loadingEtt flygplan besprutar med svampdödande medel över en bananodling på den filippinska ön Mindanao. Läkaren och hälsokonsulten César Chelala menar att det inte är säkert att de många fallen av mikrocefali är kopplat till zikaviruset. Giftiga bekämpningsmedel kan vara boven. (Foto: Romeo Gacad /AFP/Getty Images)
Ett flygplan besprutar med svampdödande medel över en bananodling på den filippinska ön Mindanao. Läkaren och hälsokonsulten César Chelala menar att det inte är säkert att de många fallen av mikrocefali är kopplat till zikaviruset. Giftiga bekämpningsmedel kan vara boven. (Foto: Romeo Gacad /AFP/Getty Images)
Utrikes

Kan bekämpningsmedel ligga bakom mikrocefali?

César Chelala

I slutet av oktober 2015 rapporterade den brasilianska staten Pernambuco, belägen i nordöstra delen av landet, en dramatisk ökning av antalet barn som fötts med mikrocefali – en missbildning som leder till att barnen får mindre huvud och hjärna. Fallen i Pernambuco följdes kort därefter av liknande fall i de närliggande staterna Bahía och Paraíba.

Fallen av mikrocefali tycktes ha en koppling till utbrottet av zikaviruset, som först uppmärksammades i Uganda på 1940-talet. Zikaviruset överförs av gula febern-myggan, en myggart som frodas kring stillastående vattenansamlingar. Zikavirusinfektion leder till samma symtom som malaria, denguefeber och chikungunya: feber, ledverk och hudutslag.

Parallellt med det ökade antalet gravida kvinnor som infekterats med zikaviruset skedde alltså, oroande nog, en ökning av antalet fall av mikrocefali hos deras barn. Eftersom datortomografiundersökningar av barnens hjärnor visade tecken på förkalkning, som normalt förknippas med infektionssjukdomar snarare än genetiska avvikelser, trodde många experter att mikrocefalin orsakades av zikaviruset.

WHO manar till försiktighet

2014 rapporterades 150 fall av mikrocefali runt om i Brasilien. 2015 rapporterades 3 893 fall, varav Pernambuco stod för nästan en tredjedel. Det tycktes uppenbart att zikaviruset låg bakom mikrocefalin hos dessa barn.

Margaret Chan, generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO), manar dock till försiktighet.

– Även om orsakssambandet mellan zikainfektion under graviditeten och mikrocefali inte har påvisats, och jag måste här understryka att det inte har påvisats, så är indicierna mycket oroande, sade Chan.

Margaret Chans uppfattning delas av Patricia Pestana Garcez, expert på utvecklingsneurologi, som studerar mikrocefali vid Rio de Janeiros federala universitet i Brasilien.

– Det finns inga direkta bevis för att viruset orsakar mikrocefali, sade Pestana. Men hon tillade att bevisen var starka nog för att man bör råda allmänheten att inte ta några risker.

Bekämpningsmedel möjlig orsak

Arbetare använder bekämpningsmedel för att få bort larver av gula febern-myggan, den mygga som överför zikaviruset, i närheten av Sao Paulo i Brasilien den 29 januari 2016. (Foto: Victor Moriyama /Getty Images)

Arbetare använder bekämpningsmedel för att få bort larver av gula febern-myggan, den mygga som överför zikaviruset, i närheten av Sao Paulo i Brasilien den 29 januari 2016. (Foto: Victor Moriyama /Getty Images)

Samtidigt som zikavirusets roll i utvecklingen av mikrocefali hos barn studerades, så lyfte vissa miljöaktivister fram bekämpningsmedel som den möjliga orsaken till den här missbildningen hos barnen.

Många experter och miljöaktivister har larmat om hur vissa jordbrukskemikalier – som till exempel parakvat, vilket har klassificerats som ”väldigt giftigt” av amerikanska tillsynsmyndigheter, och som har förbjudits eller fasats ut i de  industrialiserade länderna – har fortsatt att användas i stor omfattning i många utvecklingsländer, i synnerhet i Brasilien. De används speciellt i nordöstra Brasilien, där nästan en tredjedel av de hittills konstaterade fallen av mikrocefali har inträffat.

De senaste åren har Brasilien blivit en av de största exportörerna av apelsinjuice, socker, kaffe, nötkött, fjäderfä och sojabönor. Brasiliens enorma produktion av dessa varor beror förmodligen delvis på den omfattande användningen av bekämpningsmedel, varav många är starkt giftiga för människor.

Enligt WHO förekommer det mer än tre miljoner fall av förgiftning på grund av bekämpningsmedel varje år globalt, och mer än 220 000 dödsfall, varav de flesta i utvecklingsländer.

Grundläggande undersökning bör göras

Exponering för vissa bekämpningsmedel kan leda till många olika hälsoproblem, som minnesförlust, försämrad koordinationsförmåga, beteendestörningar och försämrad motorik. Andra effekter är astma, allergier, cancer, hormonstörningar, samt problem med reproduktion och fosterutveckling, som till exempel mikrocefali. Exponering för bekämpningsmedel är farligare för barn, eftersom deras kroppar är små, och deras immunsystem inte är fullt utvecklade.

Ett besprutningsplan sprutar med bekämpningsmedlet lanate, som är förbjudet i de flesta europeiska länder, på potatisfält nära staden Arvin i Kalifornien den 7 maj 2008. (Foto: David McNew /Getty Images)

Ett besprutningsplan sprutar med bekämpningsmedlet lanate, som är förbjudet i de flesta europeiska länder, på potatisfält nära staden Arvin i Kalifornien den 7 maj 2008. (Foto: David McNew /Getty Images)

Med tanke på effekterna av bekämpningsmedlen, och att de används i större utsträckning i de nordöstra delarna av Brasilien, så är det inte orimligt att tänka sig att mikrocefali, åtminstone i vissa fall, kan ha orsakats av giftiga bekämpningsmedel, och att de här effekterna har blottlagts av zikavirusinfektionen. Man kan också tänka sig att mikrocefali hos barn har flera orsaker.

Den här situationen påvisar behovet av att snabbt göra en mer grundläggande undersökning av både zikavirusets och bekämpningsmedlens roll i utvecklingen av mikrocefali hos barn. Dessutom behöver hälsomyndigheterna i de länder som är mest hotade av det här viruset koordinera sina åtgärder för att få bättre kontroll över epidemin.

César Chelala, läkare och filosofie doktor, jobbar globalt som hälsokonsult åt flera FN-organ och andra internationella organisationer. Han har utfört hälsorelaterade uppdrag i 50 länder runt om i världen. Han bor  i New York och skriver ofta om både mänskliga rättigheter och utrikespolitik. Han har mottagit flera internationella utmärkelser och är författare till ett flertal officiella FN-publikationer i hälsofrågor.

Fall av zikavirus konstaterat i Danmark

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEtt flygplan besprutar med svampdödande medel över en bananodling på den filippinska ön Mindanao. Läkaren och hälsokonsulten César Chelala menar att det inte är säkert att de många fallen av mikrocefali är kopplat till zikaviruset. Giftiga bekämpningsmedel kan vara boven. (Foto: Romeo Gacad /AFP/Getty Images)
Ett flygplan besprutar med svampdödande medel över en bananodling på den filippinska ön Mindanao. Läkaren och hälsokonsulten César Chelala menar att det inte är säkert att de många fallen av mikrocefali är kopplat till zikaviruset. Giftiga bekämpningsmedel kan vara boven. (Foto: Romeo Gacad /AFP/Getty Images)
Utrikes

Kan bekämpningsmedel ligga bakom mikrocefali?

César Chelala

I slutet av oktober 2015 rapporterade den brasilianska staten Pernambuco, belägen i nordöstra delen av landet, en dramatisk ökning av antalet barn som fötts med mikrocefali – en missbildning som leder till att barnen får mindre huvud och hjärna. Fallen i Pernambuco följdes kort därefter av liknande fall i de närliggande staterna Bahía och Paraíba.

Fallen av mikrocefali tycktes ha en koppling till utbrottet av zikaviruset, som först uppmärksammades i Uganda på 1940-talet. Zikaviruset överförs av gula febern-myggan, en myggart som frodas kring stillastående vattenansamlingar. Zikavirusinfektion leder till samma symtom som malaria, denguefeber och chikungunya: feber, ledverk och hudutslag.

Parallellt med det ökade antalet gravida kvinnor som infekterats med zikaviruset skedde alltså, oroande nog, en ökning av antalet fall av mikrocefali hos deras barn. Eftersom datortomografiundersökningar av barnens hjärnor visade tecken på förkalkning, som normalt förknippas med infektionssjukdomar snarare än genetiska avvikelser, trodde många experter att mikrocefalin orsakades av zikaviruset.

WHO manar till försiktighet

2014 rapporterades 150 fall av mikrocefali runt om i Brasilien. 2015 rapporterades 3 893 fall, varav Pernambuco stod för nästan en tredjedel. Det tycktes uppenbart att zikaviruset låg bakom mikrocefalin hos dessa barn.

Margaret Chan, generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO), manar dock till försiktighet.

