Wi-Fi i skolorna – ett experiment med nästa generation Del 1
Kommersiella, trådlösa system utsätter barn för höga strålningsnivåer
Barn använder elektroniska enheter i utbildningen i en miljö som är mättad av skadlig strålning från kommersiella trådlösa nätverk.


Internet har frisläppt den mänskliga kunskapen. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att lära sig så mycket. Det har förstås även översköljt oss med distraktion och skapat en grogrund för internet-troll och felinformation, men om vi ska tacka internet för något så är det hur det gjort utbildning tillgänglig.

När det handlar om att få tillgång till detta hav av information har vi två alternativ: via sladd, eller trådlöst (Wi-Fi). De flesta skolor har tagit till sig den trådlösa revolutionen. Det är enkelt att se varför. I jämförelse med internet via sladd, så är trådlöst enklare, billigare, och snabbare för skolorna att installera.

Nu för tiden har eleverna bytt anteckningsblock och läroböcker mot bärbara datorer, mobiltelefoner, läsplattor, och alla möjliga ”smarta” enheter kopplade till en trådlös infrastruktur som gör det möjligt att använda dem så gott som överallt inom skolans område.

Det här trådlösa nätet kommer dock med en förödande baksida. Läkare och vetenskapsmän säger att elever och lärare i de här skolorna riskerar sin hälsa.

Faror med strålning

Martin Pall, professor emeritus i biokemi och medicinsk vetenskap vid Washington State University presenterade allvaret med farorna i sin artikel “Wi-Fi is An Important Threat to Human Health”, som publicerades i Environmental Research i juli 2018.

”Att placera Wi-Fi i skolor runt om i landet kan mycket väl vara en högrisk-fara för våra barns hälsa, liksom för lärare och mycket känsliga foster hos gravida lärare”, skriver Pall.

Eftersom Wi-Fi finns överallt från våra hem till allmänna ytor kan det vara svårt att ta till sig Palls alarmerande påstående. Ändå är hans bevis övertygande: 23 kontrollerade, vetenskapliga studier visar på flertalet negativa effekter av exponering för trådlös strålning. Det är ändå bara toppen på isberget: fast de inte togs med i artikeln finns det ytterligare dussintals studier som visar att trådlös strålning skadar.

Trots väldokumenterade bevis på dess skada har trådlös strålning blivit vardagligt.

Trots väldokumenterade bevis på dess skada har trådlös strålning blivit vardagligt. Tusentals studier som sträcker sig flera årtionden tillbaka visar på problem med hälsan som kopplas till exponering för strålning.

Ett av de starkaste bevisen kom förra året med den slutliga rapporten från en 19-årig studie, finansierad av U.S. Food and Drug Administration (FDA) med 30 miljoner dollar. Studien utfördes av National Toxicology Program (NTP), den myndighet som testar toxiner, och designades för att kunna säga sista ordet i frågan om huruvida trådlös strålning är skadlig eller inte. Resultatet visade tydliga bevis på cancer och DNA-skada kopplat till användning av mobiltelefoner.

Koncentrerad risk

Enligt experter finns det än större skäl till oro när det gäller skolor eftersom vi där hittar den mest intensiva koncentrationen av trådlös strålning. Skolornas trådlösa system är mer omfattande än det genomsnittliga trådlösa systemet i hemmet eller på caféet. De här kommersiella systemen består av en accesspunkt i varje klassrum, ofta i taket ovanför elevernas huvuden.

Lägg dessutom till all strålning från elevernas alla trådlösa enheter och man inser att barn tillbringar upp till sju timmar per dag i en tjock soppa med elektrosmog.

Dessutom är de människor som vi sätter i det här koncentrerade fältet med trådlös strålning mer känsliga för det. I jämförelse med vuxna så är barn mindre och har mindre och tunnare skallar, så strålningen tränger lättare in och når större delar av hjärnan. Barns immun- och nervsystem utvecklas fortfarande, vilket förstärker problematiken. Deras celler delar sig också snabbare, vilket ökar risken för mutationer som kan leda till cancer.

