"Jordens advokat" Polly Higgins gav vinstpengar till gruvnäringens offer
Polly Higgins kallas för "miljörörelsens rockstjärna". (Foto: Lina Clausen)


På torsdagen gav Polarbröd sitt miljöpris Utstickarpriset till den brittiska advokaten Polly Higgins, en av miljörörelsens stora visionärer. Hon donerade genast vinstpengarna till rättsprocessen mot svenska gruvbolaget Boliden, som på 80-talet lämnade 20 000 ton giftigt gruvavfall i Chile.

Utstickarpriset delas ut av Polarbröd sedan 2012, till ”en modig person som går sin egen väg” och ”som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet”. Årets tema var ”ledarskap för framtiden”.

Om hållbarhet: Människans industri måste härma naturen

Polly Higgins har utsetts till en av världens tio viktigaste visionärer av tidningen Ecologist. 2010 lämnade hon ett lagförslag till FN, som innebär att allvarliga miljöbrott ska kunna dömas på samma sätt som folkmord och krigsbrott. Det kallas livsmiljöförstöring, eller ekocid – ett begrepp som Olof Palme var först med att använda på FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Lagen skulle ge naturen rättslig status.

– När Olof Palme lämnade manuskriptet, begav sig off pist om du så vill, gjorde han något som han verkligen blev utmanad för. Han stod upp och han talade ut. Han ställde verkligen FN till svars för att släpa benen efter sig, då de misslyckats med att göra ekocid till ett internationellt brott, sade Polly Higgins vid prisutdelningen på Scenkonstmuseet i Stockholm.

Ekocid-fallen är de största utmaningarna världen står inför idag, säger Higgins. Det gäller klimatförändringar och förstörelse av såväl luft som hav och land. Som det ser ut idag så finns det ingen internationell lagstiftning som hjälper företag att ta ansvar för ekocid.

Efter Sverigebesöket åker Polly Higgins till Nederländerna, där hon bland annat ska föreläsa för internationella brottsmålsdomstolen och Wildlife Justice Commission. (Foto: Lina Clausson)

Mingel på Scenkonstmuseet. Efter Sverigebesöket åker Polly Higgins till Nederländerna, där hon bland annat ska föreläsa för Internationella brottsmålsdomstolen och Wildlife Justice Commission. (Foto: Lina Clausson)

Ett exempel är miljökonsekvenserna av kriget i Vietnam, som än idag skadar befolkningen. Vietnam har själva lagstiftat mot livsmiljöförstöring, men en nationell lag stoppar inte skador som orsakades av transnationella företag för flera decennier sedan.

Att ta ansvar för ekocid-fall kräver stort ledarskap och mod, sade Higgins.

– Det pågår ett fall i Sverige just nu, och det finns en väldigt modig advokat som står upp för det här. Det handlar om giftigt avfall som har flyttats från det här landet, avfall som skapades som ett resultat av gruvdrift och som förts till en helt annan kontinent, och dumpats där. Som ett resultat har många barn i området fått allvarliga skador, sade Higgins.

Sedan 2012 har Utstickarpriset bestått av en 100 grams guldtacka från gruvbolaget Boliden. När Polly Higgins fick höra att hon skulle tilldelas priset bestämde hon sig för att överlämna vinsten till advokat Johan Öberg, som sedan 2013 driver rättsprocessen mot Boliden. Då hade Boliden, på sätt och vis, bidragit till rättegången mot dem själva. Nu har dock Polarbröd beslutat att Utstickarpriset består av värdet motsvarande 100 gram guld, vilket motsvarar 36-37 000 kronor.

Johan Öberg var på plats på Scenkonstmuseet och berättade lite om bakgrunden till fallet. Det var 1985, innan det blev olagligt att transportera avfall till utvecklingsländer, som Boliden lämnade 20 000 ton giftigt gruvavfall i Pinochets Chile. Av detta avfall var 3 500 ton ren arsenik.

– Det tveksamma chilenska företag som tog emot avfallet bearbetade det inte. Så högen lämnades där, sade Johan Öberg.

Chilenska myndigheter började snart att bygga bostadshus till fattiga familjer runt det gamla gruvavfallet. Avfallshögen togs så småningom bort, men området var redan kontaminerat. Hundratals människor har nu drabbats av cancer och neurologiska problem efter att ha exponerats för bly, kvicksilver och arsenik.

Polly Higgins donerade pengarna från Utstickarpriset till Johan Öberg, advokat i Boliden-fallet. Båda kom till prisutdelningen på Scenkonstmuseet i Stockholm den 10 november 2016.(Foto: Martin Hedberg)

Polly Higgins donerade pengarna från Utstickarpriset till Johan Öberg, advokat i Boliden-fallet. Båda kom till prisutdelningen på Scenkonstmuseet i Stockholm den 10 november 2016. (Foto: Martin Hedberg)

– Jag representerar över 800 barn och vuxna från denna lilla stad som heter Arica i norra Chile. Vi har väckt åtal mot Boliden och krävt kompensation för skadorna. Men Boliden har nekat till att betala någonting för att hjälpa dessa fattiga människor, sade Öberg.

Rättegången mot Boliden inleddes 2015. Gruvbolaget anser att det är orimligt att de ska ansvara för avfallet eftersom det såldes vidare.

I och med globaliseringen kan ett land orsaka ekocid på andra sidan jorden, och därmed inte bli direkt påverkat av konsekvenserna av sitt agerande. Higgins tycker det är viktigt att se problemen i vitögat. Inget land kommer till bordet med rena händer, sade hon.

Om hållbarhet: Ska samerna betala för framtidens energi?

– Det handlar om att vända om och säga: Det är att skada naturen och det måste upphöra. Sätta ord på vad skadan handlar om. Ofta tittar vi bort, och ibland anser vi att det inte rör oss. Det är klart, när det händer utom synhåll är det väldigt lätt att inte engagera sig, sade Polly Higgins.

Hon är stolt över att få ta emot Utstickarpriset, som hon ser som ett av Sveriges viktigaste hållbarhetspriser.

– Årets tema är ledarskap för framtiden. Polly Higgins visar prov på det. Hon vågar utmana och får oss att tänka på ett nytt sätt. Hon sticker ut och det är det priset handlar om, sade Polarbröds pressansvariga Carina Zolland.

Hon förklarar vidare varför företaget först gav priset i form av en guldtacka:

– När vi instiftade priset ville vi att summan skulle motsvara ungefär ett basbelopp. Eftersom de första pristagarna var Margrit Kennedy och Bernard Lietaer som ifrågasätter vårt nuvarande penningsystem, ville vi, genom att ge det i formen av 100 gram guld, väcka frågan om pengars värde. Vi har dock senare kommit till insikt om att guldutvinning har hållbarhetsproblem som inte är förenliga med våra och Utstickarprisets värderingar.

Advokaten Polly Higgins: ”Framtida ledare måste ta hand om jorden”

Epoch Times har uppdaterat artikeln med Polarbröds kommentar angående guldtackan.

Polly Higgins – ”The Earth Lawyer”
Polly Higgins är föreläsare, advokat och prisbelönt författare. Hon har blivit utnämnd till en av de tio viktigaste visionärerna i vår tid av the Ecologist och kallats för miljörörelsens nya rockstjärna. Hon är hedersdoktor vid Lausanne Business School och hade under 2013 Arne Naess gästprofessur på Oslo universitet. Dessutom har hon skrivit böckerna Eradicating Ecocide och Earth is our Business. Pollys resa började för cirka fem år sedan då hon bestämde sig för att ägna hela sitt yrkesliv åt en klient: jorden, och klev fram som jordens egen advokat och startade initiativet Eradicating ecocide.

Källa: Thank God It’s Monday

Ekocid
Ekocid, livsmiljöförstörelse, skulle kunna bli en del av Romstadgan, vid sidan av exempelvis folkmord (genocid) och krigsbrott, och därmed reflekteras i nationell lagstiftning världen över. Detta skulle i sin tur skapa ett skifte till gröna investeringar och hållbara lösningar. Ekocid definieras som ”omfattande skada på eller förstörelse av ekosystem eller livsmiljö inom ett avgränsat geografiskt område”. Redan idag kan juridiska personer åtalas för kränkning av mänskliga rättigheter vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Med ekocid innefattar denna rättsutövning även brott mot miljön och ger naturen rättslig status. Länder som Ecuador har redan infört Naturens rättigheter i sin konstitution.

Källa: Thank God It’s Monday

Rättsprocessen mot Boliden
2015 inleddes den omtalade rättegången mot svenska gruvföretaget Boliden. Avfallet från Rönnskärsverken såldes för slutförvaring till ett chilenskt företag, under Pinochets diktatur. Tanken var att det skulle upparbetas och oskadliggöras. Så skedde aldrig. Tunnorna lämnades helt öppet mitt i byn Polygono, där de användes som lekplats för barn, vars föräldrar inte kände till vad tunnorna innehöll.

Hundratals människor har fått allvarliga skador till följd av bly-, kvicksilver- och arsenikpåverkan. Chilenska myndigheter och drabbade har i omgångar vädjat till Boliden och svenska regeringen om att få stöd till de sjuka och för att sanera marken, men utan resultat. Med hjälp av Johan Öberg och hans kollegor har över 800 personer stämt Boliden efter att ha drabbats av cancer och neurologiska problem. Fallet uppmärksammades i den svenska dokumentären “Blybarnen”.

Källa: Thank God It’s Monday

Utstickarpriset
Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.

Källa: Polarbröd