Fluor kan skada barns hjärnor
En pojke släcker törsten i en by i Kina. (Foto: Joe Zhouqing/AFP)


Tidigare forskning har visat på att kemikalier i vår omgivning kan skada hjärnans utveckling. Nu har forskare pekat ut fler bovar som kan ligga bakom autism, ADHD och dyslexi, varav en är fluor.

Enligt forskarna ökar antalet fall av barn med kognitiv nedsättning över hela världen. Uppskattningsvis 10-15 procent av alla barn som föds har någon form av påverkan på hjärnans funktion.

Forskarna Philippe Grandjean vid Harvard School och Philip Landrigan vid Icahn School of Medicine identifierade 2006 olika industrikemikalier som kan orsaka skador i hjärnans utveckling: bly, toluen, kvicksilver, PCB:er och arsenik.

I sin nya studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Neurology har de lagt till ytterligare sex skadliga kemikalier på listan: mangan, fluorid, klorpyrifos och DDT (bekämpningsmedel), tetrakloreten (ett lösningsmedel) och polybromerade difenyletrar (flamskyddsmedel).

Enligt forskarna har antalet kemikalier som är skadliga för barnens hjärnor fördubblats under de senaste sju åren.

Global reglering av ämnena behövs

Forskarna är nu allvarligt oroade över utvecklingen och efterlyser en global förebyggande strategi för att reglera användningen av ämnena, och det snarast.

”Den största oron är för att det stora antalet barn som påverkas av toxiska skador i hjärnans utveckling saknar en formell diagnos,” säger Philippe Grandjean, i en kommentar i Hervard Gazette.

”De lider av nedsatt koncentrationsförmåga, försenad utveckling och dåliga skolprestationer. Industriella kemikalier dyker nu upp som möjliga orsaker.”

Kontroversiellt att ifrågasätta nyttan med fluor

Att ifrågasätta användningen av fluor är dock kontroversiellt. Det visar bland annat en händelse i Australien som The Morning Bulletin rapporterade om för några år sedan. Graham Demeny som var ansvarig för staden Rockhams vattenförsörjning, blev av med sitt chefsjobb på grund av att han ifrågasatte säkerheten med att använda fluor.

Den nya studien från Harvard Icahn School har har redan ifrågasatts av experter. Enligt epidemiologen Jean Golding vid universitetet i Bristol ”citerar den bara en artikel, som endast jämför medelintelligensen hos barn i byar med olika halter av fluor, utan att ta hänsyn till andra faktorer och utan att mäta fluorhalterna i olika barn eller jämföra deras IQ”, skriver SVT.

Lägre intelligens kopplas till fluorintag

En av de tidigare studier som visat på en koppling mellan fluor och barns kognitiva utveckling är en kinesisk studie som publicerats i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Forskaren Quanyong Xiang och hans kollegor undersökte 512 barn mellan 8 och 13 år i två kinesiska samhällen, ett med högre fluorhalter än genomsnittet och det andra med lägre fluorhalter än genomsnittet.

Resultatet visade att det fanns ett tydligt samband mellan fluoridnivån och barns intelligenskvot. Antalet barn med högre intelligensnivå var 350 procent högre i samhället där fluorhalten var lägre jämfört med samhället där fluorhalten var högre än genomsnittet.

Enligt Paul Conett, chef för organisationen Fluor Action Network, var den studien då den 24:e i raden som visade på ett samband mellan fluor och skadlig hjärnpåverkan.

Fluor har använts under drygt fem decennier för bland annat kariesprevention.

Textilbranschen och miljöministern kräver EU-regler för kemikalier i kläder

Så enkelt gör du egen tandkräm

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri