välstånd, något som inte förekommit under flera decennier.

Utrikesfrågor och diplomatiska beskickningar

Efter att ha slagit de mongoliska stammarna ur balans tidigt under den militära kampanjen, bytte kejsare Yongle senare till en annan strategi för att vinna deras stöd och behålla freden med mongoler och de andra nomadstammarna vid den norra gränsen. År 1410 återinstallerades de kinesiska myndigheterna i norr och en ny serie militära kampanjer sattes igång tillsammans med medveten diplomati.

Kejsare Yongle utvidgade sitt territorium långt söderut och tog Annam (gammalt namn för Vietnam) som en av sina nya provinser. Det varade inte länge och kontrollen gick förlorad i händerna på sonsonen.

Sex gånger sände kejsaren en eunuck som sändebud att segla utomlands, så långt bort som Sydostasien och Östafrika. Det var ett äventyr som ingen annan kejsare i den kinesiska historien någonsin övervägt. Under hans regeringstid förbättrades det ekonomiska och kulturella utbytet mellan Kina och länder i Asien och Afrika avsevärt. Över 30 länder hyllade regelbundet kejsaren. Kejsare Yongles regeringstid var Mingdynastins mest välmående period.

Yongles uppslagsverk

Kort efter att kejsare Yongle bestigit tronen utfärdade han ett påbud om att sammanställa ett stort antal gamla kulturella klassiker till en bok, kallad Yongle Dadian (ungefär: Den stora listan över erkända verk under Yongle-eran eller Yongles uppslagsverk).  Alla böcker ifrån de sista 500 åren samlades in och redigerades till en bok.

Han berömde den första upplagan men kände sig inte helt nöjd. Snart rekryterades över tvåtusen lärda för att ansluta sig till gruppen som redigerade den andra upplagan. Det tog tre år att slutföra ”Yongle Dadian”. Den bestod av totalt 11 095 volymer och innehöll 370 miljoner kinesiska tecken.

Yongles uppslagsverk ändrade inte på innehållet i de insamlade böckerna. På grund av omfånget var det inte möjligt att blocktrycka dem utan de 370 miljoner tecknen skrevs för hand.

Yongles uppslagsverk täcker astronomi, geografi, mänsklighet, religion, moral, politiska system, beskrivning av ovanliga naturfenomen, anekdoter, jordbruk, konst, drama, med mera. Över 8 000 böcker från före Qintid till den tidiga Mingdynastin ingick och kategoriserades.

Alla daoistiska, buddhistiska och konfucianska och andra filosofiska läror insamlades och indexerades. Detta bevarade stora mängder litteratur fram till 1300-talet i Kina, såsom filosofi, historia, geografi, språk, litteratur, konst, religion, vetenskap och teknologi och andra aspekter.

Kejsare Yongle beskrevs som en kejsare med visdom, mod, strategi och intelligens av kinesiska historiker. Han sågs som en av de mest framstående kejsarna i den kinesiska historien.

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.