Advokaten Polly Higgins: ”Framtida ledare måste ta hand om jorden”
Polly Higgins under en föreläsning. (Foto: Thank God it's Monday)


Ju större ledare desto större ansvar, säger den brittiska ekoadvokaten Polly Higgins, som nyligen mottog Utstickarpriset för sitt arbete mot livsmiljöförstörelse. Hon hoppas att Trump kommer att vända i klimatfrågan.

Polly Higgins behöll sin gråa kappa på när hon slog sig ned på en fällklädd bänk i Scenkonstmuseets svala trapphus. Hon har tillbringat den snöigaste novemberveckan på åratal i Stockholm, där hon den 10 november tog emot Utstickarpriset från Polarbröd.

”Jordens advokat” Polly Higgins gav vinstpengar till gruvnäringens offer

Temat för årets pris var ledarskap för framtiden. Polly har själv blivit omtalad som en av världens tio viktigaste visionärer. Som föreläsare har hon varit i kontakt med nuvarande och framtida stora ledare. På frågan vad som kommer vara viktigast för framtidens ledare svarar hon utan att blinka:

– Ansvar.

Polly har de senaste fem åren ägnat sitt yrkesliv åt att vara ”jordens advokat”. Hon har bland annat startat initiativet Eradicating ecocide, och lagt fram ett lagförslag till FN, som innebär att ekocid, livsmiljöförstörelse, skulle bli en del av Romstadgan.

”Inga länder kommer med rena händer till bordet när det gäller ekocid.”

– Polly Higgins, advokat, föreläsare och författare

– Det handlar om en moralisk plikt, om man vill kalla det så, och göra det till en rättslig skyldighet. Det är att förstå att sätta hälsa och välbefinnande först, inte bara för nuvarande generationer utan för framtida generationer, inte bara för mänskligheten utan för naturen.

Ju större ledare desto större ansvar, säger Polly. Nyligen fick världen en ny ledare, USA:s blivande president Donald Trump.

Att axla ledarskapets ansvar som president för ett av de största länderna i världen är väldigt annorlunda från att driva en valkampanj, säger Polly. Plötsligt kliver man in i en ansvarsroll, som medför plikter och skyldigheter. Främst för civilsamhället och för regeringen.

– Så det kommer att bli väldigt intressant att följa huruvida Trump faktiskt kan kliva in i den rollen och axla det här gigantiska ansvaret.

Polly Higgins tog emot Utstickarpriset på Scenkonstmuseet i Stockholm den 10 november 2016. (Foto: Lina Clausen)

Polly Higgins tog emot Utstickarpriset på Scenkonstmuseet i Stockholm den 10 november 2016. (Foto: Lina Clausen)

Medier har skrivit att Trump är ”en chock för klimatförhandlingarna”. Man förutspår att utvecklingen mot minskade klimatutsläpp kan komma att saktas ned med Trump som president. Sveriges klimatminister Isabella Lövin tror dock att det blir svårt för USA att ställa sig vid sidan om klimatomställningen, enligt tidningen Aktuell hållbarhet.

Polly Higgins skulle gärna se Trump som sin medarbetare, säger hon, men i det här läget är det svårt att avgöra hur hans ledarskap kommer att bli. Hon vill lämna möjligheten öppen för att han vänder i klimatfrågan. Stötestenen är ändå huruvida han kommer att ta sitt ansvar.

– Om du kallar det för klimatförändringar eller om du kallar det ekocid, eller om du ser på det som föroreningar, förstörelse av hav, markförstörelse, det är olika benämningar. I juridiken tittar man på fakta och bevis. Det krävs mod att stå upp och erkänna detta, att vi måste ta itu med allvarliga skador i världen.

”Det handlar om att föra vidare ett arv och göra världen till en bättre plats.”