Enligt Pall gör de här faktorerna barn mer mottagliga för sjukdomsprocesserna som trådlös strålning visar sig orsaka: oxidativ stress (som kan leda till cancer och icke-cancerösa tillstånd, såväl som DNA-skador), skador på spermier och testiklar, neuropsykiatriska effekter, celldöd, förändringar på det endokrina systemet, och för mycket kalcium.

Sjukdomsbevis

De här sjukdomsprocesserna är inte enbart teoretiska. Lennart Hardell, onkolog vid Örebros universitetssjukhus, har utfört epidemiologiska studier som visar att barn som utsätts för den här strålningen löper större risk för att utveckla cancer och att utveckla den snabbare.

Andra läkare och vetenskapsmän säger att exponering troligen är en signifikant bidragande faktor till det ökande antalet andra barnsjukdomar. Hugh Taylor, professor och chef för obstetrik, gynekologi och reproduktiv vetenskap vid Yale University har visat att foster som exponeras för trådlös strålning påverkas när det gäller den neurologiska utvecklingen och beteende, och att det kan leda till ADHD – ett tillstånd som har blivit dubbelt så vanligt under de senaste tio åren.

Martha Herbert, professor och pediatrisk neurolog vid Massachusetts General Hospital, säger att även ökningen av autismspektrumstörning kan kopplas till vår ökade exponering för trådlös strålning.

Hennes 60-sidiga rapport från 2012 ger inte bevis för orsaken, men avslöjar flera likheter mellan symptom som är kända att uppstå vid trådlös strålning och biologiska manifestationer vid autism, som cellulär stress, vävnadsskada, felveckning av proteiner och membranskador.

Om en sådan hjärna fastnar i ett moln av trådlös strålning så konfronteras den för en sprängande faktor, vilket gör det ännu svårare för beteende och biologi att komma i balans.

Herbert beskriver inte autism som ett tillstånd meden trasig hjärna, utan en hjärna som har svårt att reglera sig själv. Och hon tror att om en sådan hjärna fastnar i ett moln av trådlös strålning så konfronteras den för en sprängande faktor, vilket gör det ännu svårare för beteende och biologi att komma i balans.

Så hjärnorna hos barn med autism kan vara de mest känsliga för mikrovågsstrålning, men alla hjärnor påverkas av den, säger Herbert.

– Jag är verkligen orolig för människors hjärnor. Det är inget skämt att låta det här komma in i 1-1,5 kg känslig, gelkristallin struktur i våra huvuden som kan sköta allt det det gör. Det var inte tänkt att utsättas för den här mängden, säger Herbert.

Elektromagnetisk neurologi

Herbert förklarar att precis som våra trådlösa enheter så kommunicerar vår hjärna genom elektromagnetiska signaler. Vetenskapsmän har upptäckt att varje cell i kroppen använder elektromagnetiska signaler.

Nu när vi bor i en trådlös värld, där vi alla vandrar runt i ett fält med elektromagnetisk strålning nästan hela tiden, så tror Herbert att det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att hävda att den här påverkan kan vara en viktig bidragande faktor till att bryta ner våra kroppars optimala kemiska-elektriska funktion. På det sättet förändras våra hjärnor och nervsystem.

Förr betraktade man autism som en genetisk avvikelse. Sedan man fått mer kunskap om tillståndet har forskare upptäckt ett mer komplext landskap där en mängd miljöfaktorer har visat sig påverka genernas uttryck.

Det innebär att det troligtvis finns flera faktorer som bidrar till den ökande förekomsten. Toxiska kemikalier till exempel, har länge kunnat visa sig påverka fostrets utveckling av hjärnan.

Enligt Herbert kan trådlös strålning skapa mer störningar än toxiska kemikalier, på grund av våra kroppars elektriska natur.

– När du utsätts för en toxisk kemikalie kan den påverka hjärnan, men den måste ta sig via metaboliska vägar som kan påverka elektromagnetiken för att göra det. När du istället har elektromagnetisk strålning går den rakt på. Det är samma språk, så den kan vara mer direkt, säger Herbert.

Del 2 finns här.