loadingUtsläpp från fartyg med skrubbrar orsakar föroreningar med samhällsekonomiska kostnader på miljarder kronor, visar en ny studie. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Utsläpp från fartyg med skrubbrar orsakar föroreningar med samhällsekonomiska kostnader på miljarder kronor, visar en ny studie. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Fartygsutsläpp i Östersjön kostar miljarder

TT

Föroreningarna når inte luften, men de släpps ut i vattnet – och kostar samhället stora pengar.En ny studie från Chalmers visar att utsläpp från fartyg med så kallade skrubbrar orsakat föroreningar i Östersjön för miljardbelopp.

Bland de rederier vars fartyg fortfarande drivs på billig tjockolja i stället för renare bränsle är det vanligt med så kallade skrubbrar, vars syfte är att rena de avgaser som bildas vid förbränningen.

Luften blir visserligen renare, men smutsigt tvättvatten släpps rakt ut i havet. Och kostnaderna blir stora.

Fakta: Fartygens avgasrening

En skrubber rensar bort framför allt svaveloxider genom att tvätta avgaserna i havsvatten. Tvättvattnet som släpps ut är dock allt annat än rent.

I världen finns det omkring 5 000 fartyg som använder sig av skrubbrar, omkring fem procent av den totala fartygsflottan. Men då det främst är fartyg med hög bränsleförbrukning som investerar i skrubbrar står de fem procenten för 25 procent av den globala efterfrågan på tjockolja.

Vid en studie som gjordes 2018 fanns 178 fartyg med skrubbrar i Östersjön. I dag är forskarnas uppskattning att det rör sig om minst det fyrdubbla.

Ett antal länder i världen har förbjudit utsläpp av skrubbervatten. I Sverige har frågan diskuterats av olika parter men inget beslut om förbud har ännu fattats.

Chalmersstudien publiceras i tidskriften Nature Sustainability.

Källa: Chalmers

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingUtsläpp från fartyg med skrubbrar orsakar föroreningar med samhällsekonomiska kostnader på miljarder kronor, visar en ny studie. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Utsläpp från fartyg med skrubbrar orsakar föroreningar med samhällsekonomiska kostnader på miljarder kronor, visar en ny studie. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Fartygsutsläpp i Östersjön kostar miljarder

TT

Föroreningarna når inte luften, men de släpps ut i vattnet – och kostar samhället stora pengar.En ny studie från Chalmers visar att utsläpp från fartyg med så kallade skrubbrar orsakat föroreningar i Östersjön för miljardbelopp.

Bland de rederier vars fartyg fortfarande drivs på billig tjockolja i stället för renare bränsle är det vanligt med så kallade skrubbrar, vars syfte är att rena de avgaser som bildas vid förbränningen.

Luften blir visserligen renare, men smutsigt tvättvatten släpps rakt ut i havet. Och kostnaderna blir stora.

Fakta: Fartygens avgasrening

En skrubber rensar bort framför allt svaveloxider genom att tvätta avgaserna i havsvatten. Tvättvattnet som släpps ut är dock allt annat än rent.

I världen finns det omkring 5 000 fartyg som använder sig av skrubbrar, omkring fem procent av den totala fartygsflottan. Men då det främst är fartyg med hög bränsleförbrukning som investerar i skrubbrar står de fem procenten för 25 procent av den globala efterfrågan på tjockolja.

Vid en studie som gjordes 2018 fanns 178 fartyg med skrubbrar i Östersjön. I dag är forskarnas uppskattning att det rör sig om minst det fyrdubbla.

Ett antal länder i världen har förbjudit utsläpp av skrubbervatten. I Sverige har frågan diskuterats av olika parter men inget beslut om förbud har ännu fattats.

Chalmersstudien publiceras i tidskriften Nature Sustainability.

Källa: Chalmers

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024