– Polly Higgins, advokat, föreläsare och författare

Det finns inga länder i världen som ”kommer till bordet med rena händer” när det gäller ekocid, säger hon. Sverige, som varit en pionjär för att få till internationella lagar mot livsmiljöförstörelse, har också aktuella ekocidfall.

Ett fall som många känner till är de så kallade blybarnen i Chile, som stämt gruvbolaget Boliden efter att ha fått cancer och neurologiska skador av svenskt gruvavfall. Polly har valt att donera prispengarna från Utstickarpriset, en summa på nästan 37 000 kronor, till advokat Johan Öberg som driver rättsprocessen mot Boliden.

– Det krävs så mycket mod att stå upp, vända om och säga okej, vi stannar här. Vad kan vi göra för att få ett slut på våra egna ekocid, och inte bara ekocid här i vårt eget land utan i andra länder någon annanstans. Kanske till och med på andra kontinenter. Det handlar om att föra vidare ett arv och göra världen till en bättre plats. Det är ledarskap för framtiden om du frågar mig, säger Polly Higgins.

Om hållbarhet: Kan vi vända klimatutvecklingen?

Hennes kinder är fortfarande rosiga av kylan utomhus när hon tackar för sig och hastar vidare till nästa punkt i schemat.

Efter Sverigebesöket åker Polly Higgins till Nederländerna, där hon bland annat ska föreläsa för Internationella brottsmålsdomstolen och Wildlife Justice Commission.

Polly Higgins – ”The Earth Lawyer”
Polly Higgins är föreläsare, advokat och prisbelönt författare. Hon har blivit utnämnd till en av de tio viktigaste visionärerna i vår tid av the Ecologist och kallats för miljörörelsens nya rockstjärna. Hon är hedersdoktor vid Lausanne Business School och hade under 2013 Arne Naess gästprofessur på Oslo universitet. Dessutom har hon skrivit böckerna Eradicating Ecocide och Earth is our Business. Pollys resa började för cirka fem år sedan då hon bestämde sig för att ägna hela sitt yrkesliv till en klient: jorden, och klev fram som jordens egen advokat och startade initiativet Eradicating ecocide.
Källa: Thank God It’s Monday
Ekocid
Ekocid, livsmiljöförstörelse, skulle kunna bli en del av Romstadgan, vid sidan av exempelvis folkmord (genocid) och krigsbrott, och därmed reflekteras i nationell lagstiftning världen över. Detta skulle i sin tur skapa ett skifte till gröna investeringar och hållbara lösningar. Ekocid definieras som ”omfattande skada på eller förstörelse av ekosystem eller livsmiljö inom ett avgränsat geografiskt område”. Redan idag kan juridiska personer åtalas för kränkning av mänskliga rättigheter vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Med ekocid innefattar denna rättsutövning även brott mot miljön och ger naturen rättslig status. Länder som Ecuador har redan infört Naturens rättigheter i sin konstitution.
Källa: Thank God It’s Monday
Rättsprocessen mot Boliden
2015 inleddes den omtalade rättegången mot svenska gruvföretaget Boliden. Avfallet från Rönnskärsverken såldes för slutförvaring till ett chilenskt företag, under Pinochets diktatur. Tanken var att det skulle upparbetas och oskadliggöras. Så skedde aldrig. Tunnorna lämnades helt öppet mitt i byn Polygono, där de användes som lekplats för barn, vars föräldrar inte kände till vad tunnorna innehöll.

Hundratals människor har fått allvarliga skador till följd av bly-, kvicksilver- och arsenikpåverkan. Chilenska myndigheter och drabbade har i omgångar vädjat till Boliden och svenska regeringen om att få stöd till de sjuka och för att sanera marken, men utan resultat. Med hjälp av Johan Öberg och hans kollegor har över 800 personer stämt Boliden efter att ha drabbats av cancer och neurologiska problem. Fallet uppmärksammades i den svenska dokumentären ”Blybarnen”.

Källa: Thank God It’s Monday