– Även om orsakssambandet mellan zikainfektion under graviditeten och mikrocefali inte har påvisats, och jag måste här understryka att det inte har påvisats, så är indicierna mycket oroande, sade Chan.

Margaret Chans uppfattning delas av Patricia Pestana Garcez, expert på utvecklingsneurologi, som studerar mikrocefali vid Rio de Janeiros federala universitet i Brasilien.

– Det finns inga direkta bevis för att viruset orsakar mikrocefali, sade Pestana. Men hon tillade att bevisen var starka nog för att man bör råda allmänheten att inte ta några risker.

Bekämpningsmedel möjlig orsak

Arbetare använder bekämpningsmedel för att få bort larver av gula febern-myggan, den mygga som överför zikaviruset, i närheten av Sao Paulo i Brasilien den 29 januari 2016. (Foto: Victor Moriyama /Getty Images)

Arbetare använder bekämpningsmedel för att få bort larver av gula febern-myggan, den mygga som överför zikaviruset, i närheten av Sao Paulo i Brasilien den 29 januari 2016. (Foto: Victor Moriyama /Getty Images)

Samtidigt som zikavirusets roll i utvecklingen av mikrocefali hos barn studerades, så lyfte vissa miljöaktivister fram bekämpningsmedel som den möjliga orsaken till den här missbildningen hos barnen.

Många experter och miljöaktivister har larmat om hur vissa jordbrukskemikalier – som till exempel parakvat, vilket har klassificerats som ”väldigt giftigt” av amerikanska tillsynsmyndigheter, och som har förbjudits eller fasats ut i de  industrialiserade länderna – har fortsatt att användas i stor omfattning i många utvecklingsländer, i synnerhet i Brasilien. De används speciellt i nordöstra Brasilien, där nästan en tredjedel av de hittills konstaterade fallen av mikrocefali har inträffat.

De senaste åren har Brasilien blivit en av de största exportörerna av apelsinjuice, socker, kaffe, nötkött, fjäderfä och sojabönor. Brasiliens enorma produktion av dessa varor beror förmodligen delvis på den omfattande användningen av bekämpningsmedel, varav många är starkt giftiga för människor.

Enligt WHO förekommer det mer än tre miljoner fall av förgiftning på grund av bekämpningsmedel varje år globalt, och mer än 220 000 dödsfall, varav de flesta i utvecklingsländer.

Grundläggande undersökning bör göras

Exponering för vissa bekämpningsmedel kan leda till många olika hälsoproblem, som minnesförlust, försämrad koordinationsförmåga, beteendestörningar och försämrad motorik. Andra effekter är astma, allergier, cancer, hormonstörningar, samt problem med reproduktion och fosterutveckling, som till exempel mikrocefali. Exponering för bekämpningsmedel är farligare för barn, eftersom deras kroppar är små, och deras immunsystem inte är fullt utvecklade.

Ett besprutningsplan sprutar med bekämpningsmedlet lanate, som är förbjudet i de flesta europeiska länder, på potatisfält nära staden Arvin i Kalifornien den 7 maj 2008. (Foto: David McNew /Getty Images)

Ett besprutningsplan sprutar med bekämpningsmedlet lanate, som är förbjudet i de flesta europeiska länder, på potatisfält nära staden Arvin i Kalifornien den 7 maj 2008. (Foto: David McNew /Getty Images)

Med tanke på effekterna av bekämpningsmedlen, och att de används i större utsträckning i de nordöstra delarna av Brasilien, så är det inte orimligt att tänka sig att mikrocefali, åtminstone i vissa fall, kan ha orsakats av giftiga bekämpningsmedel, och att de här effekterna har blottlagts av zikavirusinfektionen. Man kan också tänka sig att mikrocefali hos barn har flera orsaker.

Den här situationen påvisar behovet av att snabbt göra en mer grundläggande undersökning av både zikavirusets och bekämpningsmedlens roll i utvecklingen av mikrocefali hos barn. Dessutom behöver hälsomyndigheterna i de länder som är mest hotade av det här viruset koordinera sina åtgärder för att få bättre kontroll över epidemin.

César Chelala, läkare och filosofie doktor, jobbar globalt som hälsokonsult åt flera FN-organ och andra internationella organisationer. Han har utfört hälsorelaterade uppdrag i 50 länder runt om i världen. Han bor  i New York och skriver ofta om både mänskliga rättigheter och utrikespolitik. Han har mottagit flera internationella utmärkelser och är författare till ett flertal officiella FN-publikationer i hälsofrågor.

Fall av zikavirus konstaterat i Danmark

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024