Författare till rapport om organstölder hoppas på EU-utredning

David Kilgour, David Matas och Ethan Gutmann, författarna till "Bloody Harvest/The Slaughter: An Update" (Foto: Simon Gross/Epoch Times)


I Europaparlamentet antogs i veckan en skriftlig förklaring som kräver att EU agerar i frågan om organstölder i Kina. David Kilgour, en av författarna bakom den utökade rapport om organstölder från samvetsfångar i Kina som kom ut i juni, säger att nästa steg som EU borde ta är att inleda en undersökning av organstölderna.

– Detta är ett stort steg för parlamentsledamöterna i EU. Nu har ytterligare en viktig grupp av lagstiftare bekräftat att brott mot mänskligheten fortsätter att begås i Kina, sade David Kilgour, som tidigare var statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet i Kanada, i en kommentar till antagandet.

EU-parlamentet pressar ministerrådet i frågan om organstölder i Kina

Över 400 parlamentsledamöter skrev under den skriftliga förklaringen som fördömer organstölder från samvetsfångar i Kina, och därmed antogs den den 27 juli.

Dokumentet, skriftlig förklaring 0048/2016 ”om att sätta stopp för organskörden från samvetsfångar i Kina” har främst som syfte att pressa ministerrådet att agera på den resolution som antogs redan i slutet av 2013.

– Nu kommer förmodligen EU-kommissionen att göra sin egen utredning, hoppas Kilgour.

Kilgour är övertygad om att om kommissionen genomför en sådan utredning, så kommer den komma fram till samma slags slutsatser som han och medförfattarna, människorättsadvokaten David Matas och grävande journalisten Ethan Gutmann, kom fram till i sin senaste rapport, som är en uppdatering till Kilgour och Matas rapport ”Bloody Harvest” från 2006.

Amerikanska kongressen fördömer organstölder från falungong-utövare

Han poängterar vikten av att Sverige och andra regeringar i Europa skapar lagar som i grunden kriminaliserar att köpa organ från okända källor. Han nämner Spanien, Israel och Taiwan som de länder som antagit lagar just för att undvika detta.

Människor som reser till Kina för att få organ har idag knappast någon möjlighet att veta varifrån organen kommer, eller hur transplantationsindustrin ser ut i Kina.

– Läkare i Sverige, Kanada och andra länder, borde vara noga med att berätta för sina patienter, att om du reser till Kina för att köpa organ, är det stor risk att du får ett organ från någon som inte gjort något brottsligt, men som skickades till tvångsarbetsläger; som inte har gjort något, utan bara råkar ha en blod- och vävnadstyp som matchar din … och om du får ett organ så kommer den från en falungong-utövare, en tibetansk buddhist, en uigur, eller en kristen. Regeringar borde tala om detta, sade Kilgour.

– Människor i Kina dör i hundratal varje dag till följd av organskörd, så detta måste stoppas.

Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri

Om den uppdaterade rapporten
Växande bevis avslöjar en berättelse om mord och stympning i Kina. Vittnen och kinesiska läkare har avslöjat att tusentals samvetsfångar som utövare av Falun Gong dödas för sin organ, som säljs och transplanteras för enorma vinster.

Organ säljs ofta på begäran till utländska patienter, som har råd med dem. Samvetsfångarnas vävnad och blod analyseras och personen dödas när en matchande mottagare för organ hittas. Förövarna är tjänstemän i det kinesiska kommunistpartiet (KKP ), som agerar i maskopi med kirurger, fängelsemyndigheter och militära tjänstemän. Offren hålls i koncentrationsläger innan organen avlägsnas, varefter kvarlevorna omedelbart kremeras.

Grunden för rapporten är en uttömmande genomgång av alla sjukhus i Kina där man vet att transplantationer utförs. Man har undersökt transplantationsprogram, medierapporter, officiell information, sjukhusens webbsidor, journaler, intäkter, personal och beläggning av vårdplatser med mera. Av de 712 sjukhus som identifieras, analyseras 164 i detalj.

Delar av rapporten, som tar med information från visselblåsare och kinesiska medicinska vetenskapliga artiklar, antyder att några av donatorerna kanske levde när deras organ togs ut.

Källa: An Update to ”Bloody Harvest” & ”The Slaughter”