loadingArbetsmiljöverket kommer att inspektera cirka 400 arbetsplatser i år för att kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Foto: Shutterstock
Arbetsmiljöverket kommer att inspektera cirka 400 arbetsplatser i år för att kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Foto: Shutterstock
Inrikes

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner

Tony Lingefors

Arbetsmiljöverket meddelar att man nu ska kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionerna inleds i början av maj i hela landet.

Närmare 30 procent av arbetsplatsolyckorna där arbetstagare halkar eller snubblar resulterar i frakturer, såsom benbrott, medan hjärnskakningar och hjärnskador står för 6 procent, enligt myndigheten.

Mellan åren 2019 och 2023 har Arbetsmiljöverket fått in omkring 31 000 anmälningar om arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro som orsakats av att arbetstagare halkar eller snubblar på marken eller golvet där de går. Det är den vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens främsta uppgift är att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingArbetsmiljöverket kommer att inspektera cirka 400 arbetsplatser i år för att kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Foto: Shutterstock
Arbetsmiljöverket kommer att inspektera cirka 400 arbetsplatser i år för att kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Foto: Shutterstock
Inrikes

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner

Tony Lingefors

Arbetsmiljöverket meddelar att man nu ska kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionerna inleds i början av maj i hela landet.

Närmare 30 procent av arbetsplatsolyckorna där arbetstagare halkar eller snubblar resulterar i frakturer, såsom benbrott, medan hjärnskakningar och hjärnskador står för 6 procent, enligt myndigheten.

Mellan åren 2019 och 2023 har Arbetsmiljöverket fått in omkring 31 000 anmälningar om arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro som orsakats av att arbetstagare halkar eller snubblar på marken eller golvet där de går. Det är den vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens främsta uppgift är att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024