Bakterien som äter plast nytt vapen mot nedskräpning

Tomma plastflaskor har lagts i en stor hög för återvinning på Martyrtorget i Beirut. (Foto: Joseph Eid /AFP/Getty Images)


Japanska forskare har upptäckt en bakterie som skulle kunna bryta ned den plast som används för att tillverka vattenflaskor, något som länge ansetts vara en icke nedbrytningsbar form av avfall.

Den nya bakterien använder två enzymer för att bryta ned polyetentereftalat (PET) – som används för att tillverka vattenflaskor, kläder och andra produkter – till koldioxid och vatten.

Upptäckten, som publicerades i tidskriften Science, kan leda till ett revolutionerande genombrott inom återvinningstekniken.

– Om vi lär oss att använda bakterien så skulle vi kunna skapa en återvinningsmetod som förbrukar en minimal mängd energi och även är miljövänlig, sade professor Kohei Oda, studiens huvudförfattare, till tidningen Asabi Shimbun.

Bakterien studerades när den bröt ner ett tunt lager av PET efter sex veckor i ett laboratorium med en temperatur på 30 grader Celsius. Nedbrytningen är en process i två steg, där ett enzym först löser upp plasten till ett annat ämne. Detta ämne bryts sedan ned i enklare molekylära delar, vilka till slut blir till koldioxid och vatten.

Plast är av de värsta källorna till föroreningar i världen. Exempelvis kastar enbart amerikaner bort 35 miljarder vattenflaskor av plast varje år, enligt EcoWatch.

Mer plast än fisk i haven år 2050 spår ny rapport

Kom ihåg bästa kassen när du ska handla