loading40-talet var i mångt ett decennium av osäkerhet, turbulens och förändring. Stockholms ström, målning från 1947 av Oskar Bergman (1879–1963). Foto: Public Domain
40-talet var i mångt ett decennium av osäkerhet, turbulens och förändring. Stockholms ström, målning från 1947 av Oskar Bergman (1879–1963). Foto: Public Domain
Litteratur

Vilsenheten som inspirerade och förlöste

Tommy Gunnarsson

Fyrtiotalismen var inte bara en väsentlig litterär rörelse för sin tid. Många av våra mest ikoniska och betydelsefulla 1900-talsförfattare, som Lars Ahlin och Stig Dagerman, slog igenom som fyrtiotalister med verk som i dag anses omistliga.

Fyrtiotalism var en svensk litterär strömning och rörelse under 1940-talet som företräddes av några av 1900-talets mest tongivande författare, poeter, dramatiker och kritiker. Det sägs ibland att det var fyrtiotalisterna som introducerade modernismen i svensk litteratur, men detta måste sägas vara en sanning med viss modifikation.

Redan på 1920- och 30-talen hade nämligen författare som Gunnar Ekelöf, Karin Boye och Pär Lagerkvist och flera arbetarförfattare som Harry Martinson, Eyvind Johnson och Artur Lundkvist på bred front introducerat modernismen inom svensk litteratur. Även finlandssvenska författare som Edith Södergran, Elmer Diktonius och Gunnar Björling var årtionden före med att introducera modernismen inom den svenskspråkiga litteraturen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading40-talet var i mångt ett decennium av osäkerhet, turbulens och förändring. Stockholms ström, målning från 1947 av Oskar Bergman (1879–1963). Foto: Public Domain
40-talet var i mångt ett decennium av osäkerhet, turbulens och förändring. Stockholms ström, målning från 1947 av Oskar Bergman (1879–1963). Foto: Public Domain
Litteratur

Vilsenheten som inspirerade och förlöste

Tommy Gunnarsson

Fyrtiotalismen var inte bara en väsentlig litterär rörelse för sin tid. Många av våra mest ikoniska och betydelsefulla 1900-talsförfattare, som Lars Ahlin och Stig Dagerman, slog igenom som fyrtiotalister med verk som i dag anses omistliga.

Fyrtiotalism var en svensk litterär strömning och rörelse under 1940-talet som företräddes av några av 1900-talets mest tongivande författare, poeter, dramatiker och kritiker. Det sägs ibland att det var fyrtiotalisterna som introducerade modernismen i svensk litteratur, men detta måste sägas vara en sanning med viss modifikation.

Redan på 1920- och 30-talen hade nämligen författare som Gunnar Ekelöf, Karin Boye och Pär Lagerkvist och flera arbetarförfattare som Harry Martinson, Eyvind Johnson och Artur Lundkvist på bred front introducerat modernismen inom svensk litteratur. Även finlandssvenska författare som Edith Södergran, Elmer Diktonius och Gunnar Björling var årtionden före med att introducera modernismen inom den svenskspråkiga litteraturen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024