loadingVäljarna ratade Reinfeldts ombyggnation av Sverige i valet 2014. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images
Väljarna ratade Reinfeldts ombyggnation av Sverige i valet 2014. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images
Ledare

Det svenska proteststyret

Daniel Sundqvist

Regeringen Kristersson har suttit vid makten i lite drygt 20 månader. Under denna tid har ett återkommande mönster i den svenska inrikespolitiken sakta börjat ge sig till känna.

Regeringen har vid det här laget hunnit fatta ett antal impopulära beslut där det har funnits en påtaglig brist på förankring bland väljarna. För ett par månader sedan drev man igenom den nya könslagen i strid med en majoritet av väljarna. Nyligen tog man ställning för två väldigt kontroversiella frågor där det finns ett ännu större folkligt motstånd: DCA-avtalet och Chat Control 2.

Man skulle kunna ägna åtskilliga spaltmeter åt var och en av dessa frågor. Men generellt gäller att kontroversen i dessa sakfrågor främst består i att de berör svensk självständighet och säkerhet. I fallet med DCA-avtalet kritiseras att avtalet riskerar att skada landets säkerhet när svenska militärbaser kan utnyttjas av den amerikanska ledningen för dess strategiska mål i konflikten med Ryssland. I fallet med Chat Control är detta en exceptionellt integritetskränkande lagstiftning, som dessutom tycks stå i konflikt med både Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingVäljarna ratade Reinfeldts ombyggnation av Sverige i valet 2014. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images
Väljarna ratade Reinfeldts ombyggnation av Sverige i valet 2014. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images
Ledare

Det svenska proteststyret

Daniel Sundqvist

Regeringen Kristersson har suttit vid makten i lite drygt 20 månader. Under denna tid har ett återkommande mönster i den svenska inrikespolitiken sakta börjat ge sig till känna.

Regeringen har vid det här laget hunnit fatta ett antal impopulära beslut där det har funnits en påtaglig brist på förankring bland väljarna. För ett par månader sedan drev man igenom den nya könslagen i strid med en majoritet av väljarna. Nyligen tog man ställning för två väldigt kontroversiella frågor där det finns ett ännu större folkligt motstånd: DCA-avtalet och Chat Control 2.

Man skulle kunna ägna åtskilliga spaltmeter åt var och en av dessa frågor. Men generellt gäller att kontroversen i dessa sakfrågor främst består i att de berör svensk självständighet och säkerhet. I fallet med DCA-avtalet kritiseras att avtalet riskerar att skada landets säkerhet när svenska militärbaser kan utnyttjas av den amerikanska ledningen för dess strategiska mål i konflikten med Ryssland. I fallet med Chat Control är detta en exceptionellt integritetskränkande lagstiftning, som dessutom tycks stå i konflikt med både Